sâmbătă, 19 iunie 2021

CALL FOR: Simpozionul Internațional de Sculptură „Drumuri Brâncușiene”

 

Simpozionul Internațional de Sculptură „Drumuri Brâncușiene”, ediţia a IX-a (mai-august 2021)


Desfășurare: mai 24 - 10:00 / august 31 - 16:00

Simpozionul Internațional de Sculptură “Drumuri Brâncușiene” ediția a IX-a va reuni la Craiova, în perioada 1-31 August 2021, artiști din România care vor realiza creații de sculptură din piatră, și, în premieră anul acesta, instalații artistice. Tema Simpozionului este: Tudor Vladimirescu – Ecoul unui Erou. Compoziția sculpturilor și a instalațiile este la libera alegere a artiștilor, cu precizarea că nu vor fi acceptate sculpturile reprezentând personalități istorice. Instalațiile artistice pot include reprezentări ale personalităților Revoluției de la 1821.

Tema acestui an are în centru pe Tudor Vladimirescu și Bicentenarul Revoluției de la 1821, privită ca început al României moderne. Anul 1821 marchează în istorie sfârșitul evului mediu în cele două Principate și trecerea la epoca modernă. Momentul a fost ales de către istoricii români prin prisma urmărilor pe termen lung pe care le-a avut Revoluția condusă de Tudor: sfârșitul perioadei fanariote, începuturile unor dezbateri susținute și în mare măsură încununate de succes cu privire la modernizarea politică și administrativă, a justiției, învățământului și a societății celor două țări românești.

Personalitatea lui Tudor Vladimirescu este strâns legată de regiunea Olteniei. Născut la Vladimiri, în județul Gorj, în preajma anului 1780, el își strânge armată din rândurile pandurilor olteni, iar mai apoi ale țărănimii locale. Oltenia nu este doar punctul de plecare al Revoluției, ci și baza fortificată a acesteia. Plănuind să se retragă aici pentru a continua rezistența, în cazul în care Bucureștiul ar fi fost pierdut, Tudor fortifică mănăstirile oltenești, le aprovizionează cu arme și merinde.

Asasinarea sa în noaptea de 27/28 mai 1821, deși pune capăt Revoluției, nu pune capăt și aspirațiilor de modernizare și dreptate socială și națională pe care Revoluția le-a clamat. Deceniile următoare vor marca emanciparea treptată de sub dominație otomană a celor două țări românești, modernizarea instituțiilor și, în cele din urmă, unirea lor și independența deplină. Mai mult decât în alte momente importante ale istoriei românilor, care sunt rezultatul efortului comun al unor elite naționale, personalitatea lui Tudor este determinantă pentru desfășurarea și programul mișcării căreia îi este conducător.

Calendarul evenimentului
24 mai – 22 iunie 2021 – perioada de înscriere a proiectelor în concurs;
25 iunie 2021 – evaluarea proiectelor de către juriul de specialitate;
26 iunie 2021 – publicarea rezultatului selecției de proiecte pe wwww.tradem.ro;
1 august 2021, ora 10:00 – festivitatea de deschidere a evenimentului;
31 august 2021 – festivitatea de închidere a evenimentului.

Înscrieri concurs de proiecte

Înscrierea se va realiza prin trimiterea la adresa de e-mail: tradem@tradem.ro a următoarelor documente:
1. Formular de înscriere;
2. Regulament simpozion;
3. Curriculum Vitae;
4. Portofoliu cu lucrările reprezentative ( 5-7 lucrări realizate în piatră sau instalații, după caz);
5. Fotografii ale machetei lucrării propuse, respectând tema de inspirație, prezentată din 4 perspective – față, lateral dreapta, lateral stânga și spate, cu precizarea dimensiunilor (înălțime, lungime, adâncime), dimensiuni ce nu vor mai putea fi modificate ulterior și, dacă este cazul, a consumabilelor necesare ;
6. O fotografie recentă a artistului.

vineri, 11 iunie 2021

CALL FOR: Hors les Murs at Jardin des Tuileries, FIAC, Paris

 

Hors les Murs at Jardin des Tuileries

FIAC, Paris

October 21–24, 2021


Jardin des Tuileries

Place de la Concorde
75001 Paris
France

www.fiac.com

FIAC is now accepting applications for the 2021 edition of its Hors les Murs programme.

FIAC Hors les Murs
FIAC Hors les Murs is an exhibition of outdoor artworks presenting sculptures and installations in emblematic public spaces throughout the city. Providing a unique opportunity for artists to enter into a dialogue with Parisian heritage sites, the programme favors ease of access to contemporary creation and encourages broader knowledge through on-site cultural mediation.

FIAC Hors les Murs is housed in prestigious Parisian venues including the Jardin des Tuileries, the Musée national Eugène Delacroix and the Place Vendôme.

Jardin des Tuileries
In collaboration with the Musée du Louvre, FIAC Hors les Murs presents a careful selection of some 20 artworks in the Jardin des Tuileries, deployed in the garden’s fountains, basins, lawns, alleys and groves. Sculptures, installations, site-specific projects, performances and sound pieces are exhibited in the garden, resonating with this heritage setting in the heart of Paris and responding to its scale, perspectives and history.

Applications for FIAC Hors les Murs are free of charge and open to all galleries, whether or not they are exhibiting at the Grand Palais Ephémère during FIAC.

Application deadline: July 2 

The Selection Committee of FIAC Hors les Murs in the Jardin des Tuileries is presided by Dominique de Font-Réaulx, Director of programmes and cultural mediation at the Musée du Louvre. Members include Bernard Blistène, Director of the Centre Pompidou, Jean de Loisy, Director of the Ecole nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, Cécile Debray, Director of the Musée de l’Orangerie, Guy Tosatto, Director of the Musée de Grenoble, and Quentin Bajac, Director of the Jeu de Paume.

How to apply—FIAC Hors les Murs—Jardin des Tuileries
Application forms are available for completion online and will be open until Friday, July 2. For all queries relating to your applications, please contact the Exhibitor Relations service.

