duminică, 29 ianuarie 2012

10 ani de existenţă a Clubului Caricaturiştilor "Sorin Postolache"

  
În spaţiul artelor satirice, Clubul Caricaturiştilor "Sorin Postolache" ocupă un loc aparte, reunind, ceea ce pare a se afla într-o mişcare browniană, de la revoluţie încoace. Pe măsură ce vremurile s-au înăsprit, desenul satiric a pierdut din expunere, multe cotidiene sau reviste restrângându-şi activitatea. Astfel, desenul bine ţintit, sinteză de idei şi atitudine, a fost înlocuit de cuvânt, în esenţa lui volatil şi schimbător.

Activitatea clubului face deja parte din istorie chiar dacă asocierile dintre expozanţi au fost uneori temporare. Fiecare expoziţie a agregat şi sedimentat idei, a sugerat concluzii, a incitat la discuţii şi expuneri ulterioare. Fiecare dintre acestea a fost un spectacol de idei şi culoare.

Anul 2011 a marcat împlinirea a 10 ani de existenţă a clubului. O dată cu expoziţia aniversară a fost lansat şi un catalog cuprinzător, care, alături de imagini ilustrative ale artei fiecărui participant, a rememorat activitatea clubului de-a lungul timpului.

La vernisajul de la "Cuptorul cu lemne" nu au lipsit artificiile culinare şi verbale, momentele de melancolie sau entuziasm. Cu această ocazie, susţinătorul financiar (aproape exclusiv) al activităţii clubului şi unul dintre iniţiatorii clubului în acelaşi timp, domnul Constantin Vlădăreanu a fost omagiat în plen, pentru dăruirea sa morală şi materială din toţi aceşti ani.
Irina IOSIP


Aurel Ştefan Alexandrescu, Axinte Doru, Tudor Banuş, Ion Barbu

Ambrozie Ovidiu Borta – Boa, Mihai Boacă, Pavel Botezatu, Octavian Bour


 Gabriel Bratu, Valentin Chibrit, Constantin Ciosu, Octavian Covaci


 
 Florian-Doru Crihană, Horia Crişan, Cristinel Vercedea – Criv, Daniel Ionescu – DionTatiana Dumitrescu, Puiu Găzdaru, Devis Grebu, Nicolae Ioniţă

 
 Irina Iosip, Iulian Radu, Nic Lengher, Leonte Năstase


 Cristian Marcu, Horaţiu Mălăele, Ana Mendea, Cristian Mihăilescu


 
 Eugen Mirea, Neculai Mirodoni, Doru Ghiocel Olaş, Iulian Pena Pai


 Constantin Pavel, Costel Pătrăşcan, Nicolae Petrache, Bogdan Petry


Cezar Petry, Mihai Pânzaru - Pim, Albert Poch, Ştefan Popa Popa's


 Romeo Răileanu, Mihai Stănescu, Liviu Stănilă, Cristian Topan


Dan Silviu Turculeţ, Gheorghiţă Ghinea – Uriaşu (d. 2008), Constantin Veluda, Cătălin Zaharia


 
Din Rep. Moldova: Victor Crudu, Alex Dimitrov, Sergiu Puică, Serghei Samsomov  


N.A : Sunt expuse aici, în ordinea alfabetică a participanţilor, o parte dintre lucrările ce au intrat în expoziţie.


miercuri, 18 ianuarie 2012

F.I.F.E. Carbunari 2012, Romania . F.I.F.E. Cărbunari, România

   
The Ninth Edition of the Experimental International Film Festival Carbunari
2012 F.I.F.E CARBUNARI

