vineri, 28 mai 2010

O simfonie de culori sublimate în eterul trăirilor delicate sau, „Culorile sufletului”, precum îşi intitulează Paula TUDOR expoziţia personală deschisă la Consulatul General al României de la Milano.


Paula TUDOR este un plastician al culorilor luminoase, rafinate şi al liniei elegant arcuite în detalii delicate.

Pictura sa transmite acea vibraţie interioară, ce se propagă în armonii ample, generatoare de energii pozitive. Oricare dintre lucrările sale, cu un anume transfer din oniric şi uneori cu inserţii în simbolism, poartă o încărcătură de mister, născut probabil din alchimia secretă a actului creator şi a trăirilor în planuri spirituale superioare.

În căutările sale estetice, dincolo de compoziţiile atent studiate, aproape scenografic concepute, cu un deosebit simţ pentru linie, desen şi detaliu, realizează combinaţii sculptură - pictură inedite.

Amprenta unică a lemnului ca suport al picturii, devine subiect-parte a compoziţiei.
Linia fibrei sau neuniformităţile lemnului transpar imaginii pictate, alcătuind cu aceasta un ansamblu surprinzător ca tehnică şi realizare, imposibil de repetat. 

În plus, acolo unde se întâmplă, extinderea imaginii pictate pe suprafeţele sculptate ale suportului din lemn, aduce un plus estetic şi ideatic întregului ansamblu.

În acelaşi demers plastic al căutărilor, rama formată după un design special conceput pentru fiecare lucrare, devine parte simbiotică a acesteia, ansamblul apărând privitorului într-o prezentare puternic personalizată, spectaculară.

( Irina IOSIP, mai 2010 )


NA: Expoziţia a fost deschisă în data de 24 mai a.c., de către Directorul Centrului Cultural Italo-Român din Milano, doamna Violeta Popescu. Evenimentul a polarizat atenţia presei italiene şi a unei numeroase asistenţe iubitoare de frumos (vezi foto).