 

marți, 1 iunie 2021

AMINTIRI DESPRE VIITOR sau SOMNUL RAȚIUNII NAȘTE MONȘTRIAMINTIRI DESPRE VIITOR

 

Masca

Pe perioada "pandemiei" de Covid-19, obiceiuri și mentalități pe care le-am acceptat sau cu care ne-am acomodat în timp s-au schimbat. Societatea nu mai este aceeași, pornind de la structura sa de bază până la așteptările, funcțiile și relațiile dintre membrii ei. Sentimente precum frica și vulnerabilitatea s-au accentuat, au devenit omniprezente și generatoare de sciziuni în societate. Dacă în vremea comunismului, salopeta de lucru era cea care asigura aclamata demnitate umană - conform politicii de stat, acum altă înfățișare asigură statutul în societate, cea a purtătorului de mască.

Stawomir Luczynski, Polonia1

Masca oferă o falsă demnitate celui aliniat la noile norme de comportament impuse de stat prin oficialii săi, sub care, în ne-vederea publică se dezvoltă nestingherite lipsa empatiei, intoleranța, narcisismul, indiferența sau sentimentul de ură, care conduc la încălcarea eticii comportamentale și a moralei - de consens până acum, la auto-justificatele fapte de violență asupra concetățenilor. Se reiterează vechi segregări precum anti-semitismul și se reîncarcă vechi dușmănii istorice, în timp ce se promovează iubirea infinită și necondiționată pentru cei diferiți sexual și rasial, precum și o intoleranță generală a fiecăruia împotriva oricui și a orice nu satisface nevoile personale. Lumea s-a întors la începuturile civilizației, căci singura experiență utilă și valabilă este cea a prezentului personal.

Masca ascunde atât mimica specifică sentimentelor de moment cât și caracterul și nivelul intelectual sau moral. Masca dă drepturi suplimentare precum exercitarea abuzului de putere asupra celui mai slab și mai în nevoie, a aceluia care se consideră deasupra judecății și a legilor morale și de bun simț. Purtătorul de mască, sub anonimatul asigurat de bucata de plastic, poate spune și face orice, poate apostrofa pe oricine. Starea generată de pandemie a produs mici monștrii care au găsit o modalitate de a-și trăi fanteziile dominatoare.

A pornit o luptă a oricui cu oricine și cu toți, a celui sănătos împotriva celui bolnav, a celui puternic împotriva celui slab, a tânărului împotriva vârstnicului, a elevului împotriva profesorului etc. Frica, cunoscut blocator al judecății, a determinat eliminarea omeniei, a stratului superficial de cultură socială pe care am crezut că l-am dobândit în ultimii 30 de ani, care admite și cultivă diversitatea de opinii.

Frica și Învățăturile fiului către părinții săi

Darko Drljevic, Muntenegru2

Sub imperiul omniprezentei frici, au ieșit la iveală sentimente și mentalități ascunse. Frica de boală și de moarte, accelerată și întărită de informații mistificatoare venind pe toate canalele de propagandă socio-politică a declanșat modificări profunde în cadrul societății.

Prețioasele învățăminte acumulate și verificate în timp s-au spulberat, căci fără iubire, înțelegere și judecată nimic nu poate fi. Noțiuni preluate din zbor, prin intermediul internetului nu suplinesc sfatul înțelept al experienței de ani a vârstnicilor. Și oricum viteza acumulării de informații nu este de nici un folos pentru păstrarea echilibrului și unității întregului ci calitatea și adevărul conținut de ele.

Frica desparte. Frica învrăjbește. Frica și lipsa legilor clare au determinat, la nivelul profund al societății, schimbări esențiale care se manifestă prin individualism, spirit de "gașcă" - noi versus ceilalți, exagerarea libertăților proprii și îngrădirea libertăților celorlalți și spiritul de "turmă", dar teama resimțită o perioadă îndelungată, nu dispare ușor și chiar provoacă societății boli incurabile.

Din punct de vedere social, masca a anonimizat sub semnul egalitarismului persoane, generații, niveluri de cultură, profesii, realizări și chiar a anulat drepturi presupuse a fi prioritare, precum cele ale copiilor și a dat liber la exprimare unor indivizi cu incerte calități morale, psihologice, intelectuale sau profesionale. Însăși această egalizare forțată reprezintă un atac la sănătatea societății, egalitarismul de orice natură eliminând vârfurile purtătoare de evoluție prin cel puțin a următoarelor mecanisme: lipsa competențelor, a plusvalorii intelectuale și a competiției.

În perioada recent încheiată, reacțiile abuzive și discriminatoare ale lucrătorilor comerciali din magazine, ale personalului din spitale și policlinici sau din instituții private și de stat au avut o frecvență și intensitate ce a atins limitele penalului: lucrătorul dintr-un magazin impune prezentarea cărții de identitate clientului necunoscut aflat la vârsta mijlocie iar unui client cunoscut având peste 70-80 de ani i se permite accesul; un copil cu handicap ADHD este dat afară din magazin dacă masca i-a alunecat sub nas, fără a se ține cont de părintele aflat alături care putea remedia situația, pacienții fac rând la fereastra cabinetului medical, fie ploaie fie vânt sau frig și prin deschiderea cât mai redusă a ferestrei primesc consultația și rețetele solicitate - bineînțeles respectarea secretului actului medical; actul medical din spital este condiționat mai mult decât oricând de vârsta pacientului - dacă este de vârsta a treia tot moare și nu merită banii investiți în tratamente și operații iar bolnavul cronic tot trebuie să moară cândva.

Din situațiile de mai sus se poate deduce și lipsa culturii generale, în afară de lipsa ju­decății, a empatiei, a respectului față de ceilalți și a civismului, compatibile cu o societate ma­tură și prosperă, precum am sperat că avem.


Trebuie să conștientizăm că abuzurile, de orice fel și mărime, în nici un caz nu trebuie să fie tolerate deoarece se vor întoarce și rostogoli asupra societății ca un bulgăre de zăpadă, din ce în ce mai mari și mai greu de controlat și că trebuie să acționăm pentru a remedia devierile apărute.

În timp ce libertatea de exprimare face parte din agenda de lucru a tuturor guvernelor, exercitarea acesteia însă se întoarce ca un bumerang asupra celor care o practică. Acum ne "bucurăm" de o libertate cu pereții din ce în ce mai strâmți și mai strâmbi.

