miercuri, 6 iulie 2011

„După 35 de ani” - grafică umoristică retrospectivă Aurel Ştefan Alexandrescu (ALEX), Clubul Caricaturiştilor „Sorin Postolache”, Bucureşti

     
Într-o selecţie reprezentativă străbătând toate perioadele istorico-sociale din 1975 încoace, expoziţia redă pe scurt, şi în consecinţă limitativ, cei 35 de ani de carieră în desenul umoristic ai graficianului Aurel Ştefan ALEXANDRESCU, semnat ALEX. 
 
 

 Ca profesionist ce recunoaşte constrângerile meseriei dar şi uzează, din plin, de libertăţile acesteia, ALEX şi-a menţinut valoarea şi savoarea umorului timp pe 35 de ani, publicat fiind de revistele de factură umoristică sau recreativă precum „Rebus”, „Urzica”, „Moftul Român”, „Flacăra” sau de cotidiene ca „Adevărul”, „Ziua”, „România Liberă”, fapt ce atestă consistenţa ideilor sale grafico-umoristice.

Creator de bandă desenată, ilustraţie de presă şi cărţi pentru copii („La circ”, „În zbor”), grafică publicitară, desen satiric, totalizează peste 15.000 de desene publicate, dintre care numai 8.000 au apărut în revista „Rebus”.
Prezent în mod constant în saloane de umor de talie internaţională precum Bree, Zagreb, Cuneo, Teheran, Saint-Just-le-Martel, Porto, Sintra, Istambul, Seul etc, sau în expoziţii personale în ţară şi străinătate, l-am regăsit de curând şi pe simezele Salonului de Grafică Publicitară al UAP.

Desenele se aştern cuminţi pe simezele Clubului, ca pe un portativ, alcătuind un fond muzical din care saltă, jucăuşe, idei ce confirmă judecăţi de valoare. Adevărurile se devoalează prin cumularea paşilor mărunţi, păstrând un tonus vioi în derularea ideilor, în care toate sunt cu măsură: fie sentiment, fie atitudine, în umor cât şi în reprezentarea grafică.

Adept al desenului clasic de presă, ALEX induce prin elemente grafice simple armonizate de o paleta coloristică luminoasă, liniştitoare, înţelesuri polifaţetate, multe recognoscibile ca situaţii general valabile, cu valoare universală.Umorul fin, delicat dozat în imagini ce incită la reflexie, fără stridenţe exhibiţioniste de ocazie, poate fi „citit” cu plăcere şi azi ca şi ieri, regăsind mereu înţelesuri potrivite momentului actual. Umorul său a putut fi apreciat şi publicat 25 de ani în perioada comunistă, iar acum îşi păstrează prospeţimea ca şi atunci. Să fie, oare, de vină, istoria ce se repetă ?

Cert este că prin inteligenţa sa, autorului a ştiut să extragă esenţialul şi să-l redea fără a provoca sentimente negative definitive. La fiecare înţeles se poate găsi un altul care să-l atenueze pe primul, echilibrând, astfel, balanţa resentimentelor. Aici stă echilibrul barometric în arta lui ALEX, care i-a asigurat, şi el, longevitatea profesională precum şi aprecierea constantă a publiciştilor.