vineri, 19 februarie 2010

ABOUT US . DESPRE NOIDespre noi


Revista “Salt & Pepper” îşi propune promovarea artelor vizuale originale şi de calitate, cu precădere a picturii şi desenului satiric, dar şi a artiştilor ce lucrează în aceste domenii.
În acelaşi timp, nu doreşte să piardă din vedere celelalte arte vizuale sau aspecte culturale importante. Considerând că arta, ca formă de manifestare individuală, se desfășoară într-un anume context socio-istoric-cultural dat, considerăm utile și informațiile și opiniile cu caracter social.

Se încearcă o privire obiectivă asupra artei, neintervenind asupra opiniilor entităților / intervievaților /persoanelor ce ne-au trimis informații (prin interviu, text sau imagine), acordând tuturor zonelor artelor și artiştilor / persoanelor / entităților aceeaşi credibilitate şi respect.

Cele enunţate de intervievaţi, prin cuvânt sau imagine sau de către entități publice sau particulare / persoane prin informațiile de orice fel trimise nouă și publicate, sunt sub exclusiva răspundere a acestora şi nu implică sub nici o formă răspunderea de vreun fel din partea a revistei sau a membrilor redacției.
Revista punctează numai opiniile acestora.
Revista îşi rezervă dreptul de a pune sub tăcere eventualele opinii defăimătoare, injurioase sau sub limita bunului simţ etic sau cultural (artistic) ale entităților / persoanelor sau a celor intervievaţi, care ar putea aduce prejudicii în vreun fel cititorilor sau altor persoane, instituţii sau organizaţii.

Revista va aduce în discuţie şi unele aspecte mai puţin pozitive sau opinii - cu care noi poate nu suntem de acord, ca argument în favoarea celor pozitive dar şi ca îndemn la discuţie şi reflecție.

Ideile şi opiniile exprimate în conţinutul revistei, sub forma de text sau imagine, dacă nu a fost specificat altfel, se află sub semnătura de autor a Irinei IOSIP şi, sperăm că sunt receptate precum sunt enunţate, ca o opinie personală.

Pentru realizarea unui conţinut divers, mereu interesant dar şi util, sunt inserate comunicate de presă, anunţuri de expoziţii, târguri, evenimente culturale, concursuri şi rezulatele lor, precum şi link-uri la site-uri de autor sau de interes mai larg.

Revista „Salt & Pepper” editată pe suport electronic (CD) oferă într-o punere în pagină specială, articolele importante publicate într-o formă mai restrânsă în varianta on-line, precum și alte articole și imagini noi.

Conţinutul revistei nu poate fi reprodus în nici un fel, parţial sau total, fără acordul scris olograf, ștampilat, al editorului Revistei “Salt & Pepper”, Irina IOSIP.

Încă de la lansare, Revista susține și se implică direct în artele umoristice, lansând concursul INTERNAȚIONAL „SALT & PEPPER” SATIRICAL ART SALON precum și alte expoziții de artă grupate sub denumirea INTERNAȚIONAL ART EXHIBITIONS „SALT & PEPPER” MAGAZINE.

Mulţumim cititorilor pentru că ne-au citit, sperăm că ne-au devenit prieteni şi îi aşteptăm să ne trimită informaţiile, noutăţile şi opiniile lor, prin e-mail, revista fiind pentru ei şi a lor în aceeaşi măsură în care este a noastră.

Cu stimă,
Fondator, Editor, Redactor Șef
Irina IOSIP