Rules
We dedicate this special edition of FIFE-2012 to the French-English Poetry Festival organized by the “La Traductière” magazine in Paris, in the summer of 2012.
The video artists are invited to illustrate, through experimental films, the poems presented at the festival. All the poems will be presented in a French and English bilingual edition (and, potentially, in other languages), while the films will, beyond any doubt, provide their own translation, that of the image.
Last year's collaboration with the prestigious French-English Poetry Festival in Paris, organized by the “La Traductière” magazine, had a great impact among art lovers, all for the benefit of the artwork presented at the festival.
This year, the festival has several poets from Singapore as special guests. The Singaporean poetry presented during the festival will give it a fresh, original note, a new form of meditation that we are tempted to absorb with our traditional, classical interpretation methods, which might, however, prove insufficient. We believe that video artists will have to come up with a very interesting, creative formula to translate this new meditation form. It would be interesting if each artist would send at least one movie that is dedicated to Singaporean poetry.
- Each artist can illustrate a maximum 3 poems as he/she wishes;
- The films have to fit, as duration, between 1.30 and 5 minutes;
- The opening/starting image of the movie has to contain the following inscription: 
Muzeul Florean – FIFE – 2012, “Revue La Traductière n° 30/35e Festival franco-anglais de poésie, the title of the poem and the poet’s name.
- The film has to contain at least 3 lines from the chosen poem and directly illustrated on the image or sound.
- The sent films will be projected during the poetry festival in special locations.
We will return shortly with their list and projection schedule on the site of Florean Museum (Muzeul Florean): www.cmc.ro, the “News” column.
This year Poetry Festival will take place under the patronage of Le lecteur de poesie/The poetry reader.
Attached to these regulations you will also find the poems presented during this festival.
You will find detailed information on the French-English Poetry Festival on the site of “La  Traductière” Magazine: http://www.festrad.com
Please send the films at the following address, until April 7, the date of your locality post office:
Muzeul Florean
P.O. Box 1 Of. Postal 9
430510 Baia Mare, Maramures
Romania
All the sent movies will become the Florean Museum (Muzeul Florean) property, including the copyright and distribution rights, excepting their use on commercial purpose.
The Florean Museum experimental film collection is a landmark of the contemporary experimental film, being available to all those who want to study this phenomenon.
On this purpose, the movies will be introduced on the site of the museum: http://www.cmc.ro through a format which does not allow their usage on commercial purposes, but only on the artistic one (purpose).

No application forms needed. Please send all the films directly at the address of the museum, accompanied by the artist’s CV.
The films will be accepted only in Pal system DVD format.
 
For any inconvenience regarding this matter or other, please do not hesitate to get in touch with
Mr. Mircea Bochis, the director of the festival, at the following address: mirceabochis@adslexpress.ro
 Sending the films in order to participate to the festival represents your acceptance regarding the above described regulations.
  
More info on: http://muzeulflorean.mm.ro/florean_museum/news.php

.


A 9-a Ediţie a Festivalului Internaţional de Film Experimental Cărbunari 2012
F.I.F.E. CARBUNARI 2012


 Regulament
Dedicăm această ediţie specială a FIFE-2012 festivalului franco-englez de poezie organizat în vara acestui an la Paris de către revista LA TRADUCTIERE.
Artiştii video sunt invitaţi să ilustreze poemele prezentate la festival sub formă de filme experimentale. Toate poemele vor fi prezentate în mod normal în editie bilingva franceză şi engleză, existând posibilitatea prezentării lor şi în alte limbi iar filmele vor constitui cu siguranţă o noua formă de traducere, cea a imaginii.
Colaborarea din anii trecuţi cu prestigiosul festival franco-englez de poezie de la Paris organizat de revista La Traductiere a avut un foarte mare ecou in rândul iubitorilor de artă iar din aceasta cel mai mult au avut de cistigat operele prezentate in cadrul festivalului. 

