vineri, 30 iulie 2021

O NOUĂ EUGENIE, DE TIP GLOBALIST?

 

O NOUĂ EUGENIE, DE TIP GLOBALIST?

Ca teorie, disciplină a biologiei și ramură a geneticii, eugenia vizează începând cu ameliorarea genetică a individului uman și a populațiilor, până la ameliorarea genomului uman, prin măsuri genetice precum: selecția părinților, sterilizarea, interzicerea procreării și, mai recent, prin modificări genetice la nivel cromozomial.

Sensul termenului și practicile corespunzătoare au diferit și evoluat în timp, de la experimente pe un număr redus de indivizi, la cele pe grupuri largi de oameni, în general, scopul variind funcție de influențele și interesele unor grupuri reduse de indivizi.

Segregarea ca formă preexistentă a selecției și apoi eugeniei, a existat întotdeauna în societate, împărțind lumea pe diverse criterii: cea rasială - considerând omul alb un specimen cu o inteligență superioară, cea sexuală - femeia fiind considerată inferioară intelectual bărbatului, cea a libertății individuale - stăpâni și sclavi, cea a cantității de bunuri deținute - bogați și săraci ș.a.m.d., fiecare categorie fiind multi-structurată și variabil structurabilă pe baza a numeroase alte criterii asociate unor interese și scopuri declarate sau nu. Dar cel mai cunoscut exemplu de eugenie, a fost în perioada nazismului, în numele rasei superioare ariene fiind comise atrocități asupra unor populații numeroase, precum cea a evreilor sau a țiganilor dar și asupra altor indivizi necorespunzători politic, social, din punctul de vedere al sănătății sau a celor închiși sub diverse alte motive în lagărele de concentrare.


În toate cazurile descrise mai sus, au fost denunțate tare individuale sau de grup, incompatibile cu un viitor al omenirii, care trebuia deținut de o populație (sau o parte a acesteia) cu anume caracteristici genetice superioare. 
 
Chiar și crearea "omului nou" din perioada comunistă a reprezentat, prin implicațiile sale, o segregare eugenică pe criterii ideologice însă, având ca scop epurarea societății de cei indezirabili politic sau social și crearea unei așa-zise clase sociale unice, obediente, clasa poporului muncitor, singura  declarată capabilă de a-și făuri un viitor luminos...

De-a lungul istoriei, scopul de apărare și de ameliorare a zestrei genetice a speciei umane a fost unul dintre stindardele celor cere s-au auto-declarat superiori și s-au instalat în poziții de influență și decizie - nu se iau în considerare aici oamenii de știință.

Utilizând metode psihologice și propagandistice, se lucrează astăzi asupra oamenilor, inducând dorințe, necesități, modele și practici în acord cu o anume "corectitudine politică" globalizată, impusă tot de către anumite structuri de interese. Se produc segregări la nivel planetar, vizând spargerea în secțiuni majore a întregii omeniri. Cei nealiniați la ideile și practicile politice actuale au drepturi și libertăți restrânse față de restul populației, începând cu liberul arbitru, libera circulație, accesul la sănătate, învățământ, muncă, cultură și la dreptul de a decide pentru propria persoană în ceea ce privește sănătatea, dar cu certitudine fără limitarea la acestea - precum se conturează pentru viitor. În această ultimă formă de segregare, în numele protecției sanitare a umanității, se încadrează, mai nou, și împărțirea populației planetei în numai două mari categorii: vaccinații și nevaccinații. Mari mase de oameni sunt determinate, prin manipulare sau chiar prin obligativitate, să se vaccineze cu serurile experimentale actuale contra virusului Sars-Cov-2, care creează dependență fiziologică și psihologică  dar și mai periculos, care produc, precum afirmă din ce în ce mai mulți oameni de știință1, posibile modificări ireversibile la nivelul genomului uman.

Departe de a nu aprecia rolul științei în evoluția civilizației noastre, se constată, însă, producerea unei cotituri importante în istoria umanității prin aplicarea la scară planetară a rezultatelor cercetării științifice insuficient verificate și cu atât mai puțin testate, situație care relevă, încă o dată dacă mai era necesar, necesitatea punerii în acord a științei cu legile generale de etică și moralitate, valabile pentru toți, oriunde și oricând. 

