vineri, 27 mai 2011

„Despre Elena în general”, Marilena MURARIU, galeria Simeza, Bucureşti

  
Desigur, semnificaţia ilariantelor scene este deschisă interpretărilor iar tratarea lor oximoronică urmăreşte depăşirea simplei contradicţii din antinomia „râsu-plânsu”, cea dintâi care ne vine în minte în contact direct cu pictura.Titlul expoziţiei însuşi, datorită ambiguităţii sale, sugereză că „în special” în expoziţie ar fi vorba despre altcineva, poate despre oricare dintre noi – un posibil răspuns s-ar afla în „anonimele” portrete în uniformă care completează „modelele criante” de pe suprafeţele mari. Dincolo de posibile alte tălmăciri credem că importantă rămâne determinarea artistei de a încălca tabuuri. Nu în sensul abaterii de la normele consacrate ale artei în sine – cel mult depăşirea inerţiilor propriei arte – cât violarea unor convenţii sociale, a unor credinţe înrădăcinate ale publicului, pe care îl invită acum la o „dezbatere” neconvenţională asupra conştiinţei individuale." (extras din Catalogul expoziţiei, Marian Constantin)
 


„Despre Elena în general”, expoziţia abia închisă a Marilenei MURARIU, provoacă în continuare alte şi alte comentarii şi controverse în mass-media şi lumea artelor, subiectele în discuţie fiind încălcarea tabu-urilor de către un pictor femeie, personajele integrate în lucrări, valoarea actului artistic în contextul dat ş.a.m.d.

Cert este că Marilena MURARIU, personalitate a contrastelor şi a cuceririi de sine prin explorarea exteriorului înconjurător, a interiorului personal şi a exprimării fără inhibiţii, a generat o expoziţie eveniment, un discurs de anvergură, polifaţetat, ce impune respect faţă de tăria de caracter şi determinarea umană şi artistică a autoarei.

Indiferent de interpretările posibile: politice, etice, filozofice sau atistice etc., cert este faptul că acest demers (putând fi caracterizat ca fiind şi social prin implicaţiile ulterioare), deschide cutia Pandorei pentru reprezentările satirice în arta contemporană românească din zona artelor aşa-zis „grele”.

Foarte interesantă metafora expoziţiei, inedită alăturarea de personaje ca o punte peste timp, şocant conţinutul, dar mai ales modul de exprimare, toate fiind calculate pentru un impact public cât mai puternic.

Marilena MURARIU lucrează cu uneltele prezentului: dezgolirea fără inhibiţie fizică şi morală, grandomanie, mistificare, opulenţă sfidătoare, oportunism etc, totul expus la scară mare, la propriu şi la figurat.Cazul Elenei Ceausescu ca om şi politician, nu este unic in lume, dar înfăţişarea ei şi a contemporanilor noştrii intr-o astfel de postură explicită, este totuşi o surpriză de proporţii.

Câteva tabu-uri sunt arse prin această expoziţie, printre care şi faptul că femeile, prin natura lor delicată, nu pot şi nu trebuie să ilustreze scene atât de explicit sexuale. 
O Elenă puternic erotizată, voluptoasă, ludică, acordând graţiile sale cu aceeaşi dezinvoltură tuturor participanţilor la joc, personalităţi româneşti din trecutul comunist şi din cel postdecembrist în egală măsură, mereu satisfăcută, indiferent de conjunctura în care se află, este catalizatorul unor metafore vizuale inspirate dintr-o realitate mai mult sau mai puţin obiectivă.

 


Recunoaştem o Elenă în fiecare domeniu al vieţii publice: justiţie, mass-media, politică, cultură etc, sau în caracterul fiecărei persoane publice. În toate este implicată o manevrare ideologică, în toate este câte o Elenă.

Omniprezenţa acesteia insinuează subtil, multe posibile înţelesuri dar şi interpretări care poate nu justifică totdeauna prezenţa tuturor personajelor, în toate contextele din imagini.

