vineri, 26 noiembrie 2010

Portret de artist, Ion TRUICĂ la 75 de ani de viaţă şi peste 44 de ani de carieră


În modestul ambient al holului de intrare al Cinematografului „Union” din Bucureşti, pe 16 noiembrie l-am regăsit pe regizorul Ion TRUICĂ, delicat emoţionat de evenimentul în pregătire: retrospectiva unei întregi vieţi dedicate cinematografiei.

 Pe pereţi dansează în ideograme linia unei grafici minimaliste, în forme purificate de energiile de prisos, esenţe în alb şi negru. Simplitate şi eleganţă într-un gest artistic aniversar.

Un ansamblu reunind câteva dintre lucrările originale ce au făcut obiectul filmului „Rovine” (1983), stau mărturie a capacităţii de sinteză artistică a autorului.

 Însăşi semnătura sa rafinat studiată, aplicată pe un colţ de catalog - chiar dacă pe pagină exista un spaţiu central liber, spune multe despre onestitatea şi eleganţa celui ce ştie ce se cuvine şi ce nu, ale unui maestru al artei româneşti. 

Gândul său mărturisit cu această ocazie, aduce motivaţia acestei retrospective, ca act artistic unificator: ” ...să te bagi în toate activităţile artistice sau mai puţin artistice şi să devii plictisitor...”, „... să ai decenţa artistică să apari doar atunci când apare un eveniment artistic sau poţi să aduci ceva nou faţă de ceea ce făcuseşi până atunci.”
 
Ion Truică a realizat peste 50 filme de animaţie de autor şi 5 în colaborare.

Iată câteva premii care au recompensat munca artistului: Medalie de argint la Veneţia, Placheta de bronz la Barcelona şi Menţiune la Teheran pentru „Carnavalul”, Premiul ACIN şi Diploma de onoare la Atena pentru „Maiastra”.  
Ultimul premiu de anvergură a fost Premiul de excelenţă decernat la Festivalul ANIM'EST din Bucureşti, în 2008.
 
Din aprecierile critice ale unor personalităţi culturale româneşti rememorăm:
 
„Ion Truică a adus în animaţie autoritatea unei plastici cu un timbru personal, foarte apăsat, o linie cu ascuţimi gotice, o compoziţie de o sobrietate de anahoret, un colorit stins şi melancolic. Autorul e un selenar, un eterat, meşter al atmosferelor meditative al elegiei.”, Ecaterina Oproiu
 
„Destinul creatorilor este o temă ce inspiră mai toate filmele lui Ion Tuică. Traduceri ale operei poetice a lui Nichita Stănescu, „Remember” şi „Farul”, vizează aceeaşi idee a „arderii” pentru iluminarea celorlalţi.”, Octavian Cohmălniceanu
 
„Orientalismul unor exprimări ale Maestrului sunt de fapt îndelungate căutări ale expresiei sintetice, esenţialitate şi spiriatualitate...”, Valentin Ciucă
 
„Opera lui Ion Truică are o măreţie în singularitatea ei delicată şi frumuseţe în moralitatea cu care a gândit-o”, Vladimir Zamfirescu
 
Dacă ar fi aici mai mult loc şi timp la dispoziţie, am putea cita mult mai multe personalităţi artistice sau exegeţi ai artei ce şi-au adus omagiul artistului, profesorului universitar, realizatorului de filme de animaţie, regizorului, scenografului, graficianului, criticului de artă, scriitorului de carte de cinema, Ion TRUICĂ.
 
Retrospectiva aniversară a programat proiectarea câtorva dintre filmele sale, aflate în Arhiva Naţională de Filme – Cinemateca Română: „Cadoul” (1973), „Vânătoarea” (1971), „Marea zidire” (1974), „Furtuna” (1977), „Rovine” (1983), „Don Juan” (1991), „Hidalgo” (1975), „Umbra” (1999).