vineri, 30 aprilie 2010

SINECTICO 2010, Întrunirea oamenilor de carte din România, cu ocazia Zilei Mondiale a Cărţii şi a Drepturilor de Autor, cu desfăşurare în intervalul 22 – 23 aprilie a.c.


Cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Cărţii şi a Drepturilor de Autor, declarată în 1995 de UNESCO ca fiind ziua de 23 aprilie, s-a organizat şi desfăşurat prima ediţie a SINECTICO, sub înaltul patronaj al Ministerului Culturii si Patrimoniului Naţional.

Evenimentul, organizat şi moderat de către Partner Talk Partners prin doamna Cristina Tătăreanu, a reunit la deschiderea din 22 aprilie, la Sala Media a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, personalităţi importante precum: domnul Kelemen Hunor – Ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional, domnul Vasile Timiş – secretar de stat MCPN, poeta Ana Blandiana, criticul literar Alex Ştefănescu, domnul Grigore Arsene – Preşedinte AER, domnul Eugen Vasiliu – Director General Adjunct ORDA şi scriitori, ilustratori, editori, reprezentanţi ai mass media, directori de şcoli şi licee, elevi, studenţi.

Au fost prezentate cu această ocazie obiectivele evenimentului, printre care enumerăm: revigorarea pieţei de carte din România, îmbunătăţirea relaţiei dintre editori şi librari, promovarea autorilor români contemporani în rândul tinerilor, crearea unei legături puternice şi transparente între editori, librari şi publicul cititor, promovarea ilustraţiei de carte româneşti şi artiştii români versus artiştii străini, identificarea şi promovarea modalităţilor de protejare a drepturilor de autor, precum şi programul de discuţii din cele două zile de lucru.

Desfăşurată într-o atmosferă relaxată, şedinţa a adus în discuţie situaţia cărţii ca produs al scriitorului, ilustratorului, editorului, librarului, chiar şi al cititorului - ca rezultat al cererii şi ofertei. Din oricare parte ar fi privite lucrurile, suportul statului în promovarea şi susţinerea cărţii româneşti, sub toate aspectele ei, este necesară, vitală chiar.

A fost demitizată concepţia precum că internetul ar distruge interesul pentru carte, deoarece, precum spunea Ana Blandiana, acesta „nu este un scop în sine ci un mijloc precum hârtia”. Însă, fiind atât de accesibil, internetul „permite o anumită superficialitate în actul ceeator”, a precizat Alex Ştefănescu.

Literatura produce nobleţe, îi face pe oameni frumoşi”, spune în continuare Alex Ştefănescu, iar în afară de asta, literatura/cartea „este şi o marfă bună la export, nu se diminuează şi dă faimă”. Sigur nu a venit momentul dispariţiei cărţii, „literatura dacă nu ar exista ar fi reinventată”, căci „ atunci când s-a făcut fotografia nu a dispărut pictura”.

Printre altele, referitor la plăcerea exprimată de ministrul culturii de a citi ca pe vremuri o carte în serile de tihnă, Alex Ştefănescu spune „domnul ministru are aşa nişte obiceiuri de om de cultură că mă şi mir că este ministrul culturii”.

Indiferent de „suportul” şi modul în care circulă informaţia, fie literatură fie imagine, deci pe hârtie sau pe suport digital / internet, aceasta este un drept de autor şi trebuie protejată ca atare. Sprijinul statului se impune. În acest sens, Eugen Vasiliu a metaforizat situaţia astfel: „dreptul de autor fără suport material e ca un vas cu catarg dar fără vânt”.

Au mai fost discutate situaţia bibliotecilor, a editurilor, a târgurilor de carte, necesitatea unor Muzee ale Literaturii ş.a.m.d.

În final, ministrul culturii a promis un ajutor mai substanţial în sprijinul cărţii prin căutarea unor noi resurse financiare.

În aceeaşi zi şi în ziua următoare, s-au desfăşurat prezentări de carte şi sesiuni de autografe, workshop-uri pe baza dreptului de autor şi protejarea creaţiei originale, a situaţiei ilustraţiei româneşti aflată în situaţie de criză, a traducătorilor etc.