Recompensa pentru ne-muncă

Istoria a demonstrat că societatea a evoluat pe baza muncii. Fizică sau intelectuală, munca a permis recompense care au stimulat creșterea efortului spre satisfacerea nevoilor individuale și sociale. Când a fost sistat lucrul în cadrul firmelor de stat sau private, au fost oferite stimulente-recompensă pentru a acoperi nevoile individuale. Chiar dacă acestea au fost necesare, astfel a fost încurajată ne-munca în condițiile în care pretențiile celor recompensați au rămas la nivelul din timpul prestării unei munci și chiar au crescut. Acest lucru ar fi fost exclus dacă se prevedeau și obligații compensatoare ulterioare.

Vladimir Kazanevsky, Ucraina3

Somnul rațiunii naște monștrii

"Pandemia", care se poate denumi astfel și numai datorită implicațiilor sociale, această experiență traumatizantă a cărei naturănaturală sau artificială nici nu mai contează, a modificat definitiv felul de a fi al societății, care a devenit mai fragmentată structural și mai gregară ca oricând.


Mult promovata distanțare socială chiar asta s-a dorit a fi și nu numai o distanțare fizică. Individul singur este irelevant la nivelul umanității, nu are semnificație și nici destin. Mai mulți indivizi, însă, pot crea un curent, pot contura o intenție dar numai întreaga societate are semnificație la nivelul devenirii umanității.

Așadar, în lipsa capacității societății, prin toate pârghiile ei, de a-și selecta valorile pe baza calității indivizilor și a posibilității acestora de a aduce plusvaloare și a se constitui într-o unitate funcțională și superioară calitativ, atunci ea va fi numai o sumă de indivizi ghidați de noroc și instincte primare și va fi împinsă spre sărăcire materială și intelectuală, morală și culturală.

Dacă pandemii au fost descrise în literatura științifico-fantastică cu mult timp înainte și chiar în cea științifică previzionară (?) mai recentă, se pare că în realitatea prezentă ne deplasăm spre punctul "zero" al umanității, al primitivismului la nivel global.


 -------

Notă:

1,2 și 3: Lucrări participante la International Salt & Pepper Satirical Art Salon, Ed. 1 și 2

marți, 18 mai 2021

CALL FOR: The European Art Explora – Académie des Beaux-Arts Award 2021

 


The European Art Explora – Académie des Beaux-Arts Award 2021

 Applications are now open.

Launched in 2020, the European Art Explora – Académie des Beaux-Arts Award is open to all public and private European museums and art centres. Its goal is to encourage initiatives that are designed to reach new audiences.

This year, three 50,000 EUR prizes and one 10,000 EUR audience-choice prize will be awarded in order to boost projects designed to reach wider audiences: digital innovations, offsite activities, inclusion of people with disabilities, new mediation methods, cultural awareness for young people, etc.

Applicants are invited to apply in one of the following three categories, based on their establishment's patronage in 2019:

–Category 1: Institutions receiving fewer than 100,000 visitors per year
–Category 2: Institutions receiving between 100,000 and 500,000 visitors per year
–Category 3: Institutions receiving over 500,000 visitors per year

Apply until October 1, 2021 and find all the information on the 2021 event here.

For the 2021 edition, the jury will consist of:
Diane Drubay, founder of We Are Museums
Tatyana Franck, Director of the Musée de l'Élysée, board member of PLATEFORME 10
Adrien Goetz, Doctor in Art History and Academician
Fabrice Hyber, artist and Academician
Frédéric Jousset, Chairman of Art Explora
Catherine Meurisse, comic book author and Academician
Laurent Petitgirard, Permanent Secretary of the Académie des Beaux-Arts
Anna Somers Cocks, journalist, founder of The Artnewspaper
Marie-Cécile Zinsou, Chairwoman of the Fondation Zinsou

The European Art Explora – Académie des Beaux-Arts Award also acts as a platform for exchanging and sharing good ideas in order to unite institutions committed to sharing culture with as many people as possible.

Read the report on the first edition of the Award to get an overview in text and image

More info.: artexplora.org


Manifesto

Culture can take many forms, opera or a hip-hop battle, Munch’s Scream or Hitchcock’s Birds, it is a constant metamorphosis. It passes from one hand to the other, from one ear to the other, from one glance to the other and is transmitted by the power of our senses.

And one thing remains unchangeable: freely lived culture is a gateway to one another. It breaks down differences. It is no longer a question of gender, social background, nationality, religion, but a meeting. A meeting with yourself and something else.

Sharing culture with everyone so we all open up to one another is breaking down the walls that separate us. This is the ideal that drives Art Explora, and all of us, cultural professionals and volunteers, from all walks of life.

Around the world, we gently infiltrate the best of artistic creation into everyone’s life from harbours, schools, screens…

So, whether it’s a podcast or video, sailing, motorised or even on foot, we go out to meet you in order to introduce the masterpiece that could change your life for ever.

The day may come when you too will become cultural ambassadors. You will then discover the happiness of creating deep connections with those who previously seemed so different from you.

On our platform or on our boat, bridges are created, never barriers, because that’s what culture should always be.

luni, 10 mai 2021

CALL FOR: Concursul de proiecte Rezidența FemArt 2021


Concursul de proiecte Rezidența FemArt 2021

Eveniment organizat de Asociația Română a Femeilor în Cinema

Asociația Română a Femeilor în Cinema (ARFC) lansează Concursul de proiecte Rezidența FemArt 2021, pentru selecția proiectelor de lung metraj a cinci cineaste aflate la început de carieră.

Înscrierile se fac din 10 mai prin consultarea calendarului și a documentelor necesare, publicate pe https://arfc.ro/rezidenta-femart-2021/

Concursul adresează tuturor absolventelor unei facultăți de film de naționalitate română sau cu rezidența în România, care au scris, realizat sau produs până în prezent cel puțin un film de scurtmetraj (scenariste, regizoare sau producătoare) și se află în stadiul de dezvoltare cu primul sau al doilea film de lungmetraj.

Tematica Rezidenței FemArt 2021 urmărește promovarea filmelor care propun forme novatoare sau aparțin genului fantastic.

Canditatele trebuie să aibă scris deja un draft de scenariu sau un treatment de minimum 12 pagini pentru un lungmetraj.

Rezidența FemArt va include o săptămână intensivă de lucru cu specialiști, dar și o serie de evenimente conexe, precum proiecții de film, masterclass-uri și sesiuni de pitching care vor avea loc la începutul lunii octombrie 2021 la București. La finalul acestei perioade, vor fi acordate alte trei premii: o bursă în valoare de 1.750 de euro, o bursă de tip consultanță de scenariu și una de participare la o platforma internațională de co-producție.