Anul acesta invitaţi de onoare în cadrul festivalului sunt o selectie de poeţi din Singapore. Poezia singaporeză prezentă în cadrul festivalului aduce o notă de inedit, o formă nouă de  meditaţie pe care de obicei suntem tentaţi să o privim cu vechile noaste mijloace clasice... nu  ştiu dacă o sa fie suficient pentru deplina intelegere. Credem că o formulă foarte interesantă în
traducerea acestei noi forme de meditaţie revine artistilor video. Ar fi interesant ca măcar unul din filmele trimise de fiecare artist să fie dedicat poeziei singaporeze.
- Fiecare artist poate sa prezinte maximum 3 filme
- Filmele trebuie să se încadreze ca durată între 1.30 şi 5 minute;
- Pe imaginea de început a filmului trebuie să figureze : Muzeul Florean- FIFE- 2012, “Revue La Traductière n° 30/35e Festival franco-anglais de poésie”, titlul poemului ilustrat şi numele poetului.
- In film trebuie să figureze cel putin 3 versuri din poemul ales spre ilustrare direct pe imagine  sau pe banda sonora.
- Filmele trimise vor fi proiectate în timpul festivalului de poezie în locaţii speciale cu a căror lista şi program de proiecţii vom reveni pe site-ul Muzeului Florean www.cmc.ro la rubrica ‘’NEWS’’. Festivalul de poezie din acest an se desfăşoara sub egida "Le lecteur de poesie/The poetry reader".  

Alaturat acestui regulament veţi găsi poemele prezentate la acest festival.
Informaţii pe larg despre festivalul franco-englez de poezie veţi găsi şi pe site-ul revistei LA TRADUCTIERE: http://www.festrad.com
Trimiteţi filmele pe adresa de mai jos până in 7 aprilie data poştei din localitatea dumneavoastra.
MUZEUL FLOREAN
P.O.BOX 1 Of. Postal 9
430510 Baia Mare, MARAMURES
ROMANIA
Toate filmele trimise vor intra în proprietatea Muzeului Florean inclusiv drepturile de copyright şi difuzare, cu excepţia folosirii lor in scop comercial.
Colecţia de film experimental a Muzeului Florean este un punct de referinţă în filmul experimental contemporan fiind accesibilă tuturor celor care vor sa studieze fenomenul.
Din acest motiv filmele vor fi introduse pe site-ul muzeului http://www.cmc.ro într-un format ce nu permite utilizarea acestora în scop comercial, ci numai in cel artistic. 

Nu sunt necesare formulare de înscriere, trimiteţi toate filmele direct pe adresa muzeului însotite de CV-ul artistului.
Filmele vor fi acceptate numai în format DVD sistem PAL. 

Pentru orice neclarităţi privind această chestiune sau altele vă rog să-l contactaţi pe 
directorul festivalului Dl. Mircea Bochis la adresa: mirceabochis@adslexpress.ro
 

Trimiterea filmelor pentru participarea la festival reprezintă acceptul
dumneavoastră privind regulamentul de mai sus.

Mai multe informaţii pe: http://muzeulflorean.mm.ro/florean_museum/news.php
  

sâmbătă, 14 ianuarie 2012

The 5th International “Smiling Cat” Cartoon Web Contest-2012

  
  

  REGULATIONS:

Contest: Open to all cartoonists
THEME:
 
1) Cartoon: Jury
2) Caricature: World cartoonists

Deadline: 01 April 2012

ENTRIES: Max. 1 cartoons

TECHNICAL INFO:

A4 size max. 200 dpi, format (JPEG).
Max one entry in each section: black & white or colored, any style,
any technique will be accepted. Name, address, tel and e-mail.
At the end of competition there will be an exhibition on
internet from the selected cartoons.

The participant must send their photo along with their autobiography.

All cartoonists can participate through their own e-mai
by submitting your cartoons to:
smiling.cat2012@gmail.com

PRIZES:

Grand Cat Prize: Trophy+Diploma
Golden Cat Prize: Trophy+Diploma
Silver Cat Prize: Trophy+Diploma
Bronze Cat Prize: Trophy+Diploma

Honorable Mentions ( 2 ) Certificate

The results will on 30 April, 2012

right after the international juries' evaluation.
Jury: Cartoon Committee Members

Address:

E-mail: smiling.cat2012@gmail.com

www.cartooncenter.net
 

The 17 th INTERNATIONAL CARTOON EXHIBITION ZAGREB 2012
A. PARTICIPATION
The organizer of the 17th International festival of cartoon ZAGREB 2012 is the Croatian Cartoonist Association. The festival is opened for everyone regardless of nationality, age, sex, or profession.