Irina IOSIP


Notă:

1 ***, Cercetătorii Harvard spun că vaccinurile anti-COVID-19 ar putea altera permanent ADN-ul genomic uman, din 27.04.2021, în www.imuno-medica.ro, https://www.imuno-medica.ro/noutati/Cercetatorii%C2%A0Harvard-spun-ca-vaccinurile-anti-COVID-19-ar-putea-altera-permanent-ADN-ul-genomic-uman-29
luni, 19 iulie 2021

Festivalul A.R.T.E. 2021 - "CALEA SUFERINȚEI", IașiFestivalul A.R.T.E. 2021, "CALEA SUFERINȚEI": "... un REMEMBER care să insufle omenirii dorința de pace, de armonie universală și aspirație spre lumina interioară, în care «noaptea minții» să nu mai fie posibilă și ororile aberante, comise în trecut sub teroare, să nu se mai repete vreodată."

Ofelia Huțul - fondator, manager și curator al Festivalului A.R.T.E.


De peste 10 ani se desfășoară la Iași sub coordonarea doamnei Prof. Dr. Ofelia Huțul, Festivalul Internațional A.R.T.E - fiecare majusculă corespunzând unei secțiuni, unui domeniu de activitate, oferit ca sursă de inspirație artiștilor vizuali participanți: Arte, Reciclări, Terapii, Educații. Cu ocazia încheierii celei mai recente ediții, imediat după festivitatea de premiere, curatoarea a răspuns invitației de a oferi câteva detalii despre acest eveniment, care s-a desfășurat de-a lungul timpului în mai multe orașe: Iași, Blaj, Galați, Vaslui și Chișinău.

"2021 este al Xl-lea an de când sunt managerul acestui proiect INTERNAȚIONAL și, până acum vreo doi ani, funcționând ca profesor de EDUCAȚIE PLASTICO-VIZUALĂ în învățământul preuniversitar, prin Inspectoratul Școlar Județean Iași, am tot solicitat și obținut AVIZUL FAVORABIL al MINISTERULUI EDUCAȚIEI pentru a figura cu acest proiect în C.A.E.N., C.A.E.J. sau C.A.E.R.I., adică în CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE la niveluri superioare. Mi-am dorit ca această manifestare artistică să continue și după pensionare, căci... ARTIST rămâi toată viața!

Artiștii au avut de ales între 4 DOMENII: Arte, Reciclări, Terapii și Educații iar în fiecare dintre aceste secțiuni TEMATICA A FOST LIBERĂ, la latitudinea și după preferințele autorilor. În iunie 2021 s-au împlinit 80 de ani de la POGROMUL de la Iași, evenimentul fiind dedicat comemorării victimelor acestuia și holocaustului, așadar tematica expozițiilor a venit de la sine.
Aproape de fiecare dată Proiectul a fost trecut în Calendarul activităților Ministerului Educației din România iar în acest an se află în "Programul Activităților Primăriei Ieșene" ale lunilor iunie și iulie. Inițiat sub semnul dorinței de pace planetară, Proiectul "CALEA SUFERINȚEI", fondat și manageriat de subsemnata Prof. Dr. Ofelia Huțul - artist vizual, este unul "de suflet" și, pentru ca acesta să se contureze și-au dat concursul importante instituții ieșene: Primăria Iași, U.A.P. din România - filiala Iași, Comunitatea Evreilor din Iași, personalități din cadrul Universității de Arte "G. Enescu" Iași dar și din mass media: TeleMoldova Plus și altele.
Așadar, ediția din acest an este dedicată comemorării victimelor Pogromului și Holocaustului și se dorește a se constitui într-un REMEMBER care să insufle omenirii dorința de pace, de armonie universală și aspirație spre lumina interioară, în care "noaptea minții" să nu mai fie posibilă și ororile aberante, comise în trecut sub teroare, să nu se mai repete vreodată...
Manifestarea artistică s-a desfășurat aproape concomitent în mai multe locații ieșene."

