sâmbătă, 31 martie 2012

INTERNATIONAL BEGGAR CARTOON CONTEST 2012 - CHINA

   

THE CONDITIONS

1.Themes:
A.CARTOON: BEGGAR ( VAGRANT \ FREE)

B.CARICATURE: FREE   
2. The competition is open to professional and amateur cartoonists from all over the world.  
3. Only original cartoons or internet print outs signed by the cartoonists will be accepted for the competition. Photographs, photocopies, etc... will not be accepted.
4. Each entrant should provide title, name, age, address, career, e-mail, and telephone number on reverse.
5. Entries can be either black and white or colour .
6. Size of cartoons should not exceed 100 x 150 cm .
7. Maximum 20 entries will be submitted.
8. Deadline for entries is July 12, 2012.
9. PRIZES:
A. CARTOON:
FIRST PRIZE - 3000 RMB + Medal + Catalogue
SECOND PRIZE - 1500 RMB + Medal + Catalogue
THIRD PRIZE - 1000 RMB + Medal + Catalogue
Five SPECIAL PRIZES + Medal + Catalogue  

B. CARICATURE:
THE BEST CARICATURE PRIZE - 3000 RMB + Medal + Catalogue
Three SPECIAL PRIZES - Medal + Catalogue  

10.ADDRESS:
HU ZHEN YU
ROOM 341 BUILDING #364, YUN JING DONG LI
ZHAN QIAN BA LI XIAO QU,TONG ZHOU QU,
BEIJING 101121,CHINA
11. Submitted cartoons will not be returned.
12. All cartoonists whose cartoons are published in the catalogue will receive a free copy.
13. The organizers take no responsibility of the damages caused by postal service or bad transport.
14. The organizers reserve the right to publish the cartoons submitted to the festival and use them in any forms. Your cartoon may be used for promotional purposes : cards, posters, catalogs, newspapers, magazine, and books etc.
15. E-mail: redmanart@126.com
WEB: www.redmanart.com ; www.redmancartoon.com

   

Casa de licitatie Monavissa invita la Licitatia din 1 aprilie 2012

     
Casa de Licitaţie Monavissa invită iubitorii de artă şi colecţionarii la licitaţia de Duminică, 1 aprilie 2012, incepând cu ora 11, la Muzeul Municipiului Bucureşti - Palatul Şuţu.

Pentru secţiunea de artă contemporană se propun lucrări ale artiştilor precum: Traian Brădean, Augustin Costinescu, Radu Darangă,  Ana Ruxandra Ilfoveanu, Constantin Dărădici, Constantin Pacea, Vergil Cojocaru, Mihai Takacs, Dan Constantinescu, Teodor Vescu şi altii.

Secţiunea de grafică cuprinde o serie de peisaje şi portrete semnate de Alexandru Ciucurencu, Aurel Cojan, Aurel Jiquidi, Partog Vartanian, Michaela Eleutheriade, Octavian Penda, H.H. Catargi, Gheorghe Boţan, Lena Constante, Misu Teisanu şi alţii.

La secţiunea de artă plastică sunt supuşi atenţiei pictori precum: Vasile Grigore, Samuel Mutzner, Aurel Baesu, Ion Popescu Negreni, Otto Briese, Stavru Tarasov şi alţii.

Expoziţia de prezentare este deschisă sâmbată, 31 martie 2012 intre orele 10 şi 18.

vineri, 30 martie 2012

“Gest şi Culoare”, Paul I. POPESCU alături de Gheorghe DICAN, Galeria Simeza, Bucureşti (continuare)În completarea spaţiului bidimensional vibrant colorat al lui Gheorghe Dican, sculptorul Paul I. POPESCU deschide a treia dimensiune printr-o dizertaţie spiritual-filozofică asupra zborului, fin cizelată în marmură albă.

Fiind chiar din Târgu-Jiu, Paul Popescu, sculptor şi doctor în arte vizuale, este unul dintre stabilii participanţi şi iniţiatori ai restaurării şi conservării lucrărilor brâncuşiene, fie ele din ţară sau străinătate, printre care: Poarta Sărutului şi Ansamblul monumental din Tg-Jiu.
Dar legătura cu genialul Constantin Brâncuşi este una profundă, de esenţă spirituală, de gest şi formă materială, fapt recunoscut şi apreciat de contemporanii şi confraţii săi.

