miercuri, 23 decembrie 2015

"Pași spre lumină", Galeriile Orizont, București

 


“Pași spre Lumină”

23 decembrie 2015 – 10 ianuarie 2016
Galeriile Orizont, Bd. Nicolae Bălcescu nr.23 A, sect. 1, București

„AFAPRR a UAP din România are în tradiția sa, de peste 20 de ani, ca filială a UAP, să organizeze în perioadele cele mai importante din viața sacră a comunităților din țara noastră, și anume la cumpăna dintre ani și la începutul primăverii, ample expoziții în care restauratorii și creatorii de artă sacră să își prezinte operele realizate.

“Pași spre Lumină” își propune să readucă în peisajul expozițional bucureștean din perioada sărbătorilor de iarnă un altfel de expoziție de artă plastică, și totodată să prezinte rezultatele extraordinare obținute de către colegi restauratori în decursul ultimilor ani la restaurarea unor importante monumente și componente artistice.

Tematica expoziției așa după cum reiese și din titlu dorește să afirme importanța artei sacre, artă ce este menită să lumineze această lume care este cuprinsă din nou de tenebre pe care aproape că le uitasem și să reliefeze importanța actului de restaurare care redă lumina pierdută operelor și monumentelor ce s-au deteriorat în decursul vremii.”

Comisia Profesională a AFAPRR a efectuat selecția lucrărilor de artă, a obiectelor restaurate și a planșelor de restaurare.

- fragmente din comunicat -