marți, 19 iunie 2012

"Falsa pudoare", Galeria Simeza, Bucureşti
Marius BARB (alias Barbone) Conceptele precum păcatul originar, femeia-muză, femeia cameleonică, femininul-altar şi gestul, precum chemarea, ademenirea, tatonarea, sunt adesea suprapuse într-un joc intenţionat secvenţial, în care femeia apare simultan în dubla ipostază de emiţător şi receptor. În spaţiul astfel creat, este aproape audibilă armonia culorilor vii, pline de optimism.

Ileana Ştefănescu (alias Ile Ştef) Volumele uşoare din pastă celulozică pe suport din plasă, purtate sau purtătoare de vânt, pot cu uşurinţă crea un decor teatral suspendat, sugerând multiple atitudini prin repoziţionarea lor în spaţiu. Corpuri fracţionate, deschid privirii interioare colorate, din voaluri unicolore sau detalii pictate cu imagini semnificative. Impresia de scenariu şi mobilitate nu este întâmplătoare şi, ne menţionează pictoriţa, se datorează motivului inspiraţional iniţial, piesa de teatru „Scaunele” a lui Eugen Ionesco.
Lucrările celor doi artişti se află într-o opoziţie-complementaritate de concept şi comentariu, explicabilă prin datul existenţial specific fiecăruia. Ceea ce este pentru unul introspecţie şi apoi exteriorizare, pentru celălalt este subiect de studiu şi analiză dinspre exterior.  Această complementaritate asigură de fapt şi unitatea expoziţională.
Aici nu sunt orgolii şi nici inchistări, ci o comunicare într-un spaţiu public cu partenerul vizitator ce apreciază ludicul, descătuşarea de inhibiţii, exprimate într-un stil modernist plin de viaţă.