miercuri, 17 septembrie 2014

Devis GREBU, Galeria Colony Art, între trecut și viitor "Nu-ți trebuie o vârstă ca să fii bătrân
nu-ți trebuie o vârstă să fii tânăr
Atunci ce înseamnă vârsta
Înseamnă a vedea ceea ce alții nu aud"

Ne amintim de Devis Grebu și admosfera specială a Galeriei Colony Art, din mai-iunie 2014. 
Totul se desfășoară îmtr-o admosferă calmă și elevată, care nu permite ca asperitățile și zgomotele ascuțite ale angrenajului contemporan să interfere cu spațiul intim și sensibil al artistului.
Timpul se suspendă într-o retorică boemă, în care zâmbetul primează înaintea râsetului, analiza și meditația înaintea vorbei. Lucrările, fie "rescrieri după poemele" scrise de Emil Brumaru, Valeriu Stoica, Agi Mishol sau Henri Meschonnic fie după silogismele lui Emil Cioran se adresează mentalului inițiat și degustătorului de ironii.
Acea particulă fină, inteligența, face desenul să pulseze de idei și mesaje, unele delicate și aproape nostalgice, altele aspre și incisive. Colajele și desenele, interferențe între linia desenată și cuvântul scris, culoare și nonculoare, toate denotă o vervă emoțională și ideatică demnă de invidiat.
Mesajele adăugite desenelor, compuse în mod poetic, abundă de metafore și analogii, descriu și completează ceea ce, poate, ochiul și gândul nu cuprind dintr-o singură privire.
"Lumina vine mereu după beznă
fiecare zi
fiecare clipă
reface începuturile lumii"
  
"Nu mâna este aceea
privirea este aceea
care scrie
și nu o face cu cerneală ci cu lumină"


N.B. Expoziția din luna mai este numai prima parte dintr-o serie de patru expoziții ce întregesc portretul de artist al autorului.