Metafora şi compoziţia induc privitorului un umor de loc confortabil, generator de întrebări şi nelinişti, iar dacă exprimarea atinge poate uneori cote prea largi de libertate, putem spune că aceasta este gândită în slujba unui mesaj asumat în totalitate. Dimensiunea mare a lucrărilor impresionează şi intimidează în acelaşi timp, confirmând încă o dată, dacă mai era cazul, determinarea artistei în demersul său.
Ca şi titlul expoziţiei, titlurile lucrărilor sunt voit aiuritoare, uneori subversive, ce incită la analiză şi lasă ca misterul să fie dezlegat numai de imagine, căutarea fiind astfel mai delicioasă: „În general, politician”, „În general, actor”, „În general, jurnalist”, „În general, vecin”, „Originea Lumii Noi”, „Freci Can-Can”, „Presidents are Girl's Best Friend”, „Hai să ne lustrăm sâmbătă seară, iară !” etc.

In tot acest amestec de neconvenţional şi inedit, arta picturală a Marilenei MURARIU este peste tot recognoscibilă şi firească, iar tuşele delicate de culoare crează un contrast binevenit cu ideea lucrării.Criticii de artă Marian Constantin şi Vlad Morariu aduc, în Catalogul expoziţiei, pe lângă aprecierile critice corespunzătoare şi ample devoalări ale evenimentelor şi contextelor ce au generat ideatica demersului vizual.

Evenimentul ce rămâne de referinţă, va fi urmat cu certitudine de o avalanşă de manifestări asemănătoare mai mult sau mai puţin artistice, dar şi de show-urile mediatice corespunzătoare, politizate sau nu.
 
Irina IOSIP
  
  

sâmbătă, 21 mai 2011

18th CARTOONRENDON INTERNATIONAL CONTEST FESTIVAL 2011, Colombia (Click)

    
The Festival is an event sponsored by the municipal administration of Rionegro during  seventeen serial years in memory of Ricardo Rendón Bravo.
The Festival, only in the history of the country for their trajectory and continuity; he has allowed to look at the perception of authors of but of 85 countries, main characters of the changes and experiences of the towns that contribute to the humanity's growth with the same humour. The laughing thought and its universal language, caricature is the most effective weapon against the thought that does not laugh.
It is a dream and an universal yearning to erase frontiers so territorial as ideological that prevent us to live in harmony and to visualize the light of the freedom as principle of peace and coexistence.


The Conditions :

1)       The contest is open to all cartoonists all over the world.
2)       The deadline for entries is June 7 – 2011
3)       The themes of the competition are Three:

             1.  ARTS VISUAL: (The visual arts are forms of art expressions found preeminently focused on job creation that are visual by nature as being). Drawing, Painting, Sculpture, Printmaking, Photography, Installations, Performance, Video and Design).
            2. PERSONALITIES:  ARTIST ELADIO VELEZ VELEZ  and FERNANDO BOTERO ANGULO, (See biography and images www.cartoonrendon.com) 
            3. Free

4)       Each participant can present in the competition a maximum of Two cartoons for theme.
5)       You can participate with cartoons in white and black or in color.
6)       The size of cartoons will not exceed  30 x 40 cms maximum.
7)       You can also participate in the competition with cartoons that have already been published or rewarded previously, all the presented cartoons will be original. Photographs, photocopies etc, will not be accepted, and the transport of the cartoons in charge of the participant.
8)       Participants are requested to send, together with their cartoons, a short curriculum vitae and a photograph.
9)       In the reverse of each cartoon he/she should go the name, surname, address, telephone number and country of origin of the participant.
10)  The selected Caricaturist will receive free a catalogue.
11)  The jury composed of Colombian and foreign cartoonists.
12)  The results will be announced in the month of July of 2011.
13)  The cartoons presented in the competition won't be returned.
14)  By filling in the entrance form attached, the participant declares and accepts in advance that (s)he has turned over the financial rights (s)he holds over the cartoon or cartoons vis-à-vis the public to Cartoonrendon without limitation on location, time period and number the intellectual property all rights for publication.(S)he agrees that Cartoonrendon may use such cartoons, exhibit them, keep them in its archives and publish them on the internet or through other media.
15)  The organization is reserved the right of exhibiting those works that he/she understands they can attempt against individual or collective rights.
16)  The Participation in the competition supposes the entire acceptance and without reservations all the conditions.

