marți, 15 martie 2016

Cuvânt după lansarea expoziției "THE 1'ST INTERNATIONAL ART EXHIBITION OF LOVE, Bucharest"


http://iespm.weebly.com/LA CEAS ANIVERSAR


Ca orice expoziție care se respectă, 1st INTERNATIONAL ART EXHIBITION OF LOVE, BUCHAREST, trebuie să aibă un regulament și un juriu care să coteze lucrările.

În acest an, membrilor juriului, autorii de recunoaștere internațională Victor Crudu - Republica Moldova, Mihai Ignat - România, Irina Iosip - România, Olecsiy Kustovsky - Ucraina, Marlene Pohle - Argentina și Gabriel Rusu - România, li s-a alăturat și criticul de artă Elena Velikova - Bulgaria, cu experiența multor ani de lucru în domeniu.
Ne-a făcut o mare bucurie răspunsul la apelul nostru al tuturor acestor jurați, artiști și critic, care acoperă o mare parte din arealul geografic cu relevanță în grafica satirică.

Recunoaștem că participarea atât de largă a 144 artiști din 43 de țări, de pe toate continentele, ne confirmă faptul că iubirea se află în atenția și preocuparea tuturor, fiecare artist având în portofoliu un set de lucrări pe această temă.

Regulamentul a avut în vedere condiții minime de admitere în expoziție, dar esențiale și obligatorii. Din păcate, nu toți artiștii s-au conformat regulilor, de aceea au fost admise în expoziție numai 93 de lucrări, trimise de tot atâția artiști.

Privind această primă ediție, putem spune că excelează printr-o varietate mare de idei, concepții, tehnici și măiestrie artistică - care este până la urmă, calitatea în plus pe care o apreciem foarte mult.

Diferența atât de mare între desene în cea ce privește măiestria desenului, aduce în prim plan, utilitatea acestor expoziții, care trebuie să deceleze între o idee excelentă lucrată cu un înalt grad artistic și o altă idee excelentă de un alt nivel artistic. Oare cărei lucrări să i se dea prioritate în cotare?
Aici trebuie să fie vorba despre artă, precum este specificat și în numele expoziției.

Susținem că este esențială, alături de calitatea desenului și a ideii, corectitudinea acesteia din urmă, raportată la realitate, echilibru și echitate, dar asta este o altă poveste în povestea noastră. Sunt implicate aici judecăți destul de greu de aplicat când este vorba de o atât de mare diversitate, precum în astfel de expoziții.

Tema expoziției, atât de generoasă, a deschis porțile unei comunicări frumoase și sper, fructuoase, între cele mai diferite caractere umane, culturi, grade de cunoaștere, sexe și chiar vârste. Se regăsesc idei comune, abordări novatoare, similitudini în exprimare dar și diferențe notabile atât din punct al concepțiilor și ideilor cât și a nivelului de încărcare emoțională sau ideatică.
În intenția noastră nu a fost de a aduce neapărat lucrări noi în spațiul expozițional ci idei esențiale, care aseamănă și care diferențiază artiștii și culturile din care provin.
Fiecare lucrare, însă, relevă amprenta personală a artistului, unică, care îl definește și deosebește de tot ceea ce este în jur, și aici putem spune că avem colecționate o bogăție de amprente artistice și umane.

Iubirea este unică pentru fiecare dintre noi, căci poate fi altceva, altcumva, pentru altcineva sau altceva și altfel, altcândva, ...
Iubirea poate fi mărunțită, verificată, analizată. Chiar reasamblată tot iubire este, numai că este altfel, poate pentru altcineva, poate altcâtva, poate altcumva, din alt motiv...
Sunt atâtea feluri de iubire câte persoane și ființe sunt pe lume.

Hmm ... iată o întrebare la care oamenii de știință, religiile, culturile din decursul civilizației nu au reușit să răspundă: să fie, oare, iubirea un atribut propriu numai speciei umane ?

În marea ei aventură, iubirea, în accepțiunea cea mai întâlnită, este un sentiment uman vis-à-vis de semeni, animale, plante, pe scurt, de viață.
Și mai mult, iubirea este un sentiment necesar, indispensabil pentru existența vieții și menținerea calității ei.

În final, mărturisesc că, de la lansarea expoziției, îmi persistă în minte un gând: ce reprezintă revista pentru noi, pentru mine.
Acum, la Aniversarea a 6 ani de la nașterea „Salt & Pepper” Magazine, din 19 februarie 2016, pot spune că revista înseamnă iubire, căci din iubire pentru artă a fost creată, iar această expoziție este felul nostru de a celebra evenimentul, printr-un alt eveniment.

La mulți ani, "Salt & Pepper" Magazine!Martie 15th, 2016

Irina IOSIP
Founder & Editor
„Salt & Pepper” Magazine