joi, 25 noiembrie 2010

"2010 anuala deznădejdei", Galeria Simeza, Bucureşti

                                                                                                              


Născută în vremuri tulburate de temeri şi nesiguranţă privind viitorul, „Anuala Desnădejdei” curatoriată de Dan Tudor Truică, reuneşte nume cunoscute în plastica contemporană, generaţii diferite, precum şi domenii diferite ale artei.


Expoziţia nu urmăreşte stabilirea unor repere în timp sau a unor cauze ce generează „desnădejdea” sau epuizarea subiectului, ci ilustrează devenirea sentimentului, de la abia percepţia acestuia la nivel mental, la starea de angoasă finală.


Dealtfel, acumulări emoţionale mult mai complexe străbat barierele personale, desfăşurându-se „vederii” noastre prin formă şi culoare.


Sentimente de deznădejde, neputinţă, disperare, melancolie, spaimă, furie, confuzie sau nădejde, nasc atitudini şi manifestări diferite: se tace sau se strigă, se proclamă sau se eschivează, se deznădăjduieşte sau se năjdăjduişte, se afirmă sau se neagă, se caută aliaţi sau protecţie, se râde dar se plânge, se acţionează duplicitar sau se previzionează, se visează cu nostalgie sau se acţionează spărgând barierele restricţiei. Unii lasă un mesaj strict personal, alţii se refugiază în activităţi colaterale. 
 "Bufonul" - Cristian Blei, "Strigăt" - Agatha Popescu, "Tăcere" ´(detaliu) - Iris Teodorescu
"Melancolie" - Mihaela Diaconu, "Scrisoare" (detaliu) - Adina Cioran
 "Ambivalent" (detaliu grupaj) - Adela Bonat, "Eşafodul Morţii" - Ioana Enescu, "Restricţie" - Mihaela Diaconu

Metafore în bronz depăşesc limitele spaţio-temporale impuse de un context actual şi ating profunzimi filozofice unice, precum în „Călătoria” şi „Două persoane pe soclu”.

"Călătoria" şi "Două persoane pe soclu", Valentin Duicu

Gestul de eliberare şi manifestare individuală a fiecărui artist intră în acord armonic cu ale celorlalţi, prin însuşi actul creator.
Arta îşi dovedeşte şi aici utilitatea, prin exprimarea publică a unei stări generale acute, devenind astfel un gest social.

Nu se dau verdicte, nu se anunţă câştigătorii, privitorul este lăsat să cugete, să trăiască sincer şi să se simtă parte a unui întreg.

Că schimbarea este declanşată de acutizarea „simptomelor”, este un fapt deja dovedit.

Diversitatea formelor, a modurilor de exprimare, diversitatea şi profunzimea sentimentelor ca şi atingerea unui grad mare de generalizare ideatică, exprimate într-un mod fluid printr-o acumulare continuă de energii şi experienţe, ne facem să înţelegem devenirea şi să anticipăm răspunsul.

"Compoziţie" (detaliu) - Ioana Streinu, "Nădejde II" (detaliu) - Dan Tudor Truică
Atitudinea privitor la evenimentele socio-politice actuale este puternic aspectată în străinătate în arta contemporană, ca şi în majoritatea manifestărilor expoziţionale de anvergură. 
Se poate spune că această expoziţie urmează tendinţele actuale, din care lipseşte însă,  latura politică. 
Dar, fapt mult mai important pentru arta esenţială şi împlinirea scopului ei, sunt atinse aici profunzimi filozofice privind concepte ca: viaţă şi moarte, timp, trăirea cu şi fără de atitudine, predestinarea, supunerea şi neputinţa de a ieşi din propria condiţie impusă sau autoimpusă  ş.a.m.d.