joi, 31 ianuarie 2013

18. INTERNATIONAL CARTOON EXHIBITION ZAGREB 2013A. PARTICIPATION
The organizer of the 18th International cartoon exhibition ZAGREB 2013 is the Croatian Cartoonist Association. The festival is opened for everyone regardless of nationality, age, sex,
or profession.

B. THEME:  THE FUNNY SIDE OF HORROR

C. ENTRIES
Conditions of entry:
1. Original works and digital artworks will be accepted. Digital artwork is to be numbered in pencil on the
front and pencil signed. Copies cannot be admitted.
2. Entries can be either black and white or coloured.
3. There should be the name, the surname and the address on the reverse side of cartoons.
4. The cartoons must not have been previously awarded on festivals.
5. Maximum 3 entries will be submitted.
6. Size of entries is A4 or A3 format.

D. DEADLINE 
Entry deadline is the 18th of April 2013.

E. ADDRESS
CROATIAN CARTOONIST ASSOCIATION
(HRVATSKO DRUŠTVO KARIKATURISTA)
SAVSKA CESTA 100
10000 ZAGREB, CROATIA

F. PRIZES AND AWARDS
First Prize: 1.000 EUR
Second Prize: 500 EUR
Third Prize: 300 EUR
Five Special mentions

G. EXHIBITION
The exhibition will take place in Gallery Klovićevi dvori in Zagreb on the 4th of June 2013.

H. OTHER CONDITIONS
Authors of works that qualify to the exhibition are given a presentation copy of the exhibition catalogue.
Only on explicit request will remaining (original) works be returned to the owners in the end of the exhibition cycle (in the second half of the year 2014).
The organizer reserves the right to reproduce the works sent to the festival, Zagreb 2013, as the
advertising material without being obliged to pay a fee to an author whose work may be used.
The prize-winning works become property of the organizer.


vineri, 25 ianuarie 2013

Expoziția "13 și...", Clubul Caricaturiștilor "Sorin Postolache"

Unde începe și unde se termină o poveste Pentru Florian Doru Crihană, unul dintre cei mai incitanți și prolifici pictori-umoriști români, începutul de an la prins la Bruges, în Belgia, cu evenimentul expozițional “Bruges – o impresie satirică, Florian Doru Crihană” desfăşurat în sala de expoziţii a turnului Belfort din Grand Place.

Și cum în spatele marilor evenimente stau o mulțime de alte mici întâmplări, l-am invitat pe autor se ne povestească câte ceva despre geneza ideilor sale tematice precum și despre cum evoluează proiectele sale în timp.

“Anul 2013 a început pentru mine cu un eveniment expoziţional care va rămâne de prim rang în cariera mea: prezentarea Seriei “Bruges” în Belgia.

Am plecat în Belgia luând cu mine tot bagajul emoţional pentru că, nu ştiu cum se face, parcă evenimentul care urmează este întotdeauna cel mai important.

Seriile tematice m-au pasionat încă de la debutul meu expoziţional din 1998 când am prezentat “Bănci” la Bancorex … cred că am avut doar 8 invitaţi, atunci. În toţi aceşti ani ce au urmat, am continuat să lucrez pe serii tematice, sperând că, la un moment dat voi face ceva foarte important pentru mine, pentru Galaţi, pentru România.

După seriile “Plicuri”, “Don Quijote”, “Portrete”, “Nuduri”, “Basme”, “Omul de zăpadă”, “Veneţia”, “Titanic”, a venit “Bruges”. Oferta pentru această temă am primit-o de la prietenii mei din Kruishoutem. Am tratat-o cu puţină neîncredere, deoarece la Bruges nu cunoşteam pe nimeni. Cel mai important stimulent a fost acela că puteam să arăt seria publicului din Galaţi la Galeria de artă “N. Mantu”, ceea ce s-a şi întâmplat.

Revenit acasă la Galaţi, mi-aş fi dorit să-mi acord o săptămînă de bucurie, euforie, să savurez succesul. Dar nu, am intrat direct în starea de agitaţie pe care ţi-o dă apropierea unui nou eveniment: expoziţia anului 2013, se va desfăşura în primăvară şi se va intitula: “21 de secole şi Sfârşitul Lumii”. Lucrările din această expoziţie fac parte din colecţia domnului comandor de marină în rezervă Lucian Drăguşin. Domnul comandor mi-a solicitat anul trecut să-i realizez o serie de lucrări în care să arăt cum văd eu istoria lumii, în cele 21 de secole, precum şi Sfârşitul Lumii. Mi s-a părut o temă mai uşoară ... a fost însă atât de grea, încât am amânat vernisajul de două ori. A fost o luptă crâncenă cu mine însumi, mi se părea că intrasem într-o capcană în care partenerul meu cunoaşte foarte bine lumea în care trăim, călătorind în ultimii ani în toată lumea, în zeci de ţări. Dar iată că, la închiderea seriei se vor fi împlinit deja un an şi o lună de lucru pe această temă.”

