joi, 20 februarie 2014

Tabăra Partizanii Delta, un exercițiu de privire la Ilganii de Sus, la Căminul Artei, București


(Detaliu)
„Un grup format din 11 pictori, din Brăila și Galați, au organizat , în vara anului 2013 , o tabără de creație La Partizani, localitate situată în Delta Dunării.
Stelică Bădălan, Nela Constantinescu, Vasilica Gavrilă, Marilena Ioanid, Mădălina Maria Mânzu, Mihai Milea, Angelica Moscu Deacu, Bogdan Mosorescu, Gheorghe Mosorescu, Tudor Mosorescu și Ionel Radu s-au lăsat seduși, asemenea precursorilor Realismului, de ideea lucrului „en plein air”, reactivând, pentru un timp, atmosfera și tehica de lucru specifice.

Chiar dacă peisajul este o temă constant frecventată de majoritatea participanților la tabără, comunicarea cu Natura, observarea ei și înregistrarea efectelor schimbătoare ale luminii în diferite medii constituie, pentru fiecare, mize majore, la care răspund în funcție de experiență și de preocupările etapei pe care o parcurg. Cei mai experimentați, ajunși la apogeul carierei, adaptează motivul selectat modelelor formale care i-au consacrat, în timp ce tinerii îl iau în posesie, descoperindu-i virtuțile expresive prin studiu, ambele categorii asumându-și estetica postimpresionistă ca zona cea mai fertilă pentru tipul de sensibilitate manifestat.

(Detaliu)
Peisajul este, pe rând, spațiu compus scenografic, pregătit să primească spectacolul luminii, la Gheorghe Mosorescu, atmosferă încărcată, ca un ecou al tensiunii interioare, la Ionel Radu, reper exterior, pretext pentru exerciții compoziționale, la Stelică Bădălan, sau cromatice, la Nela Constantinescu, Vasilica Gavrilă și Marilena Ioanid, sinteză a senzațiilor optice la Bogdan Mosorescu, teritoriu al întâlnirii dintre terestru și acvatic, la Tudor Mosorescu, studiu aplicat asupra motivului, la Mădălina Maria Mânzu, detaliu încărcat de prospețime, la Mihai Milea, în timp ce compozițiile Angelicăi Moscu Deacu interpretează formele realității, păstrând calitatea identitară a mediului care le conține.
(Detaliu)
(Detaliu)

Expoziția este rezultatul unui stagiu de lucru în peisaj, măsura unui timp dedicat exclusiv picturii (n.a. respectiv tapiseriei), marcând un moment în biografia artiștilor tineri și aducând informații particulare despre creația artiștilor aflați la maturitate.”

- extras din catalog - Maria Stoica, 28 ianuarie 2014