“Surrealismul alb acoperă patetic şi grav orizontul încă îndepărtat al unei păduri de statui, închipuită cerebral şi atrasă manifest în plasa unui absolut făgăduit pe cauţiune unui imaginar proiect iniţiatic. Fragmente de obeliscuri supuse unei mistici ductile rămân întipărite fotografic în cadrele severe ale unui demers original, dispus unui raport grav şi fidel cu un întreg ciclu despre ideea de zbor. Aluzii baroce consimt sfielnic, probând adevărate tandreţuri cu lumina, pentru dimensionarea exactă a efectelor de umbră multiplicată în matca lucrărilor ...” Vasile VASILESCU

Ca toate cele ce se întâmplă în această lume, fiinţă sau concept, zborul trece metamorfozic dintr-o stare în alta, de la banuiala existenţei până la zborul înalt ascensional spre zări îndepărtate, de la incubare, prin naştere, dezvoltare şi în sfârşit lansarea pe drumul firesc al menirii sale.

Inceputurile sunt prinse în forme rotunde, uşor deschise spre exterior, sugerând efortul naşterii, inocenţa, nesiguranţa, iar la vârsta “adultă” de zbor, forma capătă dimensiuni mari, se alungeşte, se diversifică cerebral, apar asperităţi şi forme unghiulare, fragmentări şi urmele unor traume prin scrijelirea suprafaţei de altfel fin şlefuite.

Prin aliura formelor, într-un abstract articulat cu gingăşie aproape maternă, surprinde fragilitatea unor stări mai mult intuite, depăşind percepţia fotografică a ochiului uman, precum în clipa desprinderii, înfiorarea înainte de zbor.
 
Irina IOSIP

luni, 19 martie 2012

"Contemplaţii Grafice", Bienala Internaţională de Grafică Ed. a II-a (click)

    
Regulament de participare

Evenimentul este organizat sub patronajul dlui Kelemen Hunor – Ministrul Culturii Cultelor şi a Patrimoniului Naţional.
Organizatori: Judeţele din Ţinutul Secuiesc, Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea din judeţul Harghita şi Centrul de Cultură al Judeţului Covasna.
Perioada de desfăşurare: 18 mai – 30 iunie 2012
 
Secţiunile Bienalei:
I. Grafică tradiţională
II. Grafică experimentală
 
Condiţiile de eligibilitate şi regulamentul de participare:
 

I. Secţiunea Grafică Tradiţională
1. Participanţii:
La această Secţiune se pot înscrie artişti plastici şi studenţi de la universitătile de artă din România şi din străinătate, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite în prezentul Regulament.
Toţi artiştii care doresc să intre în competiţia deschisă de Bienală au obligaţia de a anexa la fişa de înscriere şi autobiografia artistică/CV.
2. Datele despre lucrările de artă şi autorii /artiştii înscrişi în concurs:
La Secţiunea Grafică Tradiţională, se acceptă lucrări realizate prin tehnici tradiţionale de imprimare, prin procedeul tiparului înalt, adânc şi al celui plan (xilogravură, linogravură, aquaforte, aquatinta, mezzotinta, litografie, serigrafie, etc).
Nu se admit desene, desen pastel, aquarelă etc. Pe spatele lucrărilor, autorii
au obligaţia de a lipi o fişă cu datele din tabelul anexat care trebuie anexat şi la fişa de înscriere.
3. Toţi artiştii au dreptul de a participa în concurs cu maximum 3 lucrări, care pot constitui şi o serie, toate fiind considerate drept o singură participare.
4. La categoria Grafică Tradiţională, dimensiunile maxime acceptate sunt 100 x70 cm.
5. Locul şi data limită de expediere a lucrărilor:
5/a: Prejurizarea:
În prima etapă a acestei Secţiuni, participanţii trebuie să trimită reproduceri foto perfecte ale lucrărilor înscrise, în format digital, conform următorilor parametri:
Fotografii digitale în format *.tiff sau *.jpg, rezoluţie 300 dpi, la adresele de email: grafikaiszemle@grafikaiszemle.ro sau la grafikaiszemle@yahoo.com.
Este obligatoriu ca reproducerile digitale să fie însoţite de fişa de înscriere şi fişa cu datele lucrărilor!
Data limită acceptată pentru trimiterea reproducerilor digitale este 20 martie 2012, ora 12.00, inclusiv.
Important!!! În această fază de prejurizare, NU trebuie trimise prin poştă lucrările originale! ( în caz contrar, organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea înapoierii lor).
Rezultatele prejurizării vor fi comunicate fiecărui participant, prin e-mail.
5/b: Acordarea premiilor
În a doua etapă a Bienalei, la Secţiunea Grafică Tradiţională, vor rămâne în concurs artiştii care au trecut de faza prejurizării şi care vor fi contactaţi pentru a trimite prin poştă lurările originale.
Data limită de PRIMIRE a lucrărilor originale este 27 aprilie 2012; lucrările pot fi trimise prin poştă sau pot fi aduse personal la următoarea adresă: Centrul Cultural şi de Arte – Lăzarea, 537135 – Lăzarea, Aleea Bastionului 67., jud. Harghita, România.
Vă rugăm să menţionaţi pe plic/ colet: Bienala de Grafică 2012!
Lucrările primite după data limită vor fi considerate respinse.
6. Lucrările înscrise în concurs pot fi creaţii pe orice temă, singura condiţie eliminatorie se referă la perioada în care au fost create, în sensul că se admit doar opere create în ultimii 5 ani.
7. Lucrările trebuiesc numerotate şi semnate, după regulile internaţionale în domeniul graficii multiplicative.
 

