miercuri, 17 iunie 2015

Eveniment: desenul "Culegătoarea de morcovi" de Vincent Van Gogh, reexpus la Muzeul Colecţiilor de ArtăMuzeul Naţional de Artă al României vă invită să admiraţi din nou lucrarea Culegătoarea de morcovi de Vincent Van Gogh, care va fi expusă la Muzeul Colecţiilor de Artă începând cu data de 13 iunie 2015.

Desenul a fost retras temporar în depozitele muzeului în anul 2014, conform normelor internaţionale de conservare, fiind extrem de sensibil la efectele luminii. Lucrarea face parte din Colecţia de artă comparată Alexandra şi Barbu Slătineanu.

Desenul în cărbune Culegătoarea de morcovi a fost realizat în anul 1885 de Vincent Van Gogh (1853 - 1890) și achiziţionat, din câte se pare, de Alexandru Slătineanu din magazinul celebrului negustor de artă Ambroise Vollard. Incontestabil cea mai valoroasă piesă de artă occidentală din colecţie şi singura lucrare de Vincent Van Gogh dintr-un muzeu din România, lucrarea se va regăsi în expunerea muzeului timp de 6 luni.

***

În Colecţia de artă comparată Alexandra şi Barbu Slătineanu se află peste 400 de obiecte create în spaţiul românesc, occidental şi oriental. Intenţia donatorilor de a sublinia specificitatea creaţiei artistice româneşti în context universal se traduce prin sintagma „colecţie de artă comparată”, care precede numele colecţiei.

Doctorul Alexandru Slătineanu (1873-1939) a pus bazele acestei colecţii, alături de soţia sa, Irina, pictoriţă amatoare, şi de doctorul Ioan Cantacuzino. Fiul său, Barbu Slătineanu (1895-1959), a fost un cunoscător avizat al ceramicii populare româneşti şi a publicat mai multe studii în reviste de specialitate.

Interesul acestuia pentru artă a fost întreţinut de soţia sa, Alexandra Slătineanu (1895-1979), fiica diplomatului Alexandru Lahovari.

Unic în peisajul cultural românesc, Muzeul Colecţiilor de Artă reuneşte în spaţiile unei clădiri de patrimoniu (Palatul Romanit) o serie de colecţii valoroase de obiecte de artă dintre cele mai diferite, donate de-a lungul timpului de diverşi colecţionari, personalităţi ale vieţii culturale româneşti. Specificul muzeului constă în expunerea acestor colecţii ca entităţi de sine stătătoare, în încercarea de a recompune atmosfera originară a fiecăreia şi de a reda personalitatea şi preocupările colecţionarilor

- comunicat -

miercuri, 10 iunie 2015

EIBAB -EUROPEAN INTERNATIONAL BOOK ART BIENNIAL EXHIBITION- BUCHAREST 2015Ediția organizată în acest an de către ANAV - Asociația Națională pentru Arte Vizuale Contemporane și „D. Fleiss & East West Artists e. V. Stuttgart” în spațiul expozițional GALLERY, strada Leonida 9 -11, București, se desfășoară între 4 iunie și 30 iunie


EIBAB -EUROPEAN INTERNATIONAL BOOK ART BIENNALE EXHIBITION- BIENALA DE CARTE – OBIECT - BUCUREȘTI 2015, este un eveniment internațional itinerant sub inițiativă privată, fondat și susținut de către doamna Dorothea Fleiss, pictoriță româncă stabilită de ani buni în Germania. Doamna Fleiss, cu sprijinul curatorial al artistei plastice Mirela Trăistaru a adus la București Expoziția Bienalei Book-Art 2015, după câteva ediții organizate succesiv la Satu Mare doi ani la rând, la New York în 2013 și la Moscova în 2014.

La evenimentul de deschidere, Președintele Institutului Cultural Român, domnul Radu Boroianu, a remarcat valoarea și calitatea inițiativei private prezente aici dar și a inițiativei private în domeniul cultural, în general, ca fiind necesară și se impune a fi sprijinită de către instituțiile statului. 
În consens cu cei prezenți, domnul Boroianu apreciază superioritatea cărții publicate pe suport de hârtie, în raport cu e-book-ului ", care își are totuși valoarea lui în ziua de azi, totuși".
Referitor la cartea-obiect, ca mod de exprimare artistică, Domnul Boroianu afirmă că, „sensul profund este această sinteză, această simbioză, acest sincretism, pe care arta modernă și contemporană reușește, și prin cartea-obiect, să le facă între domenii alte artei atât de sensibile...Cred că și această expoziție are valoarea ei de semnale de dincolo de conținutul cărților sau dinăuntrul conținutului cărților, există exemple și așa și așa, în expoziție. Despre această valoare deosebită a lecturii, a artei, a sensibilității, a gândului este vorba”.