*

Rezidența FemArt este un proiect cultural cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), realizat cu sprijinul Uniunii Cineaștilor din România și Aparte Film, în parteneriat cu Institutul Francez din România, Goethe-Institut România și cu Art No More - Premiile Sofia Nădejde.

Parteneri media: AGERPRES, Bookhub, București FM, CAȚAVENCII, E-Zeppelin, Fashion Premium Magazine, IQAds, Modernism, MovieNews, Observator Cultural, Radio Romania Cultural, Revista Psychologies, Spot Media, Suplimentul de cultură, Ziarul Metropolis, Zile și Nopti.


Info.: arfc.ro

 

luni, 3 mai 2021

ZIUA MONDIALĂ A PRESEI - lLUSTRAȚIA SATIRICĂ POLITIZATĂ


lLUSTRAȚIA SATIRICĂ POLITIZATĂ


Creatorul își depășește mereu timpul prin creația sa. În acest sens, putem privi și arta satirică și, bineînțeles, arta politizată a desenatorilor satirici, care necesită cunoaștere și discernământ în analiza evenimentelor, pe baza cărora este creată o lume virtuală asociată realității, mai cuprinzătoare și mai obsesivă decât aceasta, oferind o viziune critică cu un posibil impact asupra viitorului.

Rumen Dragostinov (Bulgaria)

Artele satirice sunt menite să susțină în mod constant o atitudine critică în societate, provocând dezbateri și coagulând opinii publice, printr-o abordate ludică de meta-catalizator comunicațional al bunăvoinței, permisivității și empatiei publicului, înscriindu-se, astfel, printre cele mai progresiste arte. În acest sens, este de la sine înțeleasă importanța faptului că spațiul politic, ca domeniu specific al spațiului public, este abordat de artiști ca oameni de cultură care își canalizează gândirea oferind publicului, printr-o exprimare clară și succintă, o extindere a orizontului de înțelegere și opțiuni pentru a alege în viața publică, lucru util mai ales în contemporaneitate, când spațiul public de tip occidental este atât de complex, invadat și dominat de cel politic.

În ciuda caracterului ludic, artele satirice pot fi cele mai agresive forme de artă, prin conținutul și modalitatea critică de exprimare, resimțite uneori de cei vizați ca pe o formă de violență. Și nu numai imaginea este implicată aici ci și cuvântul și atitudinea manifestă. În abordarea subiectelor, autorii recurg adesea la exagerări menite să dea un înțeles tematic cât mai la obiect și mai percutant, astfel încât critica asociată cu ludicul poate fi mai dură și mai radicală decât orice expunere descriptivă vizuală sau verbală. Bineînțeles că pot fi ridicate obiecții și lansa învinuiri, obiective și subiective, privitoare atât la artist, la temă, la obiectul criticii cât și la modul de exprimare, dar nu trebuie pierdute din vedere nici esența și nici scopul acestor forme de artă. Chiar dacă istoria a demonstrat că desenul satiric, precum și orice altă formă de artă critică, nu poate dizolva o criză politică sau socială, s-a demonstrat totuși, în timp, că el poate deschide spațiul public pentru o situație de reflecție, analiză sau (re)cunoaștere, atribuindu-și astfel un rol utilitar de corecție în societate.

Pe de altă parte, realitatea a arătat că desenul satiric pus în slujba unor grupări partinice, difuzat mai ales prin mass media, poate deveni o armă puternică și un mijloc de propagandă, de intimidare și agresiune, în condițiile în care este subordonat unei ideologii și unor scopuri nu totdeauna conforme cu nevoile societății sau comunităților. Dar, chiar și în aceste condiții, se reține faptul că polifonia și diversitatea vocilor critice este o necesitate într-o societate contemporană sănătoasă.

În acest spațiu al ilustrației satirice politizate autorul poate fi un simplu pion sau poate deveni un erou, ambele poziții cumulând avantaje și dezavantaje, iar expunerea morală, psihică și chiar fizică a autorului se poate perpetua pe termen nedefinit...


- continuare în articolul "ARTELE SATIRICE POLITIZATE - spații și sensibilități" - revista ARTE și SOCIETATE #2 -

Christos a înviat! Sărbătorile Pascale în lumină, pace și binecuvântare!

 


 

marți, 6 aprilie 2021

Call for: International Festival of Photograph PHOTO 2022, Australia

 

PHOTO 2022 International Festival of Photography

April 29–May 22, 2022

 

PHOTO 2022 International Festival of Photography is seeking expressions of interest from emerging, mid-career and established artists and photographers to participate in the Festival’s outdoor program. Also announced are the dates for the 2022 biennial, which will run from April 29 to May 22, 2022 with the central theme: Being Human.

The outdoor program was a prominent part of the PHOTO 2021 program with public realm commissions by 35 artists transforming Melbourne into an outdoor gallery of contemporary photography. Established artists from across the world—such as Zanele Muholi (South Africa), Hoda Afshar (Iran/Australia), Broomberg & Chanarin (South Africa/UK), Sam Contis (US), Kenta Cobayashi (Japan) and Brook Andrew (Wiradjuri/Celtic, Australia)—exhibited work in Melbourne’s streets, laneways and public spaces alongside emerging and mid-career artists including Daniel Shea (US), Sara Cwynar (Canada), Jesse Boyd-Reid (Australia) and Hayley Millar Baker (Gunditjmara, Australia).

The Festival’s outdoor program sits alongside a program of exhibitions presented at leading museums, galleries and cultural institutions. PHOTO 2022 will once again present a festival of new photography with artists from across Australia and around the world all focusing on a single theme from multiple perspectives.

This year’s curatorial theme Being Human asks: What is the human experience today? What lived experiences unite us? And what drives us apart? How do ideas of gender, sexuality, race, class, age and nationality define us, and how are these ideas being challenged? How is our sense of self evolving, both individually and as a society? Online personas, gene editing and transhumanism all offer new opportunities that challenge the boundaries of humanity. How far can we go, and at what point do we stop being human?

“This is the opportunity for artists from around the world to be part of our global celebration of photography. By focusing on the issues most important to our times we are connecting the arts and photography with different elements of our lives across science, psychology, sociology, technology and current affairs. We work with artists from around the world to amplify diverse voices and, with PHOTO 2022, we want to explore the big themes and the minutiae of everyday life that constitute the human experience today,” says Elias Redstone, PHOTO 2022’s Artistic Director.