În 2021, evenimentul a căpătat o dimensiune superioară, atât prin numărul de locații de expunere cât și prin participarea care pare a fi cea mai largă de până acum. Puteți detalia?

"Comunitatea locală - Primăria Municipiului Iași a primit cu bucurie Proiectul și tema acestuia și ne-a oferit două galerii expoziționale: Galeriile Municipale "Dan Hatmanu" și ale Muzeului Municipal "Regina Maria", la fel și Comunitatea Evreilor din Iași care a fost de acord să expună lucrări de-ale participanților în Sinagoga Merarilor. Deci în trei locații s-au etalat lucrări în total, dar ...cam atât! Așadar, neprimind nicio finanțare pentru proiect, albumul final a fost oferit spre achiziționare oricărui artist care și l-a dorit!
Profund sensibilizați, pictori, graficieni, sculptori și alți autori care practică tehnici mixte, din cadrul celor mai importante filiale ale U. A. P. din România dar și profesioniști din alte țări, au răspuns cu promptitudine invitației. Este vorba de artiști de elită care, prin participarea lor la acest festival de interes internațional, i-au adus un plus de valoare.

Au participat în total 215 artiști dintre care 41 din alte 14 țări: Israel, Ecuador, India, Rep. Moldova, Muntenegru, U.S.A., Sri Lanka, Anglia, Jamaica, Rusia, Serbia, Germania, Italia și Canada."

Câteva cuvinte despre jurizare și festivitatea de premiere acum la închiderea ediției acestui eveniment comemorativ închinat sacrificiilor umane produse de Pogrom și Holocaust dar care, privind într-o notă optimistă, considerăm a fi și un omagiu adus vieții și demnității umane pe care încă ne luptăm să o recuperăm...

"Juriul în acest an a fost compus din Profesorii Universitari Doctori: Eleonora Brigalda (Rp. Moldova), Petru Bejan și Mihai Păstrăguș - toți aceștia trei fiind și critici de artă, Președintele Filialei ieșene a U.A.P. din România Felix Aftene și Vicepreședintele acesteia Prof. Univ. Dr. C-tin Tofan. De asemeni, din juriu au mai făcut parte: Directorul Muzeului Municipal "Regina Maria" Dr. Aurica Ichim, Președintele Comunității Evreilor din Iași Benjamina Ides Vladcovschi, curatorii: Prof. Dr. Mariea Boz și subsemnata, Prof. Dr. Ofelia Huțul. Lista membrilor evaluatori se încheie cu Președinta Juriului Conf. Univ. Dr. Emanuela Ilie, critic.

Fiecare dintre cele trei expoziții a fost vernisată de către: curatori, directorii locațiilor, eseistul Prof. Dr. Cristina Talpan și criticul de artă Prof. Univ. Dr. Petru Bejan.

Cât privește festivitatea de premiere, aceasta a avut loc la galeria "Dan Hatmanu" în 15 iulie a.c. și a reprezentat încă un moment de recunoaștere a meritelor artiștilor participanți și, în același timp, a subliniat calitatea și anvergura Festivalului Internațional A.R.T.E."

Catalogul expoziției este martorul ce va păstra peste ani în memoria colectivă, atitudinea, sentimentele și arta autorilor participanți privind aceste atrocități care s-au petrecut, trebuie să subliniem, într-o mare parte a lumii, în care parte, din păcate, s-a aflat și România. Și, poate, conținutul lui va influența generațiile și politicile viitoare, astfel încât acest tip de deraieri ale umanității de la morală și spiritul său să nu se mai repete sub nici o motivație, nicicând și niciunde...