II. Secţiunea Grafică Experimentală
1. Participanţii
Şi la această Secţiune se pot înscrie artişti plastici şi studenţi de la universitătile de artă din România şi din străinătate, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite în prezentul Regulament.
Toţi artiştii care doresc să intre în competiţia deschisă de Bienală au obligaţia de a anexa la fişa de înscriere şi autobiografia artistică/CV.
2. Datele despre lucrările de artă şi autorii /artiştii înscrisi în concurs:
La Secţiunea Grafică Experimentală, se acceptă creaţii de grafică realizate prin cele mai noi soluţii şi tehnici de imprimare, cu caracter experimental/inovator (C-print, electrografică, fotolitografie etc.).
NU SE ADMIT DESENE, AQUARELĂ etc.
Pe spatele lucrărilor, autorii au obligaţia de a lipi o fişă cu datele din tabelul anexat care trebuie anexat şi la fişa de înscriere.
3. Toti artiştii au dreptul de a participa în concurs cu maximum 3 lucrări, care pot constitui şi o serie, toate fiind considerate drept o singură participare.
4. La categoria Grafică Experimentală, dimensiunile maxime acceptate sunt 200 x100 cm.
5. Locul şi data limita de expediere a lucrărilor de artă:
5/a: Prejurizarea:
În prima etapă a Secţiunii Grafică Experimentală, participanţii trebuie să trimită reproduceri foto perfecte
ale lucrărilor înscrise, în format digital, conform următorilor parametri:
Fotografii digitale în format *.tiff sau *.jpg , rezoluţie 300 dpi, la adresele de email:

grafikaiszemle@ grafikaiszemle.ro sau la grafikaiszemle@yahoo.com.
Este obligatoriu ca reproducerile digitale să fie însoţite de fişa de înscriere şi fişa cu datele lucrărilor!
Data limită acceptată pentru trimiterea reproducerilor digitale este 20 martie 2012, ora 12.00, inclusiv.
Important!!! În această fază de prejurizare, NU trebuie trimise prin poştă lucrările originale! ( în caz contrar, organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea înapoierii lor).
Rezultatele prejurizării vor fi comunicate fiecărui participant, prin email.
5/b: Acordarea premiilor
În a doua etapă a Secţiunii Grafică Experimentală, vor rămâne în concurs artiştii care au trecut de faza prejurizării şi care vor fi contactaţi pentru a trimite prin poştă lurările originale.
Data limită de PRIMIRE a lucrărilor originale este 27 aprilie 2012; lucrările pot fi trimise prin poştă sau pot fi aduse personal la următoarea adresă: Centrul Cultural şi de Arte – Lăzarea, 537135 – Lăzarea, Aleea Bastionului 67., jud. Harghita, România.
Vă rugăm să menţionaţi pe plic/ colet: Bienala de Grafică 2012!
Lucrările primite după data limită vor fi considerate respinse.
6. Lucrările înscrise în concurs pot fi creaţii pe orice temă, singura condiţie eliminatorie se referă la perioada în care au fost create, în sensul că se admit doar opere create în ultimii 5 ani.
7. Lucrările trebuie numerotate şi semnate, după regulile internaţionale în domeniul graficii multiplicative.
 

Juriul, jurizarea şi acordarea premiilor
Juriul este compus din graficieni şi istorici de artă recunoscuţi internaţional, iar procesul de jurizare se va derula în două etape, descrise mai sus, la prezentarea Secţiunilor Bienalei.
Câştigătorii vor fi aleşi dintre artiştii care au rămas în concurs după prejurizare. Lucrările finaliste vor fi expuse, în funcţia posibilităţilor de expunere, în Galearia de Artă a Muzeului Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe. În cursul anului 2012, vor fi organizate expoziţii cu lucrările Bienalei Internaţionale de Grafică,
ediţia II, şi în alte oraşe.
• Deschiderea oficială a Bienalei va avea loc sâmbăta, 18 mai 2012. Participanţii vor fi informaţi din timp
asupra deciziilor juriului, prim email, telefon sau scrisoare poştală.
• Lucrările premiate vor rămâne în Colecţia Bienalei.
• Lucrările expuse vor fi înapoiate autorilor, prin poştă, în termen de un an de la da ta expoziţiei.
• Lucrările finaliste vor apărea în Catalogul Bienalei.
• Prezenta adresă şi fişa de înscriere sunt multiplicabile şi au fost emise pentru a funcţiona ca documente despre Criteriile de eligibilitate şi Regulamentul Bienalei Internaţionale de Grafică din Secuime.
Taxă de participare la Bienala Internaţională de Grafică II este de 10 euro sau 44 ron, pentru fiecare lucrare, care poate fi depusă la următoarele conturi bancare:
EURO: IBAN COD: RO52 BRDE210SV00910292100 Banca: BRD GHEORGHIENI str. Libertatii nr 6, Swift Cod: BRDE ROBU
ROL: Iban Code: RO61BRDE210SV01421302100 Banca: BRD GHEORGHIENI
Taxa de participare este valabilă numai artiştilor selectati după prejurizare, în prima fază de trimitere a lucrărilor pt. prejurizare taxa nu este plătibilă.
Artiştii rămaşi în concurs după etapa de prejurizare sunt rugaţi să trimită lucrările originale împreună cu extrasul de cont bancar care confirmă achitarea taxei de participare.
 

