sâmbătă, 7 ianuarie 2012

The International Salt & Pepper Satirical Art Salon - Press ReleasePress Release
 
Starting from the vision to establish, here in Bucharest and Romania, trough the Internet means, a meeting place for graphic satirical artists and friends from all around the word, 
with all the shortcomings and difficulties faced in the present day economical situation, 
we called cartoonists  
to come with their meaningful ideas and works.

The Jury had a hard work to select the bests of the best artworks.

We express our gratitude to all of 145 satirical artists from 45 countries, who contributed  
to the success of this Salon with a total of 453 works.

The representative Catalogue was launched, yet, and can be downloaded from our web-sites of the Salon or Magazine.

Now, the prized fine works and many more may be admired on the Salon's web-site
http://1stsaltandpeppersalon.weebly.com/  
and must of these are for sale.

The IMAGE values more than a hundred words.
Here is A POWER.
Then, enjoy of all of exhibited works and encourage the Graphic Satirical Art 
by purchasing works from the authors themselves.
Be part of the big changing movement of the world, today for tomorow !

See you at the 2nd Edition of "The International Salt & Pepper Satirical Art Salon".


Have enough salt and pepper in your life to be healthful,  
happy and full of humour, always!


Salt & Pepper Magazine

Irina IOSIP
Founder & Editor
  
.


Comunicat de presă
 
Pornind de la viziunea de a stabili aici, în Bucureşti şi România, prin intermediul internetului, un loc de întâlnire al artiştilor satirici graficieni şi al prietenilor din lumea întreagă, 
în ciuda piedicilor şi dificultăţilor economice date de situaţia economică actuală,
am făcut apel către caricaturişti,
să participe cu ideile şi lucrările lor pline de înţeles.

Juriul a avut greaua sarcină de a selecta cele mai bune dintre cele mai bune lucrări primite în concurs.

Exprimăm mulţumirile noastre celor 145 de artişti satirici din 45 de ţări, care au participat la succesul Salonului cu nu mai puţin de 453 lucrări.

Catalogul reprezentativ al Salonului a fost deja lansat şi poate fi descărcat de pe web-siturile noastre: al Salonului, respectiv al Revistei.

Acum, lucrările premiate şi multe altele pot fi admirate pe web-siteul Salonului
http://1stsaltandpeppersalon.weebly.com/
iar mare parte dintre acestea pot fi cumpărate.

IMAGINEA face mai mult decât o sută de cuvinte.
Ea reprezintă o adevărată PUTERE.
Deci, bucuraţi-vă de lucrările expuse şi încurajaţi Arta Satirică Desenată
cumpărând lucrări direct de la autori.
Faceţi parte din marea mişcare de schimbare a lumii, azi pentru mâine !

Vă aşteptăm la cea de a 2-a ediţie a "The International Salt & Pepper Satirical Art Salon".Vă urăm să aveţi destulă sare şi destul piper în viaţa dvs., pentru a fi mereu sănătoşi,
fericiţi şi plini de umor !

Salt & Pepper Magazine

Irina IOSIP
Founder & Editor