The open call invites artists and photographers to submit proposals to work with PHOTO 2022 in the delivery of temporary public artwork that responds to the central theme Being Human.

Entries close at 5pm (AEST) on Thursday, April 29, 2021.

Other info: photo.org.au

duminică, 28 martie 2021

Call for: NTAA - New Technological Art Award 2022, Belgium

 


Call for entries for New Technological Art Award 2022April 1–August 31, 2021

Zebrastraat
Zebrastraat 32/001
9000 Ghent
Belgium
Hours: Wednesday–Sunday 2–6pm

T +32 494 88 15 59
annelies@zebrastraat.be

www.ntaa.be
www.zebrastraat.be
Facebook / Facebook

Exhibition: February 5–March 13, 2022

Entry forms and guidelines are available at www.ntaa.be.

Organisation: Liedts-Meesen Foundation

The professional jury is composed of:
Yves Bernard (artistic director iMAL Brussels), Edwin Carels (curator new media exhibitions), Jean-Marie Dallet (artist, research professor at the Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Tom Dekyvere (artist), Nick Ervinck (artist, winner of the update_2 public award), Ralph Dum (scientific officer and senior expert of the European Commission), Karen Helmerson (program director for Electronic Media, Film & Visual Art at the New York State Council on the Arts (NYSCA)), Julien Maire (artist and laureate of the update_2 jury prize), Françoise Meesen (Liedts-Meesen Foundation), Alain Thibault (artistic director ELEKTRA Montreal) and Stef Van Bellingen (consultant for Zebrastraat / artistic leader VZW Warp).

Zebrastraat
During the last few years, Zebrastraat Ghent has developed into a stimulating knowledge centre with a strong interest in art. Every two years the New Technological Art Award (NTAA) is organised, a contest which tries to fill in a gap in the mainstream art world, by paying attention to the technological developments that drive our global culture.

NTAA selects and presents creations in which the culture-forming role of technology occupies a central place. Low or high tech, intuitive or experimental, the creations always draw our attention to actual innovative trends. The exhibition of achievements of the selected winners is a compass that orients you to the relevant temporal and resilient use of technology in the artistic sector.

The mission of NTAA
NTAA’s mission is to expand the scope of contemporary artistic creations and traditional media with works using contemporary and new technologies in an original and intelligent way: treatment of sounds and light, use of new media, application of innovative evolutions in communications, telecommunications and broadcasting, centered on the world of information, communication, and computers and interaction. These descriptions are in no way restrictive and should be interpreted in the broadest way possible.

General guidelines for entry in the NTAA competition
The aim of the competition is to present works in accordance with NTAA's mission. The jury reserves the right to exclude creations that turn out to be not realizable within the limits of the practical possibilities of the Liedts-Meesen Foundation, keeping in mind that the works will be displayed during the exhibition. The basic equipment is available and at the disposal of the selected artists; specific and special equipment must be provided for and lent by the artists for the duration of the exhibition.

This international competition is open to all age groups and to all nationalities. Artists can present their candidacy for one art work less than two years old at the time of its submission, but which may already have been exhibited. English is the working language.

There is no artist fee. Costs regarding transport, accommodation and installation will be reimbursed by the organisation.

The 20 projects selected by the jury will be rendered public at the website in October 2021.

Prize
There will be a jury prize and a public prize. In both cases a cash award of 5,000 euro will be allocated to a work and to its creator. Moreover, the jury reserves the right to award an honorable mention to an artist. The Liedts-Meesen Foundation and the jury reserve the right to not award the prize and to transfer it to the next exhibition. The winners will be announced at the final day of the exhibition.

For more information, contact Annelies Geenen: annelies@zebrastraat.be.

 

marți, 9 martie 2021

Call for: 13th AMATERAS International Annual Paper Art Exhibition, Bulgaria


13th AMATERAS International Annual Paper Art Exhibition


The event is a part of Sofia Paper Art Fest 2021 - twice Awarded with European Label 2015-2016 and 2017 - 2018 for Innovations from Brussels Commission.

The AMATERAS Foundation in Sofia, Bulgaria has the pleasure to launch series of international paper art events.

After its successful twelve edition in the period of COVID -19 showing many paper artists from more than 30 countries

In 2021 the exhibition is with middle or bigger size of the works in 2D and 3D including installations.

This year exhibition will be shown from 12ve of May to 26th of May 2021, in The National palace of Culture.


Prizes and Awards:
· Grand Prix AMATERAS : Solo Exhibition in Sofia and Certificate
· Award for Bulgarian artist: Solo Exhibition in Sofia and Certificate
· One Special Certificates for versatility of all 3 entries winner
· Three Certificates for Honorable Mention

Entry Form directly in Doc format or Pdf written not by hand! This information is for the catalog and returning the works.

Dead-line for applications 15 of March 2021


For Entry Form and All Regulations, please contact Daniela Todorova, M.A. at: paperart@amateras.eu 

 

Daniela Todorova MA

www.amateras.eu

www.danyo.amateras.eu

www.stainedglass.amateras.eu

 

sâmbătă, 20 februarie 2021

Open Call: commission to create a sculpture of Anna Rogstad

 

Open Call: commission to create a sculpture of Anna Rogstad
For Eidsvolls plass in Oslo

koro.no

On behalf of the Norwegian parliament (the Storting), KORO – Public Art Norway announces an Open Call for a commission to create a sculpture of Anna Rogstad for Eidsvolls plass in Oslo.

About the commission
In connection with the Storting’s commemoration of 100 continuous years of female membership, a decision has been made to place a sculpture of Anna Rogstad in Eidsvolls plass. Anna Rogstad was the first woman to sit in the Storting. The Storting’s Presidium has decided that the work should be a sculpture that is a recognizable portrait of Rogstad.

KORO will assist the Storting with the planning and execution of the project. The curator responsible for managing the project is KORO senior curator Trude Schjelderup Iversen. The producer is Anna Katharina Haukeland.

The Storting has appointed a jury that will serve as the project’s decision-making body. The jury will be chaired by the President of the Storting.

Background
The public square known as Eidvolls plass is one of the most famous sites in Norway for gatherings, demonstrations and public debates. The square was named in 1864 while the Storting building was under construction. The name was intended to emphasize the connection between the Constituent Assembly, which gathered at Eidsvoll in 1814, and the Storting. The lion sculptures installed in 1865 on the corners closest to the Storting building are the source of the building’s nickname Løvebakken.