Dar să nu ne lăsăm convinși că Seria “Bruges” are un sfârșit acum. Precum ne-a obișnuit deja, Crihană va adăuga la această colecție alte și alte lucrări, care pe viitor vor face deliciul publicului în România dar și pe alte meridiane. 
Irina IOSIP

miercuri, 16 ianuarie 2013

MONDRIANISATION, Literary & Art Project

  
Dragi prieteni,
 Am avut deosebita placere si onoare sa fim invitati sa participam cu filmele noastre experimentale in cadrul "Festivalului TRANS – PARIS Express", organizat de TRANSIGNUM www.transignum.com, in perioada 27 mai – 10 iunie, 2013, in espace 59, rue de RIVOLI, Paris. Festivalul este organizat in colaborare cu Fundatia Mondrian din Olanda, sub egida proiectului MONDRIANISATION in urma combinarii cuvintelor MONDRIAN si MONDIALIZARE.
Este un proiect interesant si va veti da seama de acest lucru dupa citirea "MANIFESTO"-ului care sta la baza festivalului.
Trimiteti toate filmele pe adresa:
Mircea Bochis, PO. BOX-2, 435100 BAIA SPRIE, MARAMURES,ROMANIA
pana la data de 15 MARTIE, 2013 (data postei din localitatea dumneavoastra). Am revenit cu aceasta invitatie si am decis un nou termen in urma multor solicitari primite.
Formatul este DVD sistem PAL, maximum 3 filme/artist, cu o durata maxima de 4 minute, plus CV-ul dvs.
Dupa incheierea proiectiilor rugamintea mea este sa lasati filmele incontinuare la mine pentru a putea promova opera dumneavoastra in alte proiecte video ce pot sa apara. Nu voi implica fimele voastre in nici un proiect cultural ce are un scop comercial ci doar in acele proiecte dedicate exclusiv promovarii si sustinerii artei contemporane. Voi deschide pe noua mea pagina http://www.bochis.ro   o sectiune dedicata exclusiv proiectelor noastre comune dedicate filmelor experimentale cu informatiile la zi despre evolutia lor.
Pentru informatii de orice fel va rog sa ma contactati pe adresa:mirceabochis@adslexpress.ro

Manifesto-ul ce urmeaza constitue ghidul dupa care trebuesc realizate filmele voastre.
  
Textul proiectului artistic si literar in jurul "mondrianizarii" lumii a fost construit pe trei axe:
1– Eseurile pe care Piet Mondrian le-a publicat in franceza in "De Stijl" la inceptul anilor 1920, formeaza prima axa „disparitia lumii vizibile” – ideea directoare a cartii scrisa de poetul Jan Misjkin.
2 – A doua axa se dezvolta pastrand consoanele numelui sau M=NDR=N si creand noi cuvinte prin permutarea acestor consoane (vocalele sunt electroni liberi) ; iata un exemplu :  "Mine De RieN MoNDRian". Cateva din aceste  anagrame (daca nu tinem cont decat de consoane) sunt olandeze : "MeeR DaN MieR eN RoeM Na NijD eN NaaD"
3 – Majoritatea ideilor provin dintr-o frictiune a « textelor jurnalistice peste criza economica, a carei sens a fost deturnat in directia eseurilor lui P. Mondian, indeosebi ca: "realului nu ii lipseste initiativa de a imita panica".
Intre rigoarea, austeritatea "mondrianizarii" si dezordinea "mondializarii", videastii diverselor colturi ale lumii realizeaza opere inspirate din realitatea ambientului lor social.
PROIECTIA FILMELOR realizate pe acest subiect
Cinema "La Pagode" Paris,  L’espace 59, rue RIVOLI, Paris.   Romania in proiectii itinerante cu anuntarea locurilor la momentul respectiv pe pagina: http://www.bochis.ro

 .
Dear Artists,
We had the special honour and pleasure to be invited to participate with our experimental movies, in "TRANS – PARIS EXPRESS" Festival, organized by TRANSIGNUM www.transignum.com, between May 27 – June 10 2013, in Paris, Espace 59, rue de Rivoli. The festival is organized in collaboration with Mondrian Foundation from Netherlands , under the MONDRIANISATION project, the term coming from combining the two words: Mondrian and "Mondianization".
You will realize it is an interesting project after having read “The Manifesto”, which is the foundation of the festival.
Please send all the movies to the following address: 
Mircea Bochis, PO . BOX-2,  435100 BAIA SPRIE, MARAMURES , ROMANIA
until March 15, 2013 (the postal date from your locality). I came back with this invitation and decided for a new deadline, following numerous requests.
The format is DVD, PAL system, maximum 3 movies/artist, with a maximum duration of 4 minutes plus your CV.
After finishing the projections, I would kindly request you to leave the movies with me so that I can promote your work in other movie projects that can occur. I will not involve your movies in any cultural project that has a commercial purpose, but only in those projects dedicated exclusively to promotion and support of contemporary art. I will open on my new webpage http://www.bochis.ro a section dedicated exclusively to our joint projects dedicated to experimental movies, with up to date information about their evolution.
For further information, please do not hesitate to contact me to the following e-mail:
Hereunder, the Manifesto will provide you with the guidance regarding how the experimental movies should be made.
The text of the artistic and literary project around "the mondrianisation" of the world was built on three axes:
1 – The essays Piet Mondrian published in French in "De Stijl", in the beginning of the twenties, form the first axis “the disappearance of the visible world” – the leading idea of the book written by the poet Jan Misjkin.
2 - The second axis keeps the consonants of the name M=NDR=N, creating new words by permuting these consonants (the vowels are free electrons); here is an example: "Mine De RieN MoNDRian". Certain anagrams (if we do not take into consideration the consonants) are in Dutch: MeeR DaN MieR eN RoeM Na NijD eN NaaD.”
3 – Most of the ideas come from a friction of the "journalistic texts against the economic crisis, whose meaning was diverted in the direction of P. Mondian essays, especially the following: ”the reality does not miss the initiative to imitate panic".
Between the rigueur, the austerity of the "mondrianisation" and the disorder of the "mondrialisation", the video makers from different parts of the world make works inspired from the reality of their social environment.
Video projections related to this subject
Cinema "La Pagode" Paris, L’espace 59 Rivoli, Paris. Romania in scheduled projections with announcement of the places at that respective time on my webpage:
http://www.bochis.ro 
 - Comunicat -