B. THEME TOURISM

C. ENTRIES
Conditions of entry:
1. Original works and digital artworks will be accepted. Digital artwork is to be numbered in pencil on the front and pencil signed. Copies cannot be admitted.
2. Entries can be either black and white or coloured.
3. There should be the name, the surname and the adress on the reverse side of cartoons.
4. The cartoons must not have been previously awarded on festivals.
5. Maximum 3 entries will be submitted.
6. Size of entries is A4 or A3 format.

D. DEADLINE
Entry deadline is the 19th of April 2012

E. ADDRESS
CROATIAN CARTOONIST ASSOCIATION (HRVATSKO DRUŠTVO KARIKATURISTA) SAVSKA CESTA 100, 10000 ZAGREB, CROATIA

F. PRIZES AND AWARDS
First Prize 1.000 EUR
Second Prize 500 EUR
Third Prize 300 EUR
Five Special mentions

G. EXHIBITION
The exhibition will take place in Gallery Klovićevi dvori in Zagreb on the 5th of June 2012.

H. OTHER CONDITIONS
Authors of works that qualify to the exhibition are given a presentation copy of the exhibition cataloque.
Only on explicit request will remaining (original) works be returned to the owners in the end of the exhibition cycle (in the second half of the year 2013).

The organizer reserves the right to reproduce the works sent to the festival, Zagreb 2012, as the advertising material without being obliged to pay a fee to an author whose work may be used.
The prize-winning works become property of the organizer.

  

miercuri, 11 ianuarie 2012

Anul KLIMT – 2012, Viena sărbătoreşte 150 de ani de la naşterea lui Gustav KLIMT

Muzeul Belvedere din Viena deţine cea mai mare colecţie de tablouri ale lui Gustav Klimt din lume.
Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la naşterea artistului austriac Gustav Klimt (1862-1918), muzeul pregăteşte o expoziţie gigant, într-o prezentare originală, cu toate toate picturile artistului păstrate în muzeu. Spre deosebire de cele mai multe expoziţii din ultimii ani, aceasta nu se va ocupa de relaţiile stilistice sau contextele istorice al artei sale, ci se va concentra pe lucrări individuale ca atare - cu privire la mesajul pe care fiecare dintre aceste capodopere le transmite spectatorului.


Această aniversare, invită practic la studiul fiecărui an în parte, chiar şi dincolo de moartea artistului. Focalizarea expozitiei se va face, astfel, asupra istoriei, până în prezent neglijate, privind modul de receptare a artei şi personalităţii lui Klimt. În aceşti 150 de ani, Klimt a devenit un fenomen, nu numai în teoria artei, ci şi în istoria contemporană. Abordarea interdisciplinară,  selectarea obiectelor, precum şi formatul show-ului grafic şi multimedia, va contribui cu siguranţă la înţelegerea la un alt nivel a artei lui Klimt precum şi a consecinţelor artei sale.

Cu Gustav Klimt şi Josef Hoffmann, muzeul aduce un omagiu celor doi pionieri ai modernismului, într-o expoziţie cuprinzătoare, care în acelaşi timp introduce "Anul Klimt 2012". Pictorul Gustav Klimt (1862-1918) şi arhitectectul şi designerul de interior şi de produs Josef Hoffmann au împărtăşit o viziune comună în artă, care a atins ânsă, toate nivelele vieţii celor doi.
Timp de două decenii, ei au fost alături în activităţile lor artistice şi sociale, chiar dacă intensitatea colaborării lor a variat. Au frecventat aceleaşi cercuri, au lucrat pentru aceeaşi clientelă şi au fost amândoi personalităţi de frunte în viaţa artistică a Vienei anilor respectivi.