Between 1964 and 2014, five sculptures of men of historical significance for Norway as a nation and the Storting were installed in the square. The sculptures in the square today represent: Storting President W.F.K. Christie; King Christian Frederik; Johan Sverdrup, the father of Norwegian parliamentarism; Storting President Carl Joachim Hambro; and Prime Minister Christian Michelsen. Accordingly, the Rogstad sculpture will help to address the current sculptures’ gender imbalance.

Implementation
KORO will lead the implementation of the project. Following the Open Call, the curator will present the jury with a recommendation as to which artists should be invited to compete for the commission. The curator will also facilitate the jury’s final decision-making process by preparing an opinion as to which artist should be selected to execute the commission.

The winner of the competition will be announced in mid-September 2021.

The sculpture will be unveiled on March 8, 2023.

Your application must include:
-a brief text explaining your interest in this commission (max. 2 pages of A4)
-photos or sketches of relevant artistic practice, max. 10 images
-an updated CV
-Your application must consist only of digital materials. All texts and sketches must be in PDF format. All photographs must be in JPG format.Total size of attachments: 20 MB
-send application to opencall@koro.no

The application deadline is 1pm (GMT +1) on March 8, 2021.

Contacts:
Please address questions about the application process or the commission to:
Anna Katharina Haukeland akh@koro.no / T + 47 97785879 producer
Trude Schjelderup Iversen ti@koro.no / curator and project manager

About KORO
KORO is the government agency responsible for public art and is a subordinate agency of the Ministry of Culture. Our professional activities are conducted according to arm’s-length principles. KORO is responsible for production, collection-management and public-engagement activities relating to art in public buildings and other public settings. Our collection of artworks is accessible to the public at around 1,000 sites in Norway and abroad.

 

sâmbătă, 13 februarie 2021

CALL FOR: SALONUL INTERNATIONAL AL STICLEI 2021 – GEAMUL, România


 SALONUL INTERNATIONAL AL        STICLEI 2021 – GEAMUL

15 aprilie – 13 mai – 2021

Regulament participare
Artistii vor trimite documente digitale ale lucrarilor A4, format jpg. rezolutie 300 dpi.
Titlul lucrarilor (maxim trei), dimensiuni, tehnica. Date contact: tel. , e-mail, sit daca e cazul – salvate in word. Copie dupa dovada platii COTIZATIEI pe anul 2021.
Foto artist jpg. 300 dpi. latura mare 10 cm. (separat si nu in word).
Toate documentele solicitate sa fie trimise pe adresa: relubitulescu@yahoo.com pana in data de 20 martie 2021, cu mentiunea SALONUL STICLEI 2021
 

Artistii participanti vor plati o contributie de 100 lei, pentru realizarea acestui proiect, in contul UAP din Romania: RO83BACX0000003005108002 deschis la Banca Uni Credit Tiriac, cu mentiunea Salonul Sticlei 2021. 

Artistii din Bucuresti, pot depune contributia o data cu predarea lucrarilor la Galeria Orizont. Artistii filialelor din tara pot pune contributia in coletul cu lucrari.
Coletele vor fi trimise, (cu adresa clara pentru retur), la adresa postala: Relu Bitulescu str. Niagara nr. 20 sect. 1 cod.012494 – Bucuresti, in asa fel incat sa ajunga la destinatar in zilele de : luni si marti (12 si 13 aprilie 2021).
Artistii din Bucuresti vor aduce lucrarile direct la Galeria Orizont (b-dul Nicolae Balcescu 23 A), in data de luni si marti (12 si 13 aprilie 2021), orele 11.00 – 18.00.

Persoana contact Cristina Ilinca, tel. 0772.227.228.
Recuperarea lucrarilor de la Galeria Orizont de catre artistii din Bucuresti, se va face in data de 14 mai 2021.
Coletele artistilor filialelor din teritoriu se vor expedia (retur), din data de 17 mai 2021.

Artistii din teritoriu vor suporta plata expeditiei (tur/retur) a coletelor.

Multumiri pentru participare!

Echipa organizatorilor intentioneaza sa realizeze (cu putin noroc) un film si un catalog al expozitiei.

 

marți, 26 ianuarie 2021

CALL FOR: European Glass Context 2021 Exhibitions, Danemarca

 

EGC2021 Exhibition - Open Call


2 large curated exhibitions at the Bornholm Art Museum and Grønbechs Gård will showcase the best of European glass. The exhibitions are curated with personal invitations, as well as an open call, where individual artists, artists associations, individual curators, artists, designers and crafts makers working with glass can apply for participation.

The new deadline for the Open Call is February 1st 2021.
Applications will be accepted from January 1st - February 1st 2021.

In February 2021 the curator group will select the artists that will be invited to participate, applications are not accepted for this section.

DOWNLOAD APPLICATION FORM HERE

DOWNLOAD TERMS AND CONDITIONS HERE

European Glass Context 2021 Exhibitions
Four underlying categories will shape the exhibitions. By setting a contemporary framework for the exhibitions, we want to put together two exhibitions that will largely reflect significant and new works, as well as the innovative, activist, experimental and sustainable trends in European glass.

Ca. 60 artists will be represented with major significant works. A curatorial group of 7 glass professionals from selected regions in Europe will make the final selection of artists representing all 31 invited European countries.

Artwork can be made in any technique and form of artistic expression. The materials used in the artwork must be predominantly glass. Objects must be unique and not part of serial or industrial production. Artwork must be available throughout the full exhibition period. Artwork must be contemporary and made in 2016 or later, work produced before this time will not be accepted.

Who can participate?
All 27 members of the European Union as well as Iceland, Norway and Switzerland and UK are invited to participate in the EGC2021 exhibitions. Artists must be of the nationality or be a resident in the country they represent.

Exhibition categories
Site-specific installation projects or works: could be with reference to Bornholm.

UN Sustainability Goals: works based on one or more of the UN's sustainability goals.

Craft: unique master pieces and contemporary objects.

Social or political practices: works or processes originating from social or political practices.

The EGC2021 Prizes and Jury
Two prizes of € 10.000 € and € 5000 will be given to two outstanding artists or artists groups, selected among the participants in the exhibitions. A jury of three international members with expertise within the field of glass will go through the exhibitions before the opening and select the prize winners. The winners will be announced at the exhibition opening.