vineri, 4 ianuarie 2013

Nu ratați întâlnirea cu GOYA, la MNARFrancisco de Goya este prezent la Muzeul Național de Artă al României într-o expoziție ce reamintește ororile războiului. Seria "Dezastrele războiului" este completată cu fotografii de presă din timpul Războiului civil spaniol


Muzeul Naţional de Artă al României şi Institutul Cervantes din Bucureşti invită publicul până pe 27 ianuarie 2013 la expoziţia eveniment "Goya, cronicarul tuturor războaielor: Dezastrele şi fotografia de război" (curator Juan Bordes).

Expoziţia prezintă toate cele 82 gravuri din celebra serie "Dezastrele războiului" realizată de pictorul spaniol, care ilustrează scene din timpul războiului împotriva trupelor napoleoniene (Războiul de independenţă spaniol, 1808-1814).

Participant lucid la evenimentele timpului și renumit pentru atitudinea riscant de critică asupra acestora și a contemporanilor săi, prin intermediul acestor gravuri, Goya, denunţă, imparțial, ororile războiului comise de ambele tabere beligerante: cruzimea, fanatismul, teroarea, nedreptatea, suferinţa şi moartea.

Goya este recunoscut ca fiind cel ce utilizează în mod magistral arta ca mijloc de protest pentru condamnarea războiului. Intervenția imaginației artistului în faptele relatate fiind, se pare, numai de natură artistică, face ca lucrările sale să rămână ca o arhivă documentară a evenimetelor alături de mărturiile scrise ale vremii (dintre titlurile lucrărilor amintim: "Am văzut", "Aşa s-a întâmplat"). 
Atitudinea sa imparţială, prin ilustrarea atrocităţilor comise de ambele tabere implicate în conflict și mai ales ilustratrea efectivă a evenimentelor, transformă actul creativ într-un manifest de condamnare a războiului în general, fără precedent în istoria artei.

Rigoarea respectării adevărului, compozițiile simplificate, relevarea insolitului, surprinderea evenimentelor importante, efectele artistice simple dar percutante fac din gravurile lui Goya o trecere la genul fotoreportajului și o "anticipare" a fotografiei de presă.

În paralel și în completarea imaginii unui război justițiar, sunt expuse fotografii mărturie ale Războiului civil spaniol (1936-1939), publicate în presa internațională, surprinse de fotografi renumiţi precum Robert Capa, David Seymour, Gerda Taro, Augustí Centelles sau Alfonso Sánchez, cărora li se adaugă nenumăraţi fotografi locali sau anonimi.

Prezentarea simultană a celor două războaie intenționează a releva similitudinile dintre evenimente și efectele războaielor asupra omului și societății din indiferent ce timp istoric.
 
În expoziţie gravurile sunt grupate pe şapte teme majore: frontul, victimele, execuţiile, exodul şi jafurile, foametea, ipostaze ale femeii în război şi perioada de după război – o critică la adresa regimului absolutist instaurat de regele Ferdinand al VII-lea. Pe acestă schemă tematică  sunt prezentate și fotografiile din timpul războiului civil.
 
Irina IOSIP


Info:
Goya a început seria Dezastrelor  în 1810, dar ultimele plăci au fost terminate către 1820, răstimp în care a realizat mai multe planşe de probă şi a imprimat doar 3 exemplare complete ale seriei, sub titlul "Fatalele consecinţe ale sângerosului război cu Bonaparte în Spania".
În 1862 Academia de Arte Frumoase San Fernando a achiziţionat 80 de plăci gravate din cadrul seriei, celelalte două fiind donate în 1870. Titlul Dezastrele războiului apare abia în prima ediţie publicată de Calcografia Naţională în 1863.
Până în prezent au fost imprimate numai şase tiraje ale seriei, iar primul tiraj complet, cu 82 gravuri, a fost realizat în 1963
.