vineri, 7 iunie 2013

Ioan CUCIURCĂ cu expoziția Afiș+, la Galeria Simeza

  
 
 „În designul grafic românesc, afişul creat de Ioan Cuciurcă reuneşte trei elemente definitorii pentru evoluţiile petrecute în ultima decadă a secolului 20: deschiderea, schimbarea şi recuperarea. Într-un cuvânt, aduce o sincronizare cu timpul. (…) El introduce un limbaj sofisticat, multistrat şi fragmentar, în care detaliile contează prin conţinut, aşezare şi volum al informaţiei. Alinierea la tendinţele occidentale şi absorbţia trăsăturilor New Wave au fost distilate într-un concentrat stilistic propriu care a devenit, în doar câţiva ani, un reper şi un model inspirator pentru designerii grafici de la noi.”  

Cristina Sabău, mai 2013


„ ... elementele noului limbaj: cuvântul, fragmentul, textura, accentele de culoare, mișcarea sensului lecturii. Poate mai mult decât acest enunț stilistic atrage atenția forța cu care noul limbaj este rostit, fermitatea și siguranța gestului: hașura amplă, linia energică a desenului - crochiu, construit cu frenetică bucurie, cromatica saturată a paletei reduse la culorile primare și secundare, formele geometrice (adesea imponderale) de o spațialitate suprarealistă.”


„Văzut în acest parcurs evolutiv, afișul lui Ioan Cuciurcă îndeamnă la o necesară constatare ce trebuie menționată în loc de concluzie. Indiferent de moment, temă, ispită tehnică sau influență stilistică, afișul semnat de grafician nu a abandonat locul de operă creată, realizată deopotrivă cu știință (cunoaștere și pricepere) și cu simțire. Pentru niciun motiv, afișul nu a devenit anunț ori simplu suport al vreunui mesaj. Poate că în această privință, Ioan Cuciurcă rămâne un „conservator” și e foarte bine așa, pentru câștigul designului românesc și al nostru, conmsumatorii lui.”
Cristina Sabău, mai 2013
 Ioan CUCIURCĂ (n.1948), marcant creator român de gen, susține la Galeria Simeza o exemplară expoziție de desen grafic cuprinzând afișe, ilustrații de carte, cataloage precum și alte lucrări realizate pentru diferite instituții culturale sau socio-culturale. Lucrările selectate și prezentate cu profesionalism evocă succesul în cadrul a diverse manifestări internaționale de renume (de exemplu la Bienala Internațională a Afișului BICM – Mexico /1998, 2006, 2011) sau apariții editoriale de-a lungul timpului.


Expoziția provoacă la comparație (internațională) și concluzionare: rigoare și expresivitate, imaginație și austeritate, analiză și sinteză, poezie și rațiune conlucrează/alternează într-un mix perfect echilibrat și adaptat pentru susținerea sintezei și sugestiei, în slujba transmiterii cu maximă eficiență a mesajului în integralitatea lui.

 
Dintre realizările artistului:
Expoziții personale de desen și grafică digitală: Munster (Germania), Viena și Windenam See (Austria), Roma (Italia), București
Participări la numeroase expoziții internaționale de desen și gravură; colaborări cu instituții culturale de marcă sau cu profil socio-comecial
Lucrări în muzee: Muzeul Național de Artă Contemporană București, Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia, Victoria & Albert Museum -Londra, Trienala Internațională a Afișului din Lahti (Finlanda), Bienala Internațională a Afișului din Mexico City (Mexic) și colecții particulare din Germania.
Concepe linia grafică pentru cataloage și cărți ale Editurilor Simetria, Humanitas, C.C.P.B. Mogoșoaia și Clusium.