Exhibition Catalogue
The exhibitions are documented with an exhibition catalog. This publication with all participating countries also serves as a European statement and reference book for contemporary glass in Europe. The publication is therefore in demand in the country's largest libraries and can also be found in specialist libraries at educational institutions and museums around Denmark and in the rest of the world.

The EGC2021 Prizes and Jury
Two prizes of € 10.000 € and € 5000 will be given to two outstanding artists or artists groups, selected among the participants in the exhibitions. A jury of three international members with expertise within the field of glass will go through the exhibitions before the opening and select the prize winners. The winners will be announced at the exhibition opening.

Bornholm Biennials for Contemporary European Glass and Ceramics are jointly organized by Bornholm Art Museum, the Royal Danish Academy, Crafts in Glass and Ceramics and Grønbechs Gård. The secretariat is located at Campus Bornholm.

Royal Danish Academy - Architecture, Design, Conservation
Crafts in Glass and Ceramics

Stenbrudsvej 43
DK – 3730 Nexø
Denmark

Head of Exhibitions Susanne Jøker Johnsen
Project Assistant Stine Skot
Mail: info@europeanglasscontext.com
Mobile: +45 4170 1980


Info: http://www.europeanglasscontext.com/EGC2021-Exhibition-Open-Call?fbclid=IwAR2OH8XksbAw4yLzHmnPihuogds77frRPjFAJoZCaoGbNI-lTfBmTC9yB78sâmbătă, 23 ianuarie 2021

CALL FOR: Concurs pentru Statuia Baronului Brukenthal, Sibiu, România

 

CONCURS PENTRU REALIZAREA STATUII BARONULUI BRUKENTHAL


 Începând cu 15 ianuarie 2021 se fac înscrieri în concursul de proiecte pentru statuia Baronului Samuel von Brukenthal. Se Concurs pentru Statuia Baronului Brukenthal dorește ca monumentul să fie amplasat în apropierea Palatului Brukenthal – Muzeul Național Brukenthal din Piața Mare din Sibiu.
Organizatorul proiectului este Rotary Club Sibiu în parteneriat cu Boromir SA și Muzeul Național Brukenthal.

Viitorul monument ar trebui să aibă o înălțime de maxim 3 metri cu un soclu de inspirație barocă de maxim 60 cm. Samuel von Brukenthal se dorește să fie înfățișat în picioare înveșmântat fiind cu Ordinul Sf. Ștefan.

Conform calendarului concursului, ultima zi de depunere a proiectelor este 26 februarie 2021, urmând ca la data de 1 martie 2021 să se anunțe câștigătorul proiectului.

Consursul este destinat artiștilor profesioniști care au experiență în realizarea monumentelor.

În acest timp organizatorul va face demersurile necesare, conform legislației în vigoare, pentru realizarea documentației și a primirii aprobărilor necesare amplasării statuii în Piața Mare din Sibiu.

Conform organizatorilor, juriul concursului este alcătuit din 13 membri: reprezentanți ai autorității locale, oameni de cultură, istorici, profesori și artiști.

Suma aferentă acestui monument este deschisă, urmând a fi menționată în urma alegerii proiectului câștigător.


Vezi: https://www.brukenthalmuseum.ro/concurs/index.html

Formular de participare (DOC)

TEMA DE CONCURS PROIECT: STATUIA SAMUEL VON BRUKENTHAL (PDF)

Anexa 1: Samuel von Brukenthal (PDF)

Anexa 2: Diferite date și prezentări ale ordinului Sf. Ștefan cât și statui și machete ale diferitelor personalități înveșmântate cu acest ordin (PDF)

Anexa 3: Propunere Amplasament Statuie Samuel von Brukenthal (PDF)


sâmbătă, 26 decembrie 2020

miercuri, 11 noiembrie 2020

Estetica banalului - Sec. XVII-lX

 


Estetica banalului - Sec. XVII - lX

Moartea artei și a artistului, atât de reclamate începând cu secolul trecut, se prezintă, astăzi, nu ca o posibilitate imediată ci ca o transformate din ceva cunoscut în ceva mai puțin cunoscut.

Astfel, în evoluția transformărilor care s-au accelerat și manifestat mai pregnant în perioada postmodernă și continuă a marca lumea artei, se poate înscrie și estetica banalului.

Traversând secole, arta a căutat să se adapteze condițiilor sociale, economice, politice și tehnologice ale timpului, adoptând teme, medii, tehnici, stiluri diverse.

Roland Freart de Cambray semnala încă din 1662 o „decădere” a picturii, iar Tzvetan Todorov remarcă invazia cotidianului în pictura olandeză în jurului anului 1650, situație care aduce în atenție diversele ocupații meșteșugărești și activități casnice. În pictura olandeză sunt abordate subiecte privind îndeletnicirile profane ale personajelor biblice, aluzii la dogme creștine și mitologice și, mai târziu, apar personaje obișnuite îndeletnicindu-se cu ocupațiile casnice sau obișnuite din viața de zi cu zi, scene de depravare colectivă etc. (Rembrandt van Rijn - „Femeie bătrână citind”, Frans van Mieris - „Scenă de han”, Jan Steen - „Păcatele luxului” etc.). Se caută frumusețea în tot ceea ce este finit și particular, scopul artistului nemai fiind educația (religioasă, etică, istorică, prin scene și personaje biblice, mitologice, istorice care promovau sensurile profunde și extraordinarul, excelența) ci „o glorificare a lumii vizibile și a realului pe care îl percepem în mod nemijlocit”1.

Se operează selecții și decupaje din realitate, se fac combinații și restructurări ale compoziției, prelucrate în atelier, după criterii estetice, urmărind armoniile cromatice. În cele din urmă, se poate spune că pictura a suferit o transfigurare a banalului prin atribuirea detaliului o importanță echivalentă cu cea a ansamblului, până la eliminarea distincției dintre cele două și importanța ce se dă vieții cotidiene și frumuseții personajelor – proprie maeștrilor Renașterii (estetice și etice), într-o interpretare „între real și ideal, frapant primul, discret al doilea, dar cu rol decisiv în transfigurarea obținută de olandezi în condițiile aparentei supremații a cotidianului ți domesticului în tablourile lor”2.

