miercuri, 18 ianuarie 2012

F.I.F.E. Carbunari 2012, Romania . F.I.F.E. Cărbunari, România

   
The Ninth Edition of the Experimental International Film Festival Carbunari
2012 F.I.F.E CARBUNARI

Rules
We dedicate this special edition of FIFE-2012 to the French-English Poetry Festival organized by the “La Traductière” magazine in Paris, in the summer of 2012.
The video artists are invited to illustrate, through experimental films, the poems presented at the festival. All the poems will be presented in a French and English bilingual edition (and, potentially, in other languages), while the films will, beyond any doubt, provide their own translation, that of the image.
Last year's collaboration with the prestigious French-English Poetry Festival in Paris, organized by the “La Traductière” magazine, had a great impact among art lovers, all for the benefit of the artwork presented at the festival.
This year, the festival has several poets from Singapore as special guests. The Singaporean poetry presented during the festival will give it a fresh, original note, a new form of meditation that we are tempted to absorb with our traditional, classical interpretation methods, which might, however, prove insufficient. We believe that video artists will have to come up with a very interesting, creative formula to translate this new meditation form. It would be interesting if each artist would send at least one movie that is dedicated to Singaporean poetry.
- Each artist can illustrate a maximum 3 poems as he/she wishes;
- The films have to fit, as duration, between 1.30 and 5 minutes;
- The opening/starting image of the movie has to contain the following inscription: 
Muzeul Florean – FIFE – 2012, “Revue La Traductière n° 30/35e Festival franco-anglais de poésie, the title of the poem and the poet’s name.
- The film has to contain at least 3 lines from the chosen poem and directly illustrated on the image or sound.
- The sent films will be projected during the poetry festival in special locations.
We will return shortly with their list and projection schedule on the site of Florean Museum (Muzeul Florean): www.cmc.ro, the “News” column.
This year Poetry Festival will take place under the patronage of Le lecteur de poesie/The poetry reader.
Attached to these regulations you will also find the poems presented during this festival.
You will find detailed information on the French-English Poetry Festival on the site of “La  Traductière” Magazine: http://www.festrad.com
Please send the films at the following address, until April 7, the date of your locality post office:
Muzeul Florean
P.O. Box 1 Of. Postal 9
430510 Baia Mare, Maramures
Romania
All the sent movies will become the Florean Museum (Muzeul Florean) property, including the copyright and distribution rights, excepting their use on commercial purpose.
The Florean Museum experimental film collection is a landmark of the contemporary experimental film, being available to all those who want to study this phenomenon.
On this purpose, the movies will be introduced on the site of the museum: http://www.cmc.ro through a format which does not allow their usage on commercial purposes, but only on the artistic one (purpose).

No application forms needed. Please send all the films directly at the address of the museum, accompanied by the artist’s CV.
The films will be accepted only in Pal system DVD format.
 
For any inconvenience regarding this matter or other, please do not hesitate to get in touch with
Mr. Mircea Bochis, the director of the festival, at the following address: mirceabochis@adslexpress.ro
 Sending the films in order to participate to the festival represents your acceptance regarding the above described regulations.
  
More info on: http://muzeulflorean.mm.ro/florean_museum/news.php

.


A 9-a Ediţie a Festivalului Internaţional de Film Experimental Cărbunari 2012
F.I.F.E. CARBUNARI 2012


 Regulament
Dedicăm această ediţie specială a FIFE-2012 festivalului franco-englez de poezie organizat în vara acestui an la Paris de către revista LA TRADUCTIERE.
Artiştii video sunt invitaţi să ilustreze poemele prezentate la festival sub formă de filme experimentale. Toate poemele vor fi prezentate în mod normal în editie bilingva franceză şi engleză, existând posibilitatea prezentării lor şi în alte limbi iar filmele vor constitui cu siguranţă o noua formă de traducere, cea a imaginii.
Colaborarea din anii trecuţi cu prestigiosul festival franco-englez de poezie de la Paris organizat de revista La Traductiere a avut un foarte mare ecou in rândul iubitorilor de artă iar din aceasta cel mai mult au avut de cistigat operele prezentate in cadrul festivalului. 

Anul acesta invitaţi de onoare în cadrul festivalului sunt o selectie de poeţi din Singapore. Poezia singaporeză prezentă în cadrul festivalului aduce o notă de inedit, o formă nouă de  meditaţie pe care de obicei suntem tentaţi să o privim cu vechile noaste mijloace clasice... nu  ştiu dacă o sa fie suficient pentru deplina intelegere. Credem că o formulă foarte interesantă în
traducerea acestei noi forme de meditaţie revine artistilor video. Ar fi interesant ca măcar unul din filmele trimise de fiecare artist să fie dedicat poeziei singaporeze.
- Fiecare artist poate sa prezinte maximum 3 filme
- Filmele trebuie să se încadreze ca durată între 1.30 şi 5 minute;
- Pe imaginea de început a filmului trebuie să figureze : Muzeul Florean- FIFE- 2012, “Revue La Traductière n° 30/35e Festival franco-anglais de poésie”, titlul poemului ilustrat şi numele poetului.
- In film trebuie să figureze cel putin 3 versuri din poemul ales spre ilustrare direct pe imagine  sau pe banda sonora.
- Filmele trimise vor fi proiectate în timpul festivalului de poezie în locaţii speciale cu a căror lista şi program de proiecţii vom reveni pe site-ul Muzeului Florean www.cmc.ro la rubrica ‘’NEWS’’. Festivalul de poezie din acest an se desfăşoara sub egida "Le lecteur de poesie/The poetry reader".  

Alaturat acestui regulament veţi găsi poemele prezentate la acest festival.
Informaţii pe larg despre festivalul franco-englez de poezie veţi găsi şi pe site-ul revistei LA TRADUCTIERE: http://www.festrad.com
Trimiteţi filmele pe adresa de mai jos până in 7 aprilie data poştei din localitatea dumneavoastra.
MUZEUL FLOREAN
P.O.BOX 1 Of. Postal 9
430510 Baia Mare, MARAMURES
ROMANIA
Toate filmele trimise vor intra în proprietatea Muzeului Florean inclusiv drepturile de copyright şi difuzare, cu excepţia folosirii lor in scop comercial.
Colecţia de film experimental a Muzeului Florean este un punct de referinţă în filmul experimental contemporan fiind accesibilă tuturor celor care vor sa studieze fenomenul.
Din acest motiv filmele vor fi introduse pe site-ul muzeului http://www.cmc.ro într-un format ce nu permite utilizarea acestora în scop comercial, ci numai in cel artistic. 

Nu sunt necesare formulare de înscriere, trimiteţi toate filmele direct pe adresa muzeului însotite de CV-ul artistului.
Filmele vor fi acceptate numai în format DVD sistem PAL. 

Pentru orice neclarităţi privind această chestiune sau altele vă rog să-l contactaţi pe 
directorul festivalului Dl. Mircea Bochis la adresa: mirceabochis@adslexpress.ro
 

Trimiterea filmelor pentru participarea la festival reprezintă acceptul
dumneavoastră privind regulamentul de mai sus.

Mai multe informaţii pe: http://muzeulflorean.mm.ro/florean_museum/news.php