The Prizes :

  Grand Prix  Theme  “ARTS VISUAL ”                US   2.000
  Prize  Theme Artist “ ELADIO VELEZ  VELEZ “   US      500
  Prize  Theme Artist “ FERNANDO BOTERO “      US      500
  Prize  Theme  FREE                                            US      500
  Special Prizes offered by various institutions.

 Address :

The works should be sent to :
18° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CARICATURA Fernando Pica
Centro Cultural / Cr 50 # 48  05, Rionegro,  Antioquia COLOMBIA


Take the Entry Form from the site:

  

vineri, 20 mai 2011

„Culoarea în mişcare”, George Paul MIHAIL la Palatul Cercului Militar Naţional, Bucureşti


    

Când intri în expoziţia lui George-Paul Mihail remarci, plăcut surprins, lupta acerbă, energia şi inteligenţa între linii şi culori, ca o cucerire personală a naturii şi vieţii.
Concluzia: George Paul Mihail e un talent, o izbândă a imaginaţiei şi disciplinei artistice.” Mircea Deac


Pe artistul plastic George-Paul MIHAIL îl regăsim în aceeaşi efervescenţă a trăirilor şi căutărilor artistice dintotdeauna, catalizatorul de acum fiind înţelegerea superioară a cuceritorului.

Trăind cu intensitate mucenicia artistului autentic, George-Paul MIHAIL demonstrează că finalul este la fel de important şi frumos ca şi drumul parcurs până acolo, în toate etapele lui, de la atragerea realului exterior către interiorul personal până la exteriorizarea sinelui prin formă şi culoare, de la energiile calde ale unor sugerate peisaje pulsând de viaţă sau organizările lineare în care tuşele reci în degradeuri fine de culoare alcătuiesc vârtejuri de apă şi de lumină, la liniile curbe în esenţe de curcubeu ce parcurg spaţiul imagistic în cele mai surprinzătoate salturi, mereu în căutarea perfecţiunii cercurilor.


 Alături de grafica sobră a tuşurilor negre pe fonduri deschise la culoare, linii în pastel dansează  în arabescuri colorate alcătuind forme de relief ca stânci, vârfuri montane sau coline, într-un abstract delicat, parcă brodat pe hârtie.

În afara preocupării permanente spre esenţializarea şi stăpânirea destinului fiecărei tuşe de culoare, se remarcă atenţia autorului la detaliu, fiecare lucrare fiind pregătită cu migală, de la stadiul de concept până la asamblarea finală în ramă şi montarea pe perete.
 
Irina IOSIP
  

joi, 12 mai 2011

Cultura accesibilă tuturor în Noaptea Muzeelor, 14 - 15 mai 2011

 
Afiș Noaptea Muzeelor 2011

Noaptea Muzeelor este un eveniment iniţiat de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa şi aflat deja la a şaptea ediţie.
Evenimentul este patronat şi anul acesta de Secretarul General al Consiliului Europei şi, de asemenea, de UNESCO, care s-a alăturat Nopţii Muzeelor în anul 2009.
Noaptea muzeelor este pandantul nocturn al Zilei Internaţionale a Muzeelor, instituite de Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM), care are loc pe 18 mai.

În anul 2011 Noaptea Muzeelor este pentru prima dată patronată oficial și de ICOM.

Reţeaua Naţională a Muzeelor din România este partener oficial al evenimentului la nivel internațional, coordonând desfășurarea Nopții Muzeelor în România şi asigurând o promovare amplă şi coerentă a activităților organizate de muzeele românești, în special prin intermediul site-ului special dedicat, www.noapteamuzeelor.ro.

