miercuri, 10 iunie 2015

EIBAB -EUROPEAN INTERNATIONAL BOOK ART BIENNIAL EXHIBITION- BUCHAREST 2015Ediția organizată în acest an de către ANAV - Asociația Națională pentru Arte Vizuale Contemporane și „D. Fleiss & East West Artists e. V. Stuttgart” în spațiul expozițional GALLERY, strada Leonida 9 -11, București, se desfășoară între 4 iunie și 30 iunie


EIBAB -EUROPEAN INTERNATIONAL BOOK ART BIENNALE EXHIBITION- BIENALA DE CARTE – OBIECT - BUCUREȘTI 2015, este un eveniment internațional itinerant sub inițiativă privată, fondat și susținut de către doamna Dorothea Fleiss, pictoriță româncă stabilită de ani buni în Germania. Doamna Fleiss, cu sprijinul curatorial al artistei plastice Mirela Trăistaru a adus la București Expoziția Bienalei Book-Art 2015, după câteva ediții organizate succesiv la Satu Mare doi ani la rând, la New York în 2013 și la Moscova în 2014.

La evenimentul de deschidere, Președintele Institutului Cultural Român, domnul Radu Boroianu, a remarcat valoarea și calitatea inițiativei private prezente aici dar și a inițiativei private în domeniul cultural, în general, ca fiind necesară și se impune a fi sprijinită de către instituțiile statului. 
În consens cu cei prezenți, domnul Boroianu apreciază superioritatea cărții publicate pe suport de hârtie, în raport cu e-book-ului ", care își are totuși valoarea lui în ziua de azi, totuși".
Referitor la cartea-obiect, ca mod de exprimare artistică, Domnul Boroianu afirmă că, „sensul profund este această sinteză, această simbioză, acest sincretism, pe care arta modernă și contemporană reușește, și prin cartea-obiect, să le facă între domenii alte artei atât de sensibile...Cred că și această expoziție are valoarea ei de semnale de dincolo de conținutul cărților sau dinăuntrul conținutului cărților, există exemple și așa și așa, în expoziție. Despre această valoare deosebită a lecturii, a artei, a sensibilității, a gândului este vorba”.

Domnul Dan Mircea Cipariu, președintele Secției „Poezie” a Uniunii Scriitorilor din România, privind din perspectiva celui care a colaborat cu artiști plastici la realizarea volumelor sale de poezie, precizează că „dincolo de orice posibilă interpretare semantică, axiologică, pe care am putea să o dăm acestor cărți-obiect, văd un lucru foarte important, anume că, această carte-obiect ne reprezintă ideea splendidă astăzi, de unicitate într-o lume a serialității....asta mi se pare a fi miza cea mai importantă atunci când vorbim despre cartea-obiect. ...”
Privind deja către viitor, doamna Dorothea Fleiss a anunțat locul următoarei ediții a bienalei: India, inima unei culturi foarte puternice și influente pe continentul asiatic.

Am putea asemăna expoziția cu un dicționar de personalități și activități din cele mai diverse domenii și culturi, căci, aici s-au îmbinat în mod fericit pictura cu arhitectura, sculptura cu desenul, tipăritura cu scrierea artistică, meșteșugul cu arta pură, acoperind culturi și țări din toate zonele planetei: Anglia, Austria, Argentina, Brazilia, Chile, Egipt, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, România, Italia, Iordania, Maroc, Mexic, Polonia, România, Rusia, Spania, Serbia, Turcia, USA.
Dintre participanții din România îi amintim pe: Márta Adorján, Ștefan Balog & Elena Cristea, Vlad Basarab, Andreia Cismașiu, Angeta Cismașiu, Maxim Dumitraș, Daniela Frumușeanu, Raluca Ghideanu, Irina Iosip, Andor Kömives, Florin Mihai, Orsolja Poti, Marilena Preda Sânc, Andreea Rus, Iuliana Săsărman Radu, Daniel Stanciu, Zsuzsa Szemak, Mirela Trăistaru, Monica Vasinca și Károly – Zöld Gyöngy. 


Evenimentul reunește peste 80 artiști din 22 țări, care, fiecare conform inspirației, gândului și simțirii sale artistice, expun cele mai neașteptate genuri de carte-obiect: jurnal, mapă de scrisori, carte tipărită, mapă de prezentare, caiet de schițe, jurnal-radio, fiecare denunțând un anume sens și scop: o carte-simbol, o carte-martor, o carte-intenție, un memorator, o carte-jurnal, o carte de memorii etc.
Spațiul relativ mic, al sălii „Gallery” al ANAV, a devenit neîncăpător, parcă, datorită mulțimii de exponate, care variază de la dimensiuni liliputane la dimensiuni largi desfășurate pe spații 2d sau 3D, și care, toate, trebuie văzute și analizate. Puține sunt modurile de exprimare în artele vizuale care să permită o intruziune atât de profundă și imediată în personalitatea unui artist, precum simbioza dintre scriitură (text) și imagine și iată, precum cartea-obiect.
În cadrul expoziției, ca o contrapartidă perfect viabilă la cartea obiect, a fost inclusă și colecția unui cunoscut artist român de art-obiect de iluminat denumită „Luminish”.

Cele mai diferite obiecte și materiale compun exponate inovative, care, prin valoarea estetică sau prin valoarea de simbol au atras atenția analitică a vizitatorilor: mape de desen, mănuși, caiete, cutii, șevalete, respectiv țesături, sfoară, piele, hârtie, material textil sau sintetic, porțelan, sticlă, carton, metal, lemn etc.

Formele au depășit cu mult, de cele mai multe ori, bariera aspectului obișnuit al obiectului numit carte sau asimilat cu o carte, uneori chiar lipsa de conținut în material sau consistența specială a materialului fiind determinante.

(detalii și imagini din expoziție)