Rembrandt van Rijn
Jean-Francois Millet

Simbolistica proprie renașterii, cu semnificație precisă, obligatorie pentru înțelegerea mesajului, accesibilă ca înțeles unor categorii privilegiate este înlocuită, în pictura olandeză, cu alegorii ce fac trimitere la banalul cotidian.

Senzația de mister menționată de Tzvetnan Todorov3, ca fiind specifică lucrărilor olandezilor până la sfârșitul secolului al XVII-lea -dată printre altele de ecleraj, care scoate în evidență numai o parte a scenei, restul rămânând în umbră, zone de sugerare a unui alt tărâm plin de mister- dispare către sfârșitul secolului, artiștii menținându-și, însă, atenția spre cotidian și tehnica artistică.

În secolele al XVIII-lea și al al XIX-lea, în plină perioadă de transformări sociale, istorice, politice și tehnologice, artiștii vremii și în special barbizonienii au pus în lumină un realism transfigurat, ce glorifică omul obișnuit și munca lui, alăturând uneori și un sens social lucrărilor lor, precum Jean-François Millet -„Culegătoarele” (1848).
1     D. N. Zaharia, Estetica Postmodernă, ed. a II-a, Iași, 2008, p. 239
2     Idem
3     D. N. Zaharia, op. cit.,  apud Tzvetnan Todorov, Éloge du quotidien, Essei sur peinture du XVII-e siėcle, Adam Biro, Paris, 1998

vineri, 16 octombrie 2020

CLIPa DE POEZIE

 

Comunicat de presă, 16 octombrie 2020

Asociația culturală Energizart a demarat Campania CLIPa DE POEZIE la începutul lunii octombrie 2020. CLIPa DE POEZIE este un proiect cultural de promovare a poeziei românești contemporane ce-și propune explorarea sufletului uman printr-un limbaj cinematografic ușor accesibil publicului, cu scopul declarat de a provoca EMOȚIE! Momentele poetice au la bază poezii atent alese și sunt realizate de o echipă de artiști profesioniști din domeniul artelor vizuale, cinematografice și multimedia.

Campania CLIPa DE POEZIE își propune să aducă o CLIPĂ DE LINIȘTE, un strop de EMOȚIE și de CONTEMPLARE a vieții, a sufletului și a spiritului uman. Vremurile complicate pe care le traversăm la nivel mondial ne-au forțat să ne întrebăm din ce în ce mai profund: Cine suntem? Ce ne definește cu adevărat și cum ne raportăm la cei dragi? O reîntoarcere la noi înșine atât de necesară!

Cea mai mare provocare a campaniei este popularizarea în rândul publicului iubitor de frumos creații ale unor poeți contemporani deja consacrați în lumea literară, dar și texte scrise de tineri aflați la început de drum și care astfel își vor face debutul pe scena poeziei românești.

Primul clip al campaniei lansat pe pagina de facebook Clipa de Poezie este Poem de iubire” de Liliana Kaltakis în interpretarea actriței Teodora Daiana Păcurar. La începutul lunii noiembrie, va fi lansat al doilea clip al campaniei: „Poem” de Doina Ioanid în interpretarea actriței Gabriela Hamzescu.

Echipa artistică și de producție este formată din: Daniel Iordan (concept și regie), Eugenia Cârciova (make-up artist; graphic designer), Andrei Budău si Teona Irina Giugariu (imagine), Mihai Marin (montaj și sunet). Cu mulțumiri Teatrului de Magie – Andrei Teașcă pentru sprijinul acordat în organizarea filmărilor. Manager de proiect: Gabriela Hamzescu

CLIPa DE POEZIE este un proiect independent care nu a beneficiat de nicio finanțare publică sau privată. Întreaga echipă și-a pus în slujba artei întregul talent și s-a implicat cu maxim profesionalism în realizarea clipurilor. Ne dorim să aducem în lumina reflectoarelor creații deosebite ale poeților români contemporani și să-i provocăm pe tinerii adolescenți să se apropie cât mai mult de această zonă specială a artei, să simtă și să înțeleagă mai bine emoția din spatele versului și chiar să le inspire propriile creații.

Vă invităm să ne urmariți pe pagina noastră de facebook https://www.facebook.com/clipapoezie și pe canalul de youtube. unde vom posta ulterior si variantele cu subtitrare in engleza: https://www.youtube.com/channel/UChyCiXwFIQtrLOJLFB6nSKg/


joi, 1 octombrie 2020

ARTE si SOCIETATE, o nouă revistă culturală independentă

 

COMUNICAT DE PRESĂARTE și SOCIETATE, o nouă revistă independentă, apare ca manifest cultural în vremuri atinse de pandemii politice, economice, sociale și psihologice ce provoacă rupturi profunde în cadrul societății, spargerea unității identitare, sociale și a nucleului familiei.
 
Ca urmare a efortului îndelungat aplecat spre reflecție și analiză al unui colectiv redacțional restrâns la care se adaugă un număr în creștere de colaboratori entuziaști, revista apare semestrial, în format digital și cuprinde studii, eseuri, foto-jurnale, opinii critice asupra artelor contemporane românești și internaționale, interviuri, portofolii de artiști, note despre evenimente culturale cu impact în societate precum și opinii vizând domeniul de interes sau creații artistice individuale.

Revista se dorește a fi echilibrată, oferind posibilitatea autorilor și intervievaților să-și exprime liber opiniile și ideile dar și generatoare și unificatoare de energii creatoare, firele nevăzute din țesătura imaterială necesară într-o societate sănătoasă

Crede în puterea legăturilor tradiționale culturale și spirituale în cadrul societății și în unitatea de cuget și simțire a membrilor acesteia, în contradicție cu spațiul uniform "igienizat" la nivel global, în care se modifică inclusiv istoria, cultura și arta, constituite în timp de popoare sau comunități.

Considerând că lumea nu se îndreaptă, astăzi, neapărat spre bine, etic sau moral, membrii redacției speră în puterea binelui general și a artelor ca factor de progres care nu implică neapărat confort ci eliberarea energiilor creatoare spre reevaluare, confruntare, și, în fine, spre recalibrarea societății la valorile superioare umane și sociale.

ARTE și SOCIETATE provoacă, așadar, la un schimb de opinii și idei, având permanent în obiectiv decența, respectul și atitudinea culturală în tratarea tuturor subiectelor din paginile sale.


Irina IOSIP
redactor-șef
ARTE și SOCIETATE
adresa redacției: artesisocietate@gmail.com
https://artesisocietate.weebly.com/