Domnul Dan Mircea Cipariu, președintele Secției „Poezie” a Uniunii Scriitorilor din România, privind din perspectiva celui care a colaborat cu artiști plastici la realizarea volumelor sale de poezie, precizează că „dincolo de orice posibilă interpretare semantică, axiologică, pe care am putea să o dăm acestor cărți-obiect, văd un lucru foarte important, anume că, această carte-obiect ne reprezintă ideea splendidă astăzi, de unicitate într-o lume a serialității....asta mi se pare a fi miza cea mai importantă atunci când vorbim despre cartea-obiect. ...”
Privind deja către viitor, doamna Dorothea Fleiss a anunțat locul următoarei ediții a bienalei: India, inima unei culturi foarte puternice și influente pe continentul asiatic.

Am putea asemăna expoziția cu un dicționar de personalități și activități din cele mai diverse domenii și culturi, căci, aici s-au îmbinat în mod fericit pictura cu arhitectura, sculptura cu desenul, tipăritura cu scrierea artistică, meșteșugul cu arta pură, acoperind culturi și țări din toate zonele planetei: Anglia, Austria, Argentina, Brazilia, Chile, Egipt, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, România, Italia, Iordania, Maroc, Mexic, Polonia, România, Rusia, Spania, Serbia, Turcia, USA.
Dintre participanții din România îi amintim pe: Márta Adorján, Ștefan Balog & Elena Cristea, Vlad Basarab, Andreia Cismașiu, Angeta Cismașiu, Maxim Dumitraș, Daniela Frumușeanu, Raluca Ghideanu, Irina Iosip, Andor Kömives, Florin Mihai, Orsolja Poti, Marilena Preda Sânc, Andreea Rus, Iuliana Săsărman Radu, Daniel Stanciu, Zsuzsa Szemak, Mirela Trăistaru, Monica Vasinca și Károly – Zöld Gyöngy. 


Evenimentul reunește peste 80 artiști din 22 țări, care, fiecare conform inspirației, gândului și simțirii sale artistice, expun cele mai neașteptate genuri de carte-obiect: jurnal, mapă de scrisori, carte tipărită, mapă de prezentare, caiet de schițe, jurnal-radio, fiecare denunțând un anume sens și scop: o carte-simbol, o carte-martor, o carte-intenție, un memorator, o carte-jurnal, o carte de memorii etc.
Spațiul relativ mic, al sălii „Gallery” al ANAV, a devenit neîncăpător, parcă, datorită mulțimii de exponate, care variază de la dimensiuni liliputane la dimensiuni largi desfășurate pe spații 2d sau 3D, și care, toate, trebuie văzute și analizate. Puține sunt modurile de exprimare în artele vizuale care să permită o intruziune atât de profundă și imediată în personalitatea unui artist, precum simbioza dintre scriitură (text) și imagine și iată, precum cartea-obiect.
În cadrul expoziției, ca o contrapartidă perfect viabilă la cartea obiect, a fost inclusă și colecția unui cunoscut artist român de art-obiect de iluminat denumită „Luminish”.

Cele mai diferite obiecte și materiale compun exponate inovative, care, prin valoarea estetică sau prin valoarea de simbol au atras atenția analitică a vizitatorilor: mape de desen, mănuși, caiete, cutii, șevalete, respectiv țesături, sfoară, piele, hârtie, material textil sau sintetic, porțelan, sticlă, carton, metal, lemn etc.

Formele au depășit cu mult, de cele mai multe ori, bariera aspectului obișnuit al obiectului numit carte sau asimilat cu o carte, uneori chiar lipsa de conținut în material sau consistența specială a materialului fiind determinante.

(detalii și imagini din expoziție)
Irina IOSIP


marți, 9 iunie 2015

Grădini fermecătoare la Galeria Orizont


Trăim sub același cer, dar vedem și simțim la fel?

Sugestie de cum putem privi și vedea cele ce ne sunt aproape.


Violeta CARP ne conduce cu siguranță și afecțiune prin locurile bine știute ale sufletului său. Plimbarea, fie în plin soare, fie la ore crepusculare este la fel de plină de culoare și armonie.

Printre lucrările expuse se remarcă splendide peisaje citadine, prinse în contra lumină, în care detaliile clădirilor se pierd într-un întuneric cald și prietenos, sub cerul ce deschide calea spre reverie dar și jardinierele cu mușcate care acoperă ademenitor suprafețe supradimensionate.

La orele caniculare de mijloc de iunie, vizita expoziției echivalează cu o plimbare prin parcurile capitalei, emanând același aer ozonat și același confort vizual și sufletesc.

Irina IOSIP

vineri, 5 iunie 2015

Bobo Pernecky, Slovacia: "Salt & Pepper"

 

Fără titlu, tuș, 22,5x32cm, IS&PSAS Ed. 2