Generalităţi:
Nu pot aplica organizaţii profesionale şi asociaţii, ci doar persoane fizice, respectiv artişti şi studenţi ai universităţilor de arte, la secţiunile şi în condiţiile mai sus menţionate. Lucrările de grafică originale trebuie trimise prin poştă sau aduse personal, fără cadru şi paspartu, în mapă sau în cilindru de carton.
Organizatorii nu sunt responsabili de eventuale deteriorări în timpul transportului poştal.
Artiştii care au rămas în concurs după prejurizare şi nu au achitat taxa de participare până la 27 aprilie 2012, vor fi consideraţi excluşi din competiţia Bienalei.
 
Premii:
1. Marele Premiu al Bienalei : 2000 euro – sponsor Vegyepszer ZRT
2. Premiul Nagy Imre 1000 euro ( jud. Harghita)
3. Premiul Plugor Sándor 1000 euro ( jud. Kovasna)
4. Premiul Nagy Pál 1000 euro ( jud. Mureş)


for English see: http://grafikaiszemle.ro/en/
info suplimentare şi formular de înscriere pe: http://grafikaiszemle.ro/ro/

“Gest şi Culoare”, Gheorghe DICAN la Galeria Simeza, Bucureşti


“...Alternativa acestui mod de a media relaţia imaginii cu modelul prin prisma unui mimesis – secund, dominat de reverie şi recurenţă a arhetipului – o impune intensitatea participării subiective, înregistrarea directă, francă, a reacţiei la impresia nedizlocată din rolul său declanşator al gestului creator. Tocmai această reactivitate alertă, acest patos al unei descrieri a viziunii ce se suprapune peste realitate, nu excluzând-o, ci doar infuzându-i entuziasmul imaginării, o energie vitalistă şi un acut sens al trecerii timpului, defineşte maniera sa expresionistă intens personală...” Alexandra TITU

Gheorghe DICAN trăieşte intens şi tranşant fiecare clipă ce transferă pe pânză, una câte una, experienţele sale imaginative. Structurile exultă în forme complexe, pensulaţii ferme, culori pline şi dense, ceea ce confirmă concizia şi viteza decizională. Fiecare tuşă este trăită total, cu laceraţii adesea dar şi, câteodată, cu unele gingăşii de culoare sau contrast, elaborarea formelor fiind decisă de ochiul de profesionist, de mâna exersată şi febra momentului.
Chiar dacă lucrează sub imperiul impulsului, lucrările sunt intense şi tonice iar liniile şi culorile inspiră energie pură.
Abstractul practicat de Gheorghe Dican nu elimină complet formele din natură căci adesea pot fi desluşite aglomerări urbane sau dealuri şi văi. Cerul şi pământul se regăsesc în poziţia lor firească, iar între ele, elemente mereu altele, mereu altcum, mereu altundeva, joacă rolul principal fiind factorul dinamizator al lucrărilor.
În planul imaginilor aflate în echilibrul formelor pătrate, arhitectura se desfăşoară cu preponderenţă în plan vertical, ceea ce sugerează dinamica aspiraţională şi inserţia planurilor subtile ale subconştientului.

Şi totuşi, există un timp care se scurge mai incet, acela al echilibrului între exultare şi relaxare, culoare şi semn, al certitudinii de schimbare şi transformare. Continuitatea spaţiu-timp nealterată de recurenţe vizuale oferă discursului său vizual cursivitate, eleganţă şi armonie. (va continua)
 
Irina IOSIP


joi, 8 martie 2012

Happy Anniversary to all women worldwide - March 8 th

“Contagiousequity”, digital media

International Salt & Pepper Satirical Art Salon

"Salt & Pepper Magazine" Mentioned
Aracelli Sollano Garcia (Penelope) - Mexico