"Cu alese mulțumiri criticului Prof. Univ. Dr. Petru Bejan, citez cuvântul acestuia aflat în deschiderea  catalogului:

« Calea suferinței. Despre penitență, rezistență și sacrificiu

Potrivit unei rezoluții asumate în 2005 de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, 27 ianuarie a fiecărui an este Ziua Internațională a Comemorării Victimelor Holocaustului. În felul acesta, evocarea dramelor individuale și colective presărate în decursul istoriei devine o bună ocazie de a denunța ideologiile intolerante și represive la adresa celuilalt. Supralicitarea orgoliilor identitare, a urii și neîncrederii între state, îndeosebi înainte și pe durata Celui de-al Doilea Război Mondial, a avut ca pandant afirmarea unui naționalism găunos, xenofob, proclamând superioritatea unor comunități asupra altora.

Etimologic, termenul „holocaust” trimite la semnificații precum cele de ardere în foc, ofrandă adusă zeilor, jertfă, sacrificiu. Prin extensie, și adaptat la realitățile ultimului secol, cuvântul a căpătat înțelesul de crimă în masă, masacru colectiv, exterminare a unei populații de către alta, genocid. Principele ținte ale voinței de excluziune? Străinul, diferitul, educatul, înstăritul, întreprinzătorul, minoritarul... Stigmatizați și demonizați în propaganda oficială, astfel de „țapi ispășitori” preluau de pe umerii populației majoritare povara „vinei” și a „răului” pentru frustrările și precaritățile de moment. Pentru mulți nefericiți ai sorții - persecutați, exilați și deportați de tot felul -, calea vieții însumează experiențele tragice ale penitenței, rezistenței și sacrificiului. Printr-un concurs ostil de împrejurări, calea suferinței devine, în fapt, și calea mântuirii.

Asumată cu responsabilitate și discernământ de Ofelia Huțul și Mariea Boz, în dublă ipostază, de curatori și artiști expozanți, Calea suferinței reprezintă un omagiu vizual adus victimelor Holocaustului. Transpus în limbajul imaginilor, evenimentul din capitala Moldovei a reunit în trei spații de expunere importante (Muzeul Municipal „Regina Maria”, Galeria „Dan Hatmanu”, Sinagoga Merarilor) circa 220 de artiști din 13 țări, propunând o întreită miză: comemorativă, artistică și educativă.

Concepută ca un necesar „arc peste timp”, expoziția s-a dorit a fi o contrapondere simbolică la amnezia generalizată care ne face uneori neatenți sau indiferenți față de marile traume ale trecutului. Asemenea lui Francisco Goya altădată, artiștii atrag atenția asupra momentelor insurmontabile de cumpănă și conflict, când „somnul rațiunii” poate naște monștri. Sunt de evitat, așadar, situațiile în care „teroarea istoriei” resimțită în plan comunitar îmbracă formele extreme ale discriminării, violenței și morții. Proiectul este, totodată, și o invitație de a privi cu empatie, cu înțelegere „afectivă”, la suferința celuilalt, căutând să ne transpunem, pe cât posibil, „în pielea”, firea și în sufletul acestuia.

Care ar fi liniile de forță ale expoziției ? Evoc, doar schițat și selectiv, lucrări excelent situate în câmpul problematic delimitat de organizatori... Tabloul lui Horia Gherghina, înfățișând un peisaj crepuscular, apocaliptic, aducând în prim-plan figura încruntat-amenințătoare a lui Hitler, deasupra căreia se ridică o zvastică incandescentă, susținând corpul incendiat al unui prizonier. Eugen Dornescu schițează ipostaze ale omului revoltat, căutând să se descătușeze din strânsorile opresiunii psihice, fricii și prejudecăților. Aurel Bica-Denuța pictează chipurile deformate de suferință ale prizonierilor unui lagăr. Bogdan-Dumitru Enache surprinde moartea unui deținut ce încerca să treacă dincolo de sârma ghimpată, spre lumea libertăților interzise. Maria Mănucă alcătuiește un tablou cu chipuri de copii, victime inocente ale războiului, în ochii cărora se citește atât tristețea, cât și spaima necunoscutului. Viorica Toporaș pictează un vultur negru, planând amenințător deasupra unui peisaj idilic, alb, imaculat, metaforă vizuală a păcii și armoniei pe cale a fi tulburate. Virgiliu Parghel alege tot negrul pentru a simboliza Neantul, dar și regretul, tristețea sau doliul.