Aproximativ 3.000 de muzee din Europa sărbătoresc în anul 2011 evenimentul. Mai multe detalii la
http://nuitdesmusees.culture.fr
.
 

În România, peste 60 de muzee își așteaptă vizitatorii în nocturnă.
  
Noaptea muzeelor în Bucureşti
 
Muzeul Aviaţiei
Muzeul de Artă “Vasile Grigore” – pictor și colecţionar

Muzeul Bellu

Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”

Muzeul Municipiului București

Muzeul Naţional de Artă al României

Muzeul Naţional de Artă Contemporană

Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi

Muzeul Naţional de Istorie a României

Muzeul Naţional al Literaturii Române

Muzeul Naţional de Geologie

Muzeul Naţional „George Enescu”

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”

Anaid Art Gallery

Centrul Cultural Art Society

LC Foundation

Muzeul Naţional Cotroceni

Muzeul Labirint (Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa și Muzeul Național al Țăranului Român)

Fundaţia Culturală Greacă din Bucureşti

Fundația Löwendal

Biblioteca Centrală Universitară „CAROL I”

Arhivele Naționale ale României

  
Noaptea muzeelor în ţară

 Muzeul de Istorie și Muzeul de Științele Naturii Aiud
Muzeul Judeţean Teleorman (Alexandria)
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia
Complexul Muzeal Arad
Muzeul de Etnografie Baia Mare
Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș (Baia Mare)
Muzeul de Mineralogie Baia Mare
Muzeul Judeţean Botoşani
Muzeul Casa Mureşenilor Braşov
Centrul Cultural Petre Ţuţea (Braşov, Cluj-Napoca)
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei (Cluj-Napoca)
Muzeele Universităţii Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca)
Muzeul Municipal Dej
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi
Muzeul Judeţean Giurgiu
Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti
Complexul Muzeal Naţional Moldova Iaşi
Muzeul Țării Crișurilor (Oradea)
Muzeul Județean Argeș (Pitești)
Muzeul Naţional al Petrolului Ploieşti
Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova (Ploieşti)
Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (Sf. Gheorghe)
Complexul Naţional Muzeal ASTRA (Sibiu)
Muzeul de Istorie Sighişoara
Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească Târgovişte
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa
Muzeul Județean Buzău
Muzeul Național Peleș (Sinaia)
Muzeul Literaturii Române Iaşi
Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Muzeul Olteniei Craiova
Muzeul Județean de Artă Prahova "Ion Ionescu-Quintus" (Ploiești)
Centrul Artistic Baia Mare
Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi
Muzeul Mixt Tecuci
Muzeul de Istorie Galaţi
Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, Salonul Artelor
Muzeul Naţional Brukenthal (Sibiu)
Muzeul Județean Mureș
Castelul Bran
Muzeul Brăilei


miercuri, 11 mai 2011

„Tânără tahitiană”, singura sculptură tridimensională finalizată a lui Paul GAUGUIN, la Casa de licitaţii Sotheby's, New York

  
Este una dintre rarele sculpturi ale lui GAUGUIN, dar şi singura sa lucrare tridimensională, cunoscută ca fiind finalizată.

Sculptura în lemn, de numai 23 cm înalţime, reprezintă o tânără tahitiană cu privire senină, purtând cercei şi un colier din coral şi scoici, care au fost adunate şi înşirate pe aţă de însuşi Gauguin.

Realizată în una dintre primele sale vizite în Tahiti, între anii 1891 şi 1893, lucrarea a fost oferită drept cadou de către autor, în anul 1984, fiicei, de numai zece ani, a unui prieten.

Mulţi ani mai tîrziu, copila de atunci, Jeanne Fourniera, prin intermediul unui preot dominican, a pus-o în vânzare. 
Lucrarea estimată la momentul respectiv având o valoare între 10 şi 15 milioane de dolari, a fost vândută în 1961 unui colecţionar ce şi-a păstrat însă anonimatul.