Proiecte remarcabile precum expoziţia Beethoven din 1902 şi Palatul Stoclet din Bruxelles, care îşi sărbătoreşte aniversarea a 100 de ani în acest an, au fost repere pentru generaţiile viitoare. Klimt şi Hoffmann s-au străduit să stabilească o armonie între artele vizuale şi artele aplicate şi să stabilească noi repere în Europa privind conceptul de "Gesamtkunstwerk".

Prin intermediul a numeroase tablouri, planuri originale, reconstituiri elaborate, modele şi documente istorice, spectacolul de la Muzeul Belvedere ilustrează geneza şi impactul de anvergură al proiectelor lor comune şi elucidează schimbul intensiv cu scena de artă belgiană care a influenţat permanent evoluţia modernismului vienez.
 
Irina IOSIP

Un mozaic de informaţii pot fi citite
în limba română pe
  http://www.vienna.info/ro/sightseeing/museums-exhibitions/klimt2012

sâmbătă, 7 ianuarie 2012

The International Salt & Pepper Satirical Art Salon - Press ReleasePress Release
 
Starting from the vision to establish, here in Bucharest and Romania, trough the Internet means, a meeting place for graphic satirical artists and friends from all around the word, 
with all the shortcomings and difficulties faced in the present day economical situation, 
we called cartoonists  
to come with their meaningful ideas and works.

The Jury had a hard work to select the bests of the best artworks.

We express our gratitude to all of 145 satirical artists from 45 countries, who contributed  
to the success of this Salon with a total of 453 works.

The representative Catalogue was launched, yet, and can be downloaded from our web-sites of the Salon or Magazine.

Now, the prized fine works and many more may be admired on the Salon's web-site
http://1stsaltandpeppersalon.weebly.com/  
and must of these are for sale.

The IMAGE values more than a hundred words.
Here is A POWER.
Then, enjoy of all of exhibited works and encourage the Graphic Satirical Art 
by purchasing works from the authors themselves.
Be part of the big changing movement of the world, today for tomorow !

See you at the 2nd Edition of "The International Salt & Pepper Satirical Art Salon".


Have enough salt and pepper in your life to be healthful,  
happy and full of humour, always!


Salt & Pepper Magazine

Irina IOSIP
Founder & Editor
  
.


Comunicat de presă
 
Pornind de la viziunea de a stabili aici, în Bucureşti şi România, prin intermediul internetului, un loc de întâlnire al artiştilor satirici graficieni şi al prietenilor din lumea întreagă, 
în ciuda piedicilor şi dificultăţilor economice date de situaţia economică actuală,
am făcut apel către caricaturişti,
să participe cu ideile şi lucrările lor pline de înţeles.

Juriul a avut greaua sarcină de a selecta cele mai bune dintre cele mai bune lucrări primite în concurs.

Exprimăm mulţumirile noastre celor 145 de artişti satirici din 45 de ţări, care au participat la succesul Salonului cu nu mai puţin de 453 lucrări.

Catalogul reprezentativ al Salonului a fost deja lansat şi poate fi descărcat de pe web-siturile noastre: al Salonului, respectiv al Revistei.

Acum, lucrările premiate şi multe altele pot fi admirate pe web-siteul Salonului
http://1stsaltandpeppersalon.weebly.com/
iar mare parte dintre acestea pot fi cumpărate.

IMAGINEA face mai mult decât o sută de cuvinte.
Ea reprezintă o adevărată PUTERE.
Deci, bucuraţi-vă de lucrările expuse şi încurajaţi Arta Satirică Desenată
cumpărând lucrări direct de la autori.
Faceţi parte din marea mişcare de schimbare a lumii, azi pentru mâine !

Vă aşteptăm la cea de a 2-a ediţie a "The International Salt & Pepper Satirical Art Salon".Vă urăm să aveţi destulă sare şi destul piper în viaţa dvs., pentru a fi mereu sănătoşi,
fericiţi şi plini de umor !

Salt & Pepper Magazine

Irina IOSIP
Founder & Editor