Lucrări deosebit de expresive, dovedind deopotrivă rafinament și suplețe plastică, sunt semnate de pictori precum Răzvan Caratănase, Eleonora Brigalda, Silla Maria Campanini, Lucia Pușcașu, Sorin Iacob, Florența Ionescu, Amy Vasilescu, Ciprian Radovan, Viorel Vasiliu, Liviu Șoptelea, Georgeta Gheorghiu, Adriana Podoleanu, Carmen Gâtlan, Dan Neamu, Doru Cernea, Daniela Isache, Marinela Rusu, Victoria Taroi, Codruț Duduman, Florin Mocanu, Lavinia Dima, Lisandru Neamțu, Sabina Drinceanu, dar și de sculptori importanți - Sorin Purcaru, Cosmin Mihai Iațeșen, Gabriel Obreja, Gh. Drăgan, Dumitru Gârea...

Care sunt atúurile de necontestat ale expoziției? O impresionantă mobilizare de forțe, dând evenimentului o anvergură internațională; echilibru optim între subiectul propus de curatori și conținutul lucrărilor etalate; realizări plastice de o certă valoare artistică; un proiect de atitudine, prin care artiștii arată că refuză eschiva și neutralismul, dovedindu-se interesați și de trecut, dar și de ceea ce se poate întâmpla în viitor. Arată, altfel spus, că le pasă. Spre lauda lor... »

Întradevăr, catalogul-album se va regăsi în curând la Biblioteca Națională a României - depozitarul central al memoriei culturii scrise române dar și la alte biblioteci regionale și va fi oferit spre răsfoire publicului larg, mult timp de acum încolo.

Mi-a mai rămas să mulțumesc pe această cale tuturor participanților și colaboratorilor pentru aportul adus la îndeplinirea dezideratelor actualei ediții a festivalului, care parcă au fost mai multe și mai greu de îndeplinit decât în anii precedenți."


Irina Iosip

Call for: Concurs de proiecte arhitectură urbană, Iași

 

Fondul @Iași #SMART_CITY

 

Fundația Comunitară Iași, alături de Ness România și Banca Comercială Română, lansează acest demers de investiție în comunitate sub forma unui fond tematic pe revitalizare urbană #smart prin care pasionații de arhitectură urbană și inovație digitală pot să-și pună amprenta în Iași.

Crearea acestui fond este ca un răspuns al unei nevoi firești din interiorul comunității urbane: nevoia de exprimare, de conectivitate, de frumos. Ne gândim la prototipuri de bănci inteligente care să reflecte diversitatea și unicitatea ideatică a pasionaților de arhitectură urbană.

Concursul este creat pentru persoanele care pot să declanșeze schimbări pe termen lung prin exemple concrete de piese de mobilier urban #smart care pot crește calitatea vieții în oraș, dar până acum, n-au găsit nici contextul, și nici resursele ca să-și pună ideile în aplicare. Concursul de idei se adresează în special designerilor, arhitecților, artiștilor, dar și tuturor pasionaților care își doresc să transforme spațiile publice din Iași.

Această competiție de proiecte urmărește să aibă efecte asupra creatorilor tineri sau cu experiență pentru a conștientiza responsabilitatea acestora asupra materialelor utilizate. Câștigătorii concursului de proiecte sunt responsabili de punerea în practică a proiectului finanțat, inclusiv de obținerea autorizațiilor necesare.

Limita maximă de buget a unui proiect înscris în concurs este de 4.000 $, iar valoarea totală a fondului de finanțare pentru acest concurs de proiecte este de 16.000 $.

Înscrierea proiectelor în concurs se realizează prin intermediul unui FORMULAR DE ÎNSCRIERE și a unui FORMULAR DE BUGET, pe care le descărcați de pe site-ul Fundației Comunitare Iași.

Formularul de înscriere și formularul de buget vor fi expediate pe adresa doris.cojocariu@fundatiacomunitaraiasi.ro. În termen de max. 24 de ore, veți primi un e-mail de confirmare a primirii formularelor completate. În cazul neprimirii acestui e-mail, vă rugăm să ne contactați la telefon: 0751.944.730.