Lucrarea a fost repusă recent pe piaţa de artă, fiind vândută la peste 11 milioane de dolari.
 
Irina IOSIP 
 
 

duminică, 8 mai 2011

7.INTERNATIONAL CARTOON FESTIVAL - SOLIN 2011, CROATIA
PARTICIPATION
The organizer of 7th International festival of cartoon Solin 2011.Is the city Solin.The festival is opened for everyone regardless of nationality, age,sex, or profesion.

THEMES
     1. FREE
2. ARHEOLOGY

ENTRIES
Conditions of entry:
1. All entries must be original cartoons. Framed works,also,will not be accepted.
2. Entries can be either black and white or colored.
3. There should be the name, surname and the address on the reverse side of cartoons.
4. Maximum 5 entries will be submitted.
5. Maximum size of entries is A3 format (40x30cm)


DEADLINE
Entry deadline is the 01.august.2011
Please write: PRINTED MATTER- NO VALUE

ADDRESS
INTERNATIONAL CARTOON
FESTIVAL SOLIN 2011
«DOM ZVONIMIR»
Kralja Zvonimira 50,
21210 Solin, CROATIA


PRIZE AND AWARDS
GOLD PLAQUE:  1007 EUR
SILVER MEDAL + PLAQUE
BRONZE MEDAL+PLAQUE
PRIZE CITY SOLIN:   3


EXHIBITION
The exhibition will take place in the galery of the culture home „ZVONIMIR“ Solin on the 20.08.2011

OTHER CONDITIONS
Authors of works that quality to the exhibition are given a presentation copy of the exhibition catalogue (DVD). The works will be returned only on the special reqest of an autor.The postage EUR5 will be paid by autor. The organizer reserves the right to reproduce the works sent to the festival, Solin 2011, as the advertising material without being obliged to pay a fee to an author whose work may be used.The prize-winning works become property of the organizer.
     
PRESIDENT  7.INTERNATIONAL CARTOON FESTIVAL- SOLIN 2011, CROATIA 
Cartoonist-designer
MARKO IVIĆ


ENTERY FORM
   
LAST NAME
FIRST NAME
PSEUDONIM
STREET
POSTCODE
CITY
COUNTRY
TELEPHONE
E-MAIL
FAX
NUMBER OF ENTRIES
MALE-FEMALE

joi, 5 mai 2011

"Kilipirim" - cel mai mare tâtg de carte cu discount, Sala Dalles, Bucureşti

 
 Până duminică 8 mai a.c., la Sala Dalles se desfăşoară cel mai mare târg de carte cu discount din Bucureşti. Reducerile sunt de la 10% până la 70%, pentru cărţi ale editurilor românesti şi străine, noi sau lansate în sezonul trecut, ediţii de colecţie, cărţi specializate sau best-sellers în Europa, într-o ofertă care acoperă toate domeniile de interes: beletristică, hobby, ştiinţă, carte pentru copii, artă, arhitectură şi design.

La cea de a XII-a ediţie, "Kilipirim" va găzdui o serie de evenimente speciale dedicate publicului pasionat de carte.
Atelierele de creaţie sunt destinate adulţilor - care pot participa la un workshop de scriere creativă  dar şi copiilor, care sunt invitaţi să ia parte la atelierul de inventat poveşti.

Vizitatorii  vor avea ocazia să asiste în direct la realizarea de cărţi şi alte obiecte din hârtie realizată manual, iar în cadrul Atelierului de Carte vor putea participa ei înşişi la demonstraţii de producere a hârtiei manuale, tehnici de tipar şi gravură, legătorie manuală, ilustrare şi copertare a cărţilor, fiecare participant primind, la final, ceea ce a produs în atelierul demonstrativ.

