marți, 21 martie 2023

Call for: expoziția de grup "WORKING TITLE 3", Sfântu Gheorghe

Asociația Medium Contemporan MAGMA anunță apelul de participare la expoziția de grup intitulată WORKING TITLE 3, la Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA din Sfântu Gheorghe în perioada 26 aprilie – iunie 16 2023.

În cei peste treisprezece ani de existență mai mulți artiști plastici tineri au apelat la MAGMA cu diferite proiecte de expoziție. Scopul acestei aplicații este să răspundă acestor cereri prin organizarea unei expoziții de grup, care să ofere o posibilitate de prezentare pentru artiști/grupuri de artiști vizuali tineri. În același timp, expoziția oferă posibilitatea prezentării în fața unui public mai larg a problemelor, întrebărilor, reflexiilor, punctelor de vedere ridicate în mod actual de către proaspeții absolvenți, de artiștii plastici aflați la începutul carierei.

MAGMA așteaptă aplicațiile artiștilor vizuali contemporani sub 35 ani. Tematica și volumul lucrărilor este la liberă alegere (lucrările de artă media beneficiază de avantaj în procedura de selecție). Un participant poate aplica pentru prezentarea a maximum 2 lucrări.
În aplicație se pot prezenta exclusiv lucrări realizate după 2020, gata de a fi expuse. Pentru realizarea de lucrări noi MAGMA nu asigură suport financiar.

Materialul pentru aplicație trebuie să conțină:
■ maximum 5 reproduceri / plan vizual după lucrarea pentru care se aplică
■ un formular de aplicație completat pentru fiecare lucrare
(se găsește la https://magma.ro/wt3_ro.doc)
■ CV profesional și portofoliu în format PDF și/sau adresă de portofoliu web sau blog

Aplicațiile se trimit în formă electronică la adresa de e-mail wt@magma.ro (volum de date maxim 10 MB). Dacă nu primiți un e-mail de confirmare despre primirea aplicației, vă rugăm să-l semnalați aceasta la adresa magma@maybe.ro

Sau ONLINE (în caz de 2 lucrări, vă rugăm să completați formularul de 2 ori): https://forms.gle/eF3me2TmkZsmLCZM9

Termenul limită: duminică, 02 aprilie 2023, miezul nopții

Aplicațiile vor fi evaluate de către un juriu profesionist alcătuit din: Ágnes-Evelin KISPÁL, Kata UNGVÁRI-ZRÍNYI, Domokos VÁNCSA.
Evaluarea, selecția aplicațiilor și informarea participanților: 05 aprilie 2023 (miercuri) prin site-ul magma.ro
Termenul limită de primire a lucrărilor câștigătoare, care urmează să fie prezentate la expoziție: cel târziu 17 aprilie 2023 (luni), prin poștă, pe cale electronică sau personal . Lucrările trimise după termenul limită vor fi automat excluse din expoziție.

Vernisaj: marți, 25 aprilie 2023, orele 19:00
Perioada expoziției: 26 aprilie – 16 iunie 2023
MAGMA publică din materialul expoziției un mini catalog.
Organizatorii își rezervă dreptul de a nu expune toate lucrările primite.
MAGMA își rezervă dreptul de a modifica data expoziției.
Juriul își rezervă dreptul de a modifica planurile și poziționarea operelor de artă în interiorul sălii expoziționale.

Prin participarea la concurs, acceptați ca datele dumneavoastră cu caracter personal necesare înscrierii să fie transmise Asociației Medium Contemporan MAGMA. Toate informaţiile cu caracter personal vor fi utilizate de MAGMA conform politicii sale referitoare la respectarea vieții private, în conformitate cu Reglementarea (EU) 2016/679, Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale, care este destinat să servească securitatea gestionării datelor cu caracter personal.

Persoana responsabilă cu prelucrarea datelor este dl. Attila Kispál, membru fondator al Asociației Medium Contemporan MAGMA, str. Daczó nr. 11, Sfântu Gheorghe, 520019, jud. Covasna, România. În cazul în care aveți întrebări referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest context, vă rugăm să le transmiteți la adresa magma@maybe.ro.

Participanţii acceptă ca o serie de date cu caracter personal, inclusiv numele, vârsta, adresa personală, numărul de telefon şi adresa de e-mail, să fie colectate, prelucrate, stocate şi utilizate în scopul organizării şi administrării expoziției de grup. Datele vor fi stocate în Arhiva MAGMA cu cea mai mare grijă, fără ca aceste date personale să fie transmise către o terță parte.

Participanții au dreptul să acceseze datele lor cu caracter personal care sunt în posesia MAGMA, să le rectifice sau să le șteargă, trimițând un e-mail la adresa: magma@maybe.ro. Termenul de prelucrare al cererilor de acces, de rectificare sau de ștergere a datelor este de 10 zile lucrătoare de la data înscrierii la concurs.

Aplicanta/ul va trebui să garanteze respectarea următoarelor condiţii în ceea ce priveşte lucrarea prezentată:
Aplicanta/ul este unicul proprietar şi autor al lucrării/lor.
Aplicanta/ul declară că este unicul proprietar al tuturor drepturilor de autor pentru lucrările prezentate în concurs și că este liber de drepturi ale terților.
Candidatul este de acord ca MAGMA să publice reproducția lucrărilor pe site-ul său de internet, în catalogul expoziției și pe rețelele sociale (Facebook, Instagram, YouTube, vimeo, issuu etc.), precum și ca fotografiile făcute de partenerii noștri media să poată apărea pe suprafețele lor off și on-line în cadrul acestei expoziții.

Aplicantul declară/își asumă obligația, că pune lucrarea la dispoziția expoziției.
Drepturile de autor îi aparțin artistului.
Aplicantul, prin transmiterea aplicației, își asumă, că a înțeles și a acceptat condițiile și termenii aplicației.
Întrebările legate de aplicație pot fi adresate la magma@maybe.ro.

Evenimentul face parte din programul Zilele Sfântu Gheorghe ediția 30.Organizator(i): Asociația Medium Contemporan MAGMA

miercuri, 1 martie 2023

Ceva nou, ceva vechi

 

Ceva nou, ceva vechi