Calendarul proiectelor înscrise în concurs trebuie să aibă aprox./cel mult 6 săptămâni de implementare și execuție. Cu alte cuvinte, soluțiile de mobilier urban #smart înscrise în concurs trebuie să fie executate în aprox. 6 săptămâni; dacă un proiect va fi selectat pentru finanțare, el va trebui să fie executat și amplasat propriu-zis în Iași până la data de 1 octombrie 2021.

Calendarul concursului de proiecte
Lansarea concursului de proiecte: 5 iulie 2021.
Desfășurarea concursului de proiecte: 5 iulie – 2 august 2021.
Termenul limită de înscriere a proiectelor în concurs: 2 august 2021, orele 00:00.
Întâlniri consultative cu potențialii candidați (pentru suport tehnic, sfaturi, recomandări etc.): 5 iulie – 2 august 2021.
Selecția proiectelor înscrise în concurs: 3 – 9 august 2021.
Anunțarea proiectelor selectate: 9 – 10 august 2021.
Contractarea proiectului/proiectelor câștigătoare: 10 – 11 august 2021.
Implementarea soluțiilor câștigătoare: 12 august – 1 octombrie 2021.
Raportarea financiară și narativă se va face în primele două săptămâni după finalizarea proiectului, iar evaluarea va avea loc în următoarele două săptămâni de la raportarea financiară și narativă.
Ness România, reprezentată prin două centre, la Iași din 2005 și la Timișoara din 2015, totalizând împreună aproximativ 550 de angajați, proiectează, construiește și integrează platforme digitale și software, care ajută organizațiile și companiile să atragă clienți, să-și diferențieze mărcile și să își crească afacerile.

Ness Iași Technology Innovation Center servește piețe verticale cheie care includ: Educație, Media și Editura, Servicii financiare, Transporturi, Divertisment, Software și High-End Technology.

Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, incluzând operaţiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie şi pieţe de capital), precum şi societăţile de profil de pe piaţa leasingului, pensiilor private și a băncilor de locuinţe.

BCR oferă o gamă completă de produse și servicii financiare, printr-o rețea de 18 centre de afaceri și 16 birouri mobile dedicate companiilor și 370 de unități retail situate în majoritatea orașelor din țară cu peste 10.000 de locuitori. BCR este banca nr.1 în România pe piața tranzacțiilor bancare, clienții BCR dispunând de cea mai mare rețea națională de ATM-uri și mașini multifuncționale – aproape 1.800 de echipamente, aproximativ 11.400 POS-uri și servicii bancare complete prin Internet banking, Mobile banking, Phone-banking și E-commerce.

* Persoane de contact pentru detalii suplimentare despre dezvoltarea @Iași – #smarter_city:
Doris-Amalia Cojocariu, Grant Manager Fundaţia Comunitară Iaşi,

E-mail: doris.cojocariu@fundatiacomunitaraiasi.ro
Corina Farcaș, Manager Comunicare Fundația Comunitară Iași,

E-mail: corina.farcas@fundatiacomunitaraiasi.ro

Ghidul de finanțare, Formularul de înscriere și Formularul de buget pot fi accesate aici:
https://www.fundatiacomunitaraiasi.ro/fondurile/fondul-iasi-smart-city/?fbclid=IwAR0yUo1mgOEx4Np3bsf_5XwaabAzdGQXW76Uxa8wVuCxKsycuMepNTalZl0 


luni, 12 iulie 2021

joi, 8 iulie 2021

Jacek Frackiewicz, Polonia: "Human being"

 

"Plus-minus", acryl, 30x21cm, 2nd Prize, "Salt & Pepper Magazine" Prize, IS&PSAS Ed. 2

 

miercuri, 7 iulie 2021

Jovcho Savov, Bulgaria: "Sleep"

 

"Timpul 1", tehnică mixtă, 29,5x42cm, Selected și premiul "Salt & Pepper Magazine" - IS&PSAS Ed. 2