vineri, 9 aprilie 2010

“Between Media and Mind ...”, Cartoons and Press Illustrations of Marcin BONDAROWICZ – Exhibition, 1st - 29th of April 2010, at Legnica, Poland . Expoziţia “Între Media şi Minte...”, caricatură şi ilustraţie de presă de Marcin BONDAROWICZ, 1-29 aprilie 2010 la Legnica, Polonia


 ''Between Media and Mind ...'' - such is the title of the art exhibition presenting extraordinarily colourful and expressive /illustrative graphics of Marcin Bondarowicz which has been prepared by the Culture Centre in Legnica (Legnickie Centrum Kultury) and is run in the hall of the theatre in Legnica ( The Old Town Hall) until the end of April.
Majority of works generated by this outstanding illustrator and satirist have been published both in Polish and foreign press.
The exhibition is recommended and introduced by Mariusz Urbanek, a writer and a journalist of ''Gazeta Wyborcza'' who comes from Wrocław:
"Many ( perhaps even all) of Marcin Bondarowicz works were originally published in the press. They illustrated an article, previewed cover story of a weekly, worked as a magazine cover. For a while- a day, a week, a month - they lived life that did not fully belong to them.
They accompanied word: a title, an argument raised by an author of an article and sometimes they simply depicted the character of a publishing house. Concurrently, word interpreted image by prompting the way to receive it. Consequently, by imposing reception, it deprived the vision of ambiguity.
Works that are staged on the exhibition must count on themselves. While they used to be accompanied by the support of word in the press, they face the receiver defenseless in the gallery. They pass an arduous exam that shall give them the right to independent existence.
The graphics of Marcin Bondarowicz passed the exam. Released from the ballast of definiteness, they gained the independence. Taking apart the journalistic frames exposed their hidden depths, significant space, multi-dimension.
...
A graphic presenting a naked man who is standing in front of a suit that is shining in Heavens like the Eye of Providence was a part of an article about the responsibility for the future in times of economical prosperity, published in the Nepalese newspaper entitled ''HIMAL Southasian''. Released from the journalistic servitude, the artwork was transformed into the parable/story about human fate. 
I do not have any doubts that the press is where the works created by Marcin Bondarowicz belong to. It is their place, even if they live there the life of butterfly. None the less, they gain eternal life only after they are liberated from the media chains and journalistic literalness.'' 
''Între Mass-media şi Minte...” - acesta este titlul expoziţiei de artă ce prezintă extraordinarele lucrări de grafică, pline de culoare, expresivitate şi semnificaţie, ale lui Marcin Bondarowicz, ce a fost pregătită de Centrul de Cultura din Legnica (Legnickie Centrum Kultury) şi se desfăşoară în holul teatrului din Legnica (Old Town Hall), până la sfârşitul lunii aprilie.
Majoritatea lucrărilor realizate de acest extraordinar ilustrator satiric au fost publicate în presa poloneză şi în cea străină.
Expozitia este recomandată şi vernisată de Mariusz Urbanek, scriitor şi jurnalist la ''Gazeta Wyborcza'' din Wroclaw: 
''Multe dintre lucrările lui Marcin Bondarowicz, poate chiar toate, au fost iniţial publicate în presă. Ele au ilustrat un articol, au reprezentat articolul de fond al unui săptămănal, sau au fost pe coperta unei reviste. Pentru un timp – o zi, o săptămână, o lună – au trait o viaţă nu în întregime a lor. Ele au însoţit cuvântul: un titlu, un argument invocat de către autorul unui articol şi uneori, pur şi simplu au reprezentat o editură. Cuvântul a interpretat imaginea indicând modul de înţelegere al acesteia. În consecinţă, prin impunerea unei interpretări, imaginea a fost privată de sensuri.
Lucrările prezentate în expoziţie sunt de sine stătătoare. Chiar dacă, de obicei, în presă, au fost susţinute de cuvânt, ele fac faţă confruntării cu privitorul din expoziţie. Ele trec un examen dificil ceea ce le dă dreptul la o existenţă independentă. 
Grafica lui Marcin Bondarowicz a trecut examenul. Debarasată de balastul preciziei, şi-au câştigat independenţa. Dând deoparte încadrarea jurnalistică îşi dezvăluie profunzimea, înţelesurile largi, multi-dimensionale.
...
O lucrare care prezintă un bărbat dezbrăcat, stând în picioare în faţa unui costum ce străluceşte în ceruri precum “ochiul a toate văzător”, a făcut parte dintr-un articol cu privire la responsabilitatea pentru viitor, în vremuri de prosperitate economica, publicat in ziarul nepalez intitulat ''HIMAL Southasian''. Înlăturând aservirea jurnalistică, opera de arta a fost transformată într-o parabolă / poveste despre soarta omului. 
Nu am nici o îndoială că presa este acolo unde sunt lucrările lui Marcin Bondarowicz, la fel cum ele aparţin presei. Acesta este locul lor, chiar dacă trăiesc acolo o viaţă efemeră. Totuşi, ele câştigă viaţa veşnică numai după ce sunt eliberate din lanţurile mass-media şi înţelesul literal jurnalistic.''