Participarea la workshopuri este gratuită şi se va face după următorul program:
Atelier de inventat poveşti (pentru copii)
     Sâmbătă, 7 Mai,  de la 10:30 la 11:30
Atelier de scriere creativă (pentru adulţi)
     Sâmbătă, 7 Mai,  de la 12:00 la 13:00
Demonstraţie de legătorie cărţi
     Sâmbătă, 07 Mai, de la 15:00 la 18:00
Demonstraţii de imprimare hârtie manuală: în programul permanent al târgului.

Pprogram zilnic de vizitare: între orele 10:00 şi 20:00. Intrarea este liberă.
  

miercuri, 4 mai 2011

New Cartoon Contest in Romania, 2011


Organizers: Ministry of Environment and Forest of Romania, National Forest Administration  – ROMSILVA, Cartoonist Union Romania, FECO Romania

Cartoon theme: GREEN PLANET

Number of Entries: max. 4 + CV
Format: A4 / A3
Works send by e-mail: fastcartoon@gmail.com
jpg, 300dpi resolution

Deadline: May, 30th

Prizes:
1000 euro
400 euro
300 euro

Free catalogue only for selected entrants
Exhibition open in June in Bucharest
  

marți, 3 mai 2011

„Rusia de Nord”, Pierre Tchakhotine şi Nadia Lavrova, 29 aprilie – 15 mai a.c., Mondovi, Italia

 


Prin expoziţia comună din frumosul „Antico Palazzo” din Mondovi, cei doi pictori, fiecare prin modul propriu de exprimare în tehnica pastelului sec, aduc prinos de frumuseţe în zile de sărbătoare a spiritualităţii creştine.

Pierre Tchakhotine, pictorul cu inima în două locuri, Italia şi Rusia, îşi trăieşte intens apartenenţa spirituală la locurile natale. Splendoarea şi grandoarea spaţiilor largi, cu lacuri, ape curgătoare, păduri şi stepe expuse soarelui Rusiei natale s-au impregnat pentru totdeauna pe retina artistului de mai tărziu.

La chemarea acestor locuri răspunde Pierre Tchakhotine în fiecare an, prin călătoriile sale itinerante şi pastelurile realizate în „plein-air”, fie iarnă, fie vară, pe vânt, ploaie, ninsoare, fiind mereu în căutarea clipei spectaculare.

Bucuria regăsirii Kareliei şi regiunii Arhanghelsk, în ultimii doi ani, nu a fost tulburată de vicisitudinile vremii sau precaritatea financiară a momentului, rezultând peste 70 de lucrări care fac acum obiectul expoziţiei din Mondovi.

Există în pastelurile sale înglobată toată sârguinţa, dăruirea completă, zi de zi, artei sale. Starea sa de creaţie reprezentând pentru el „viaţă, bucurie, exaltare şi dorinţa de a cânta în timp ce peisajul ia formă pe pânză”.


 Spre deosebire de Pierre, partenerul său de viaţă, Nadia Lavrova, abordează şi alte teme , expunând alături de peisaje, flori, personaje stilizate, imagini sacre, lucrate cu delicateţe şi inspiraţie.


Prezenta expoziţie dedicată „Anului culturii ruse în Italia şi al culturii italiene în Rusia”, deschisă de Domnul Evgeny Boykov, Consulul General al Federaţiei Ruse în Genova, se încadrează într-un ciclu de enenimente cu desfăşurare în Italia şi Rusia în această perioadă. 

Printre acestea se numără, cu desfăşurare la sediul Associazione Culturale "Time Sundial", din Mondovi, între 30 aprilie şi 14 mai a.c., şi expoziţia personală a Nadiei Lavrova, dedicată exclusiv icoanei lucrate strict în tradiţia rusă ortodoxă din secolul al XV-lea. 

Peste 20 de lucrări pe lemn, fie crucifixuri, fie icoane, luminează pereţii sălii de expunere în această perioadă a sfintei sărbători de Paşte, sărbătorită simultan în acest an de către ortodocşi şi catolici.

 

Irina IOSIP