miercuri, 21 decembrie 2011

Marilena MURARIU răspunde criticilor săi


COMUNICAT

Admonestată de confraţi şi refuzată de galerii, după împietatea de a o fi revivifiat pe ELENA, Marilena Murariu doreşte să-şi ispăşească condamnabila rătăcire – dar şi pentru a încheia anul în cuviinţă şi smerenie – printr-un pios act de omagiere.
Prin intermediul expoziţiei virtuale “Portrete în revoluţie”, artista îşi propune să aducă ofrandă Marii Revoluţii din Decembrie, fal(n)icelor sale realizări.
Inspirată fiind de titlurile luptătorilor – (supra)vieţuitori în revoluţie, Marilena nu a găsit o cale mai potrivită pentru a-şi atinge scopul decât prin realizarea a şase impozante portrete virtuale.
Marilena Murariu vă invită aşadar să-i identificaţi pe:
"Osânzit în revoluţie"
"Certificat în revoluţie"
"Revolut în revoluţie"
"Remorcat în revoluţie"
"Încuscrit în revoluţie"
"Ilicit în revoluţie",
cărora li se adaugă, dintr-o firească nevoie de legitimare,
"Oculta eroilor".

Virtual curator,
Marian CONSTANTIN


Marilena Murariu 
vă invită să vizionaţi expoziţia 
"PORTRETE ÎN REVOLUŢIE"
dedicată Marii Revoluţii din Decembrie 
pe următoarele adrese: