vineri, 30 iulie 2021

O NOUĂ EUGENIE, DE TIP GLOBALIST?

 

O NOUĂ EUGENIE, DE TIP GLOBALIST?

Ca teorie, disciplină a biologiei și ramură a geneticii, eugenia vizează începând cu ameliorarea genetică a individului uman și a populațiilor, până la ameliorarea genomului uman, prin măsuri genetice precum: selecția părinților, sterilizarea, interzicerea procreării și, mai recent, prin modificări genetice la nivel cromozomial.

Sensul termenului și practicile corespunzătoare au diferit și evoluat în timp, de la experimente pe un număr redus de indivizi, la cele pe grupuri largi de oameni, în general, scopul variind funcție de influențele și interesele unor grupuri reduse de indivizi.

Segregarea ca formă preexistentă a selecției și apoi eugeniei, a existat întotdeauna în societate, împărțind lumea pe diverse criterii: cea rasială - considerând omul alb un specimen cu o inteligență superioară, cea sexuală - femeia fiind considerată inferioară intelectual bărbatului, cea a libertății individuale - stăpâni și sclavi, cea a cantității de bunuri deținute - bogați și săraci ș.a.m.d., fiecare categorie fiind multi-structurată și variabil structurabilă pe baza a numeroase alte criterii asociate unor interese și scopuri declarate sau nu. Dar cel mai cunoscut exemplu de eugenie, a fost în perioada nazismului, în numele rasei superioare ariene fiind comise atrocități asupra unor populații numeroase, precum cea a evreilor sau a țiganilor dar și asupra altor indivizi necorespunzători politic, social, din punctul de vedere al sănătății sau a celor închiși sub diverse alte motive în lagărele de concentrare.


În toate cazurile descrise mai sus, au fost denunțate tare individuale sau de grup, incompatibile cu un viitor al omenirii, care trebuia deținut de o populație (sau o parte a acesteia) cu anume caracteristici genetice superioare. 
 
Chiar și crearea "omului nou" din perioada comunistă a reprezentat, prin implicațiile sale, o segregare eugenică pe criterii ideologice însă, având ca scop epurarea societății de cei indezirabili politic sau social și crearea unei așa-zise clase sociale unice, obediente, clasa poporului muncitor, singura  declarată capabilă de a-și făuri un viitor luminos...

De-a lungul istoriei, scopul de apărare și de ameliorare a zestrei genetice a speciei umane a fost unul dintre stindardele celor cere s-au auto-declarat superiori și s-au instalat în poziții de influență și decizie - nu se iau în considerare aici oamenii de știință.

Utilizând metode psihologice și propagandistice, se lucrează astăzi asupra oamenilor, inducând dorințe, necesități, modele și practici în acord cu o anume "corectitudine politică" globalizată, impusă tot de către anumite structuri de interese. Se produc segregări la nivel planetar, vizând spargerea în secțiuni majore a întregii omeniri. Cei nealiniați la ideile și practicile politice actuale au drepturi și libertăți restrânse față de restul populației, începând cu liberul arbitru, libera circulație, accesul la sănătate, învățământ, muncă, cultură și la dreptul de a decide pentru propria persoană în ceea ce privește sănătatea, dar cu certitudine fără limitarea la acestea - precum se conturează pentru viitor. În această ultimă formă de segregare, în numele protecției sanitare a umanității, se încadrează, mai nou, și împărțirea populației planetei în numai două mari categorii: vaccinații și nevaccinații. Mari mase de oameni sunt determinate, prin manipulare sau chiar prin obligativitate, să se vaccineze cu serurile experimentale actuale contra virusului Sars-Cov-2, care creează dependență fiziologică și psihologică  dar și mai periculos, care produc, precum afirmă din ce în ce mai mulți oameni de știință1, posibile modificări ireversibile la nivelul genomului uman.

Departe de a nu aprecia rolul științei în evoluția civilizației noastre, se constată, însă, producerea unei cotituri importante în istoria umanității prin aplicarea la scară planetară a rezultatelor cercetării științifice insuficient verificate și cu atât mai puțin testate, situație care relevă, încă o dată dacă mai era necesar, necesitatea punerii în acord a științei cu legile generale de etică și moralitate, valabile pentru toți, oriunde și oricând.

Notă:

1 ***, Cercetătorii Harvard spun că vaccinurile anti-COVID-19 ar putea altera permanent ADN-ul genomic uman, din 27.04.2021, în www.imuno-medica.ro, https://www.imuno-medica.ro/noutati/Cercetatorii%C2%A0Harvard-spun-ca-vaccinurile-anti-COVID-19-ar-putea-altera-permanent-